Gaziantep İlimizin Tanıtım Videosu

Gaziantep İlimizi Tanıyalım

Genel Bilgiler

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birleştiği noktada konumlanan Gaziantep Suriye’ye komşu sınır ilimizdir. Güneydoğu Torosların uzantıları olan Sof dağlarının bulunduğu ilde ayrıca Dülükbaba, Sam, Ganibaba ve Sarıkaya Dağları da yer almaktadır. İslahiye, Barak, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ilin önemli ovalarını, Fırat Nehri, Nizip Çayı, Afrin Çayı, Merziman Çayı ve Alleben Deresi ise ilin önemli akarsularını oluşturmaktadır. Kaynakça: Gaziantep 2013, T.C. Gaziantep Vaililiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İklim

İklim Konumu sebebiyle Gaziantep’te Akdeniz iklimi ve Karasal iklimin bir karışımı görülmektedir. Hava özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok sıcaktır. Aralık, Ocak veŞubat aylarında ise çok soğuktur. Gaziantep’te ölçülen en yüksek sıcaklık 42 °C, en düşük sıcaklık ise -13 °C’dir.[17]Haziran-Eylül arasında Gaziantep, en az yağışı alır. En çok yağışı ise Aralık-Şubat arasında alır. Mevsim değişirken gündüz ve gece arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardır. Denize kıyısı olmaması sebebiyle kentte nem oranı çok düşüktür. Bu yüzden hava çok sert değildir.


Bitki Örtüsü BİTKİ RTÜSÜ Gaziantep ilinin çok büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu step alanı içinde kalmaktadır. İlin Kuzeybatı kesimi ise Akdeniz bitki örtüsü ile Güneydoğu Anadolu step örtüsü arasında bir geçit alanı durumundadır. Güneydoğu Anadolu stepleri, Toros dağlarının Kahramanmaraş-Gaziantep hattı ile Siirt’ten geçen boylamın oluşturduğu yayın güneyinde kalan alanları kapsar iklim ve toprak koşulları bakımından bu bölgenin en büyük bir kesimi bitkisel için daha elverişsizdir. Step karakteri daha baskındır ve yarı çöl niteliğindedir. Güneydoğu Anadolu step alanının, Karaca dağ Mardin eşiği ve Toros dağları arasındaki Kuzey kesim Kilis’ten Cizre’ye kadar uzanır. Güneydoğu Anadolu step alanın batısındaki Gaziantep İl toprakları stepin asıl çekirdek alanı ile Akdeniz ikliminden etkilenen yağışlı kıyı şeridi arasına sıkışmıştır. Zeytin ve Antep fıstığı ağaçları ile örtülü 500-600 metre yükseltide uzanan kalker platolardır. Gaziantep platosu ile güneydeki sınır bölgeleri Kırmızı-Kahverengi çok kireçli ve killi topraklarla kaplıdır. Yörede bazalt ve kalkerler üzerinde oluşan bu topraklar 30-100 cm derinliktedir ama her yerde çıplak alanlarda doğal bitki örtüsü step bitkileridir. İl merkezinden batıya ve kuzeybatıya doğru gelindiğinde, Akdeniz bölgesi alanına geçiş başlar bu nedenle zeytinlikler ve Antep fıstığı ile örtülü alanlarında küçük meşe ormanlarına da rastlanır.


