About Us

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Bakışımız

BAKIŞIMIZ Bizim bakışımıza göre bir ülke de serbest pazar adı altında ithal ürünlerin tek taraflı olarak üstünlük sağlamasına dayalı pazar modeli kısa vadede sunduğu yeniliklerle gelişme gibi görünür, ancak uzun vade de halk kendi yarattığı ekonomi ile yabancı ürünleri fonlar hale gelir.
our_services

Sevgili adaylar, ülkemiz üreticidir, ancak ürettiklerini tanıtmada  kendi model yetiştiremediği için yabancılarla çalışmakta ve kendi gençleri işsizken parayı başka ülkelerin modellerine aktarmaktadır. Bu durum öncelikle nitelikli personel telebini yok ederek talep eden ülke için okumuş işsizler ordusu yaratır, Ardından uzun çalışma sürelerine rağmen (günde 12–16 saat) çalışanlar elde ettikleri gelirle geçinmez hale gelirler. Vergiler aşama/aşama yükseltilir ve ürünün kendi değerinden daha fazla vergi toplanır hale gelir. Bu kamu personeli ve yöneticilerine iktidar sahiplerine hovardaca harcama fırsatı yaratırken, vatandaşların tüm kazanımlarını yavaş/yavaş eritir.

Hükümet yatırım için; Ya; yap, işlet, devret yöntemi ile 50 yıl 100 yıl süreye yayılan yükümlülük alarak halkının güncel harcamalarını dış ülkelere yönlendirir yada yüksek miktarlı borçlanma ile halkının gelecekteki emeğini borçlandığı yabancı kuruluşlara ipatek eder. Nihayetinde halk farkında olmadan kendi parasını ülke dışındaki ürünlere aktararak kendi ülkesini batırmış olur. Bunun bilincinde olarak dış ticaret açığını yok etmek için dış ülkelerle yapılacak ticarette ülke insanımızın dengeli davranmasına ihtiyacımız vardır. Bir ülkenin model sayısının çokluğu o ülkenin gerçek bir üretici olduğunu işaret eder. Üretenler mutlaka ürettikleri ürünleri rekabetçi ortama sunmak için modellere ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde son yıllarda modellik sayısının azalması ülkenin üretimden uzaklaştığının en iyi göstergesidir. Mesleğimiz özelinde moda işkolu ve doğrudan giysi üreten kesimin markasız düşük katma değerli ürünler ile varlığını sürdürmeye çalışması yerine marka üreten birer kahramanlar haline getirmeye ihtiyacımız vardır. Kadın ve erkeğin üretime ortaklaşa katılımı bu ülkemizin yıldızını daha da parlatacaktır. Ülkemiz üreticilerini artışı pazardaki ürün ve fiyat yarışının kızışmasına ve canlanmasına neden olacaktır. Bu gerçekleştiğinde üreten bir toplumun modelleri olarak pek çok ülkenin modellerine göre daha şanslı olduğunuzu unutmayın. Yalnız ülkemizdeki müşteri kitlesi eğitilmeye ve öğretilmeye muhtaçtır. Ülkemizin üreticileri yurt dışına ürün satmak için tanıtımın önemini kavramış olmakla birlikte iç pazarda ticaret yaparak işini sürdüren esnaflarımızın ve tüccarlarımızın çoğunluğu tanıtım kavramı hakkında belirgin bir algıya sahip değildir. Bu yüzden modellere işveren olması gereken bu kesim henüz bunu bilmemektedir. Bu yüzden onlara küçük büyük demeden bir rol modeli olarak kendinizi tanıtmanız ve onlara ürünlerini tanıtırlarken, sizin iyi bir rol modeli olarak görev almaya hazır olduğunuzu hatırlatmanız gerekir. Böylelikle ikna edilen her Esnaf ve Tüccar küçük /büyük demeden sizler için birer müşteridir ki sayıları arttıkça bu sizin üstleneceğiniz rol modelliğini de sürekli yükselterek modellerimizin yıldızınızın parlamasına katkı sağlayacaktır. Modellerimiz kendilerini konumlandırırken hep bir ürünle kendini eşleştirmeli ve onu en iyi nasıl tanıtabileceği hakkında egzersizler yapmalıdır. Tüketiciyi yönlendirmek ve alıcıyı ikna ederek satışı gerçekleştirmek için sıra dışı yöntemler düşünmelidir. Sosyal medyayı ve güncel basını takip edip fırsatları fark etmelidir. Olması gereken yerde olmaya, sorumluluk almaya hazır olmalı, Hata yapmaktan korkmamalıdır. Ancak, hatadan dönmesini bilmeli ki az zarar görsün. Taşıyacağı kadar yük almalı ki, altında ezilmemeli, böylelikle başarıya ulaşmalıdır. Bir rol model olarak, topluma örnek insanlar olmağa