Fıstık Ağacı

Flora Gaziantep’in etrafı eskiden maki ile yemyeşil iken bugün çırılçıplaktır. çoğu doğal olman alanı kültür arazisine çevrilmiştir. Gaziantep’teki meşe ormanları güney Anadolu ormanlarının sadece güney sınırını değil aynı zamanda güney Anadolu bozkırının da kuzey sınırını oluşturmaktadır. Gaziantep’te değişik vejetasyon tiplerine rastlanmaktadır. Bunlardan başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa step (bozkır), garik, orman ve maki farmasyonlarıdır. Gaziantep’te Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinin güneyinde geniş bozkır vejetasyon farmasyonlarına rastlanır. Karkamış ilçesi Şanlıurfa ile Gaziantep arasında sınırını oluşturan Fırat nehri boyunca uzandığından ve bozkırın geniş bir alan kaplaması sebebiyle zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Güney Anadolu bozkırı Mezopotamya bozkırının kuzeye doğru uzantısıdır. buradaki yavşan türü Suriye ve Filistin’de de çok yaygın olan ve hafifi çorak toprakta da yetişen deniz yavşanı denilen türdür. Bu bozkırlarda kusinya ile kurak çayır otları da bolca bulunmaktadır. Karkamış ilçesinde Antep fıstığı ile zeytin bahçeleri ve buğday, baklagillerin tarım alanları geniş yer tutmaktadır. Karkamış bölgesinde titrek kavak (populus uuphratica) causinia birecik ensis bitkileri alanda yayılış göstermektedir. Gaziantep’te ormana Gaziantep’in batı kuzeybatı ve kuzeyinde rastlanır. böylece yörenin batısındaki ve kuzey batısındaki dağlar ile platonun yüksek kısımları ve kuzeydeki Karadağ ile Yavuzeli ovasının güneyindeki yüksek platolar ormanlarla örtülüdür. Ormanlar bu sahalarda batıda güney, kuzey ve güneybatı kuzeydoğu; kuzeyde batı, doğu yönünde dağların istikametine uygun olarak şerit halinde uzanırlar. Bu orman kuşağı dağlık ve yüksek yağışın nispeten bol olduğu kısımlarında yer alır. Ayrıca bu alanlar gerek arazi yapısı ve gerekse toprak bakımından ancak ağaç ve fundalıkların yetiştirilme sahalarıdır. Gaziantep ilinin batı ve kuzey çevreleri ormanlık-fundalık yarı step bitki örtüsünde; ilin doğu ile güney kısımları ise step bitki örtüsü ile kaplıdır. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde ormanlık saha yoktur. İl alanının % 18’i orman ve fundalıklarla kaplıdır. Sof Dağı, Murat höyüğü (Kilis ile İslahiye arasında) Pazarcık – Araban arası dağlarda küçük aralıklı fundalık bulunur. Bir Akdeniz iklimi bitkisi olan zeytin İslahiye ilçesi üzerinde Nizip ilçesine ve Kilis’e yayılmıştır. Zeytinlikler Nizip ilçesi ve Kilis’te geniş yer kaplar. fıstık bahçeleri Nizip, Araban Yavuzeli ve merkez ilçelerinde yaygındır. Gaziantep’te orman kuşağı ile Suriye sınırı ve Fırat nehri arasında geniş step sahası yer alır. Gaziantep platosunun alçak kısımları ve çukur alanları step bitkilerinin alanını teşkil eder. Buralarda yağış miktarı, yağışın yıl içinde dağılış şekli sıcaklık toprak ve topoğrafya şartları ancak step bitkilerinin yetişmesini sağlar. İklim şartlarına bağlı olarak step sahası batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru alanını genişletir. Gaziantep platosunun yüksek kısımlarında görülen baz step bitki türleri yağış miktarının azaldığı kuraklığın son derece arttığı güney ve doğunun çukur ve alçak kısımlarında ortadan kalkar. Suriye sınırına doğru çöl stepleri görülür. Gaziantep vejetasyon nisan ayında başlar ve kasım ayının sonuna kadar devam eder. Gaziantep’te doğal orman alanlar İslahiye ilçesinin kuzeyinde ve Nurdağı ilçesinin kuzeyindeki Amanos ile Nur Dağlarında ve Gaziantep şehir merkezinin batısındaki Sof dağında bulunmaktadır. İlin genel orman yapısı olarak dağlık alanlarında kermes meşesi ile karışık yaprak döken meşe ormanlarıdır. Büyük kısmı garik farmasyonuna dönüşmüş olan aşırı tahrip görmüş bozuk baltalık alanlar halindedir.