bakmalıdır. Kendisinden sonra gelecek nesiller için, bir aydınlatıcı olmağa ve yol göste­rici olmağa çalışmalıdır. GÖREVİMİZ Bu modeller ilerleyen zamanda, temsil ettikleri illerdeki yeni nesillerimizin ufkunda bir güneş gibi parlayacak ve doğup büyüdüğü çevreye örnek birer rol modeli olarak moral değerleri aşılayacaktır. Her yıl geleneksel olarak yerel düzeyde illeri temsil edecek kadın ve erkek modelleri seçmek ve bu modellerin katılımı ile adil ve etik bir yarışma gerçekleştirerek, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli becerisi olan modellere ulaşmaktır. Düşüncemiz O’dur ki, Modellerimiz, Modellik işindeki istek ve azimleri ile desteğimizi arkalarında hissedecek ve tekstil ve hazır giyim olmak üzere daha pek çok üreticinin, üretimlerinin pazarlanmasında küçük markaların pazarlarını genişleterek büyümelerine ve/veya pek çok ünlenmiş markanın yeni yüzü olarak bizlere giyim konusunda seçenekler sunacaklardır. Ulusal final yarışmasını gerçekleştirdikten sonra uluslararası final yarışmasında da unvanı taşımaya layık görülen erkek ve kadın modellerimiz ülkemizin adını ve bayrağını diğer ulusların modelleri ile buluştukları her ortamda gururla taşıyacak ve ülkemize ve ulusumuza moral kaynağı olacaktır. HEDEFİMİZ Önceki yıllarda İstanbul Ankara ve İzmir den beslenen modellik yarışmalarının kapsamını ülkemizin tüm sathına yayarak, (Miss Globe Turkey® ) Türkiye’nin Küre Güzeli yarışmasına her ilden bir kızın katılımını sağlamak ve bu yol ile tüm yurttaşlarımızın hayranlığını kazanan, yıldızı daha parlak rol modellerini ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle üretimde söz sahibi olan ülkemizin tanıtımda da kendi modelleri ile talebini karşılamak ve uluslararası tanıtım pazarında Türk modellerin daha etkin biçimde görev almasına köprü olmaktır. Bu girişimin başarısı; modellik işini bir meslek olarak benimsemiş tüm erkek yurttaşlarımızın ekonomimizin yarattığı katma değeri iç piyasada tutarak vergiye katılımı sağlamak, hem de yurt dışından model ithal ederek, çalışma izni olmadığı için milyon doları aşmasına rağmen belgelendirilmediği gibi vergi alınamayan tanıtım bütçesinin yurt dışına çıkışını önlemek ve kamusal bir gönüllü görev üstlenip, bend görevi yapmaktır. ÖRGÜTLENİM Girişimci üretken ve müşterilerine fayda sağlayan bir ekip olmak için çalışıyoruz. İstanbul’un Şişli ilçesindeki Merkez ofi­simiz hem aday havuzunu besleyen ağı yönetirken, hem de müşterilerimizin profesyonel tanıtım modeli ihtiyacını karşıla­mak üzere çalışmaktadır. Girişimcilik açıklıkla destekleyerek, üretkenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Yükümlülük verdiği insanların nitelik ve nicelik bakımından yeterliliğini sağlayarak yarışmaya katılanların ve destekçilerin katılım paylarının artırılmasını sağlayarak geliştirip, güçlendirmek istiyoruz. Miss Globe Turkey® markası altında yurt genelini kapsayan bir ağımız vardır. Bu ağ iki yıl süren bir çaba ile kurulmuştur. Bu ağ illerde yer/yer fotoğrafçılarımız yer/yer Franchise hakkı verilerek gerçekleşmiştir.       fotoğrafçılar üzerinden oluşturulmuştur. Böylelikle maliyet oluşturmadan her fotoğrafçı kendi il sınırları içinde Modelliğe aday genç yetenekleri keşfederek onların bilgilerini merkez ofisimize aktarmaktadır. Bu hem ekonomik hem de taraflara fayda sağlayan bir girişim olmuştur. Ayrıca bölgelerimizin Anakentlerinde modellik ve fuarlar için hostes sağlayan ajanslar ile de işbirliği geliştirilmeye devam etmektedir. Proje hedefine ulaşmak için kişisel çabalarını örgüt temelinde eşgüdüm içinde yürütülmesi için hazırlanan bu ağın ilk üretimlerini bu yarışma ile göreceğiz.

61,120,000

Testimonials

61,120,000

Testimonials

805,126 Properties

Fashion Show

805,126 Properties

Fashion Show

Work With Us

Make Change To

Work With Us

Make Change To

Listed Daily

New Deals

Listed Daily

New Deals

Leave a Reply

Your email address will not be published.