Fauna


Ekonomik Yapı


Rumkale

Gaziantep İlçeleri

ARABAN : ARABAN İLÇESİ Gaziantep in kuzey doğusunda ismini aldığı Araban Ovasının ortasında yer alan araban ilçesi il merkezine 67 km uzaklıktadır. Araban ın yüzölçümü 542 km kare rakım ise 700 m dir. İlçenin 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 31.861 dir.ilçeye ulaşım kara yolu ile saglanmaktadır. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü İSLAHİYE : İSLÂHİYE İLÇESİ İslahiye Gaziantep in batısında il merkezine yaklaşık 90 km uzaklıkta yer almaktadır. Toplam nüfusu 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 66.083 olan İslahiye Nizip ten sonra ikinci büyük ilçedir.ulaşım kara ve demir yolu ile sağlanmaktadır. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü OĞUZELİ : OĞUZELİ MERKEZ İLÇESİ Oğuzeli Gaziantep in güney doğusunda Suriye sınırın da bir hudut ilçesidir. il merkezine uzaklığı 18 km olan ilçeye ulaşım kara yolu ile yapılmaktadır. Yüzölçümü 506 km kare rakımı 750 m olan ilçenin toplam nüfusu 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 26.897dir. .1881 yılında nüfusu 2290 olan ilçe merkezi 14 Şubat 1946 yılında 4859 sayılı kanun ile ilçe olmuştur. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü NURDAĞI : NURDAĞI İLÇESİ İl merkezine 70 km uzaklıkta bulunan Nurdağı İlçesinin Rakımı 570 m yüzölçümü 798 km kare olan ilçenin toplam nüfusu 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 35.237 dir. Nurdağı 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur. İlçeye Ulaşım Kara yolu ile sağlanmaktadır. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü YAVUZELİ : YAVUZELİ İLÇESİ Gaziantep il merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Yavuzeli ilçesi 5 mahalle 39 köy ve 19 mezradan oluşmaktadır. Eski adı Cingife olan ilçenin . Cingife adı1958 yılında değiştirilerek Yavuzeli adını alır ve aynı yıl ilçe haline getirilir. İlçenin rakımı 650 m yüzölçümü ise 483 km karedir.2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçenin nüfusu 21.058 dir. İlçeye ulaşım kara yolu ile sağlanmaktadır Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ŞEHİTKAMİL : ŞEHİT KAMİL MERKEZ İLÇESİ Antep savunması sırasın da 12 yaşların da iken şehit olan Mehmet kamilden ismin alan ilçe Gaziantep in merkezinden geçen Alleben Deresinin kuzeyinde yer alır. Yüzölçümü 1009 km kare olan ilçenin toplam nüfusu 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 558.821 dır. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü NİZİP : NİZİP İLÇESİ Şehir merkezine uzaklığı 45 km olan ilçenin yüz ölçümü 1031 km kare dir.2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 129.432 olduğu Nizip’te merkez ilçenin nüfusu 91.486 dır.Kocatepe,Salkım,Sekili,Ulu yatır ve Tatlıca olmak üzere 5 beldesi ve merkezinde 33 mahallesi bulunan ilçede planlı bir şehirleşme görülmektedir.İlçeye ulaşım kara yoluyla yapılmaktadır. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ŞAHİNBEY : ŞAHİNBEY MERKEZ İLÇESİ Antep savunması sırasında şehit olan komutan şahin beyden adını alan ilçe şehrin güneyinde yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük 11. ilçesi olan şahin bey in nüfusu 2007 yılı adrese dayalı nüfus sistemine göre 679.053 dür. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü KARKAMIŞ : KARKAMIŞ İLÇESİ Karkamış ilçesi il merkezine 75 km uzaklıkta Gaziantep’in güneydoğusunda Suriye sınırın da bulunmaktadır.1990 yılına kadar Nizip ilçesine bağlı bir bucak olan Karkamış 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanunla Gaziantep il.ne bağlı bir ilçe olmuştur. Yüzölçümü 341 km kare rakımı ise 365 m dir. 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçede 11.581 kişi yaşamaktadır.ulaşım kara yolu ve demir yolu ile sağlanmaktadır. Kaynak: Gaziantep 2013 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Antep Kalesi

Gaziantep Ulaşımı

Karayolu : ULAŞIM Gaziantep kara,hava ve demiryolu ulaşım imkanları ile önemli bir geçit noktasıdır. Kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz den doğuya ve kuzeye giden E-90, D-52, D-54, D-400, D850 karayolları ile şehre ulaşım sağlanmaktadır. Gaziantep – Ankara: 698 km Gaziantep – İstanbul: 1152 km Gaziantep – İzmir: 1124 km Gaziantep – Adana: 223 km Gaziantep – Mersin: 302 km Gaziantep Otogar İletişim: Adres: Merveşehir Mahallesi Yavuzeli Cad. Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon: 0342-3289246 Gaziantep demiryolu Adana Malatya demiryolunun narlı istasyonu Halep-Bağdat demiryoluna bağlar ayrıca Fevzi paşa dan geçen Halep ekspresi de Gaziantep in İslahiye ilçesi sınır kapısından Suriye topraklarına girer Gaziantep demiryolu ağı yurt dışı bağlantılara da sahiptir. ırak ve Suriye ile bağlantısı vardır. Tren garı Gaziantep’in merkezinde olup ulaşımı mesafeye bağlı olarak yürüme, toplu taşıma araçları (tramvay, otobüs, minibüs…) ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Adres: Yaprak mahallesi İstasyon caddesi, İstasyon meydanı, Şehitkamil/ GAZİANTEP Telefon: 0342- 3232943 Gaziantep şehir merkezine 16.9 Km olan uluslararası Gaziantep Havalananına şehir merkezinden ulaşım; taksi, Havaş, Belediye otobüsleri ile her uçuş saatine ayarlanmış bir şekilde yapılmaktadır. Gaziantep havalimanından Ankara, İstanbul (Atatürk – Sabiha Gökçen), İzmir, Antalya illerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Almanya’nın bazı kentlerine Direk uçuşlar yapılabildiği gibi Ankara ve İstanbul üzerinden aktarmalı olarak dünyanın her tarafındaki havalanlarına ulaşım saplanabilir. Adres: Oguzeli Yolu GAZİANTEP Telefon: 0342-5821111 Faks: 0342-5821011 Email: infogaziantep@dhmi.gov.tr

Antep Evi / Yeni Cami

Gaziantep Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Köklüce Kanyonu : [Kanyon] , Gaziantep’in Araban İlçesi Köklüce Köyü Mevkiindedir. Hızır Yaylası : [Yayla] , Hızır Yaylası, İslahiye ilçesi Altınüzüm beldesinin 20 km. batısında Amanos Dağlarının tepesinde bulunmaktadır. Deniz Seviyesinden 1500m Yüksekliktedir. http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,52365/gazi Barak Ovası : [Ova] , Genel olarak Oğuzeli, Nizip, Karkamış ilçelerini içine alarak Suriye sınırına kadar uzanır. Geçim kaynakları hayvancılık ve Mercimek, pamuk, arpa, buğday, Antep fıstığı, zeytin tarımıdır. K: Wikipedia İlk İkiz Dağı : [Dağ] , İlkikiz Dağı 1200 m Hancağız Barajı : [Baraj Gölü] , 1988 yılında sulama amaçlı olarak inşaatı tamamlanmıştır. Gövde hacmi: 3,021 hm³ Yükseklik 45 m. Normal su kotunda göl hacmi: 100 hm³ Normal su kotunda göl alanı: 4,33 km² Sulama alanı: 6,945 ha DSİ Sof Dağı Yaylası : [Yayla] , Güneydoğu Torosların uzantısı olan Sof dağlarının üzerinde bulunan Sofdağı Yaylası, Gaziantep’e 32 km. uzaklıktadır. http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,52365/gaziantep-yaylalari.html Sof Dağı : [Dağ] , Kuzey Suriye Düzlüklerinin Anadolu Toprakları ile Tanıştığı İlk Zirvedir. 1496 Metre Yüksekliğindedir. Gaziantep Merkeze Bağlı Sof Alıcı Köyü Mevkiinde Yer Alır. Dormik Dağı : [Dağ] , Dormik Dağı 1250 m Kayacık Barajı : [Baraj Gölü] , Gövde dolgu tipi: Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi: 1,853 hm³ Yükseklik: 45 m Normal su kotunda göl hacmi: 116,77 hm³ Normal su kotunda göl alanı: 10,53 km² Sulama alanı:20,000 ha DSİ Web Site İslahiye Ovası : [Ova] , Gaizantep’in En Verimli Ovasıdır. 518 M. Rakımlıdır. Gaziantep’e 88 km Uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.513 km2 dir Toplam Nüfusu 59.911 dir. K: Wikipedia Gülecik Dağı : [Dağ] , Gülecik Dağı 1400 Alleben Göleti : [Gölet] , Depolama hacmi: 2,54 hm3 Aktif Hacim: 2,04 hm3 Ölü Hacim: 0,5 hm3 Yükseklik (talvegden): 23,3 m Yükseklik (temelden): 26 m Sulama Alanı: 149 ha DSİ Zülfikar Göleti : [Gölet] , Depolama hacmi: 0,80 hm3 Aktif Hacim: 0,52 hm3 Ölü Hacim: 0,28 hm3 Yükseklik (talvegden): 16 m Yükseklik (temelden): 19 m Sulama Alanı: 77 ha DSİ Nur Dağları : [Dağ] , Toros Dağ Sisteminin En Güney Noktasıdır. Diğer Adları: Amanos Dağları veya Gevur Dağlarıdır. Yükekliği: 2,240 metredir. Volkanik Oluşumlu Bir Dağdır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep_(il) Fırat Nehri : [Nehir] , Fırat nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer. Türkiye’nin en verimli ırmağıdır. Merzimen Çayı : [Nehir] , Merzimen Çayı Gaziantep’in Önemli çaylarından Birisidir. Çayın Fırat Nehri İle Birleştiği Noktada Rumkale Kendini Göstermektedir. Merzimen Çayının Debisi Düşük Rejimi İse Düzensizdir. K: Wikipedia Sarıkaya Dağı : [Dağ] , Sarıkaya Dağı 1250 m Karadağ : [Dağ] , Araban ile Yavuzeli İlçeleri arasında bulunan Karadağ’ın yüksekliği ise 950 metredir. Araban Ovası : [Ova] , Gaziantep ilinin kuzeydoğusunda 250 km² lik genişlikteki Araban Ovası’nda yer almakta olup, ismini de bu ovadan almıştır. Gaziantep’e 67 km uzaklıktaki ilçe, denizden 610 m yüksekliktedir. K:Wikipedi Tahtaköprü Barajı : [Baraj Gölü] , Toprak Gövde Dolgu Tpi Olan Barajın Gövde Hacmi 2.142.000 m3 Yükseklik: 50 m Göl Hacmi 200 hm3 Su Kotunda Göl Alanı: 23.40 km2 Sulama Alanı: 11.575 h DSİ Karkamış Barajı ve HES : [Baraj Gölü] , Gövde dolgu tipi: Zonlu Dolgu Gövde hacmi: 2,10 hm³ Yükseklik: 21,2 m Normal su kotunda göl hacmi: 157 hm³ Normal su kotunda göl alanı: 28,4 m² Güç: 189 MW Yıllık Üretim: 653 GWh DSİ Web Site Alleben Deresi : [Nehir] , Gaziantep Merkez İlçelerinin Sınırlarını belirleyen Ayırım Çizgisi Niteliğindedir. Alleben Göletinden Gelir ve kenti ikiye ayırır. Debisi Çok Zayıftır. Rejimi Düzensizdir K: Wikipedia Kas Dağı : [Dağ] , Kas Dağı 1250 m Yamaçoba Göleti : [Gölet] , Depolama hacmi: 0,6 hm3 Aktif Hacim: 0,5 hm3 Ölü Hacim: 0,1 hm3 Yükseklik (talvegden): 22 m Yükseklik (temelden): 24 m Sulama Alanı: 77 ha DSİ

Gaziantep tarihçesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, nüfusu, ekonomik potansiyeli ve Büyükşehir statüsü ile bir metropol görünümündedir. Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından birisi olan, 1.Kalkolitik, 2.Paleolitik, 3.Neolitik, 4.Hitit, 5.Mitani, 6.Asur, 7.Pers, 8.Büyük İskender,9. Selevkoslar, 10.Roma- Bizans, 11.Türk-İslam, 12.Osmanlı, 13. Cumhuriyet dönemlerini yaşayan Gaziantep, bu dönemlere ait eserleri günümüze kadar taşımıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz’den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, Tarihi İpek Yolu’nun buradan geçmesi uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş olup, ayrıca her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Gaziantep ve çevresi tarihte ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunmaktadır. Bu nedenle Gaziantep, tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Eski kent, bugünkü Gaziantep’in 12 km. kuzeybatısında şimdiki Dülük Köyünde bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkolitik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması, yörenin Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir. Bir süre Babil İmparatorluğu’nun egemenliğinde kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devletinin bir kenti olmuştur. “ DÜLÜK” şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezi olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Belkıs/Zeugma gibi birçok antik yerleşim alanlarının kalıntıları da günümüze kadar ulaşmıştır. Selçuklular, Memlüklüler ve Osmanlılar dönemlerinde çok sayıda cami, medrese, han ve hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. Günümüzde dahi bu han ve hamamlar işlevliğini korumakta, ticaretin ve özellikle de eşine rastlanmayan zengin el sanatlarının yaşatıldığı yerler olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu dönemin mabetleri ise bütün ihtişamıyla varlığını korumakta olup, halkın ibadet ihtiyacını karşılamaktadır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep ve yöresi, akıllara durgunluk veren savunması ve eşsiz kahramanlığı ile bütün dünyada hayranlık uyandırmıştır. T.B.M.M. Antep’e bu başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde “GAZİ” lik ünvanı vermiştir. Bu dönemin izlerini hâlâ görmek mümkündür. Gaziantep Adının KaynağıAdını tarihin derinliklerinden,sıfatını ise Milli Mücadele yıllarında kahramanlıklarla dolu müdafaasından alan Gaziantep,farklı uygarlıkların, kültürlerin,dinlerin ve ırkların bir araya gelerek birbiri içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahiptir.“Ayıntab” adının ortaya çıkışınailişkin çeşitli görüşler vardır.Ayıntab sözcüğünün çıkış yeri “Hantab”dır. “Han” sözü hükümdar,“Tab” sözü ise Hitit dilinde toprak anlamındadır. “HanToprağı”anlamına gelmektedir.Bir başka ifade ile, Ayıntab adını, suyunun güzelliğinden almıştır.Zira, “ayın”; pınar, kaynak,suyun gözü anlamına gelmektedir.Dolayısıyla “tab”; güzel pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmektedir.Yine “Ayıntap” adındaki,“tab”; güç ve takat anlamına gelmektedir. Şehre suyunun bolluğundan dolayı da bu ismin verildiği söylenmektedir MÜZELER KENTİ GAZİANTEPYüzyıllardır biriktirdiği tarihi ve kültürel değerlerini tematik olarak düzenlenen 13 farklı müzede ziyaretçilerine sunan Gaziantep, bu özelliği ile adeta bir müzeler kentidir.Kaynak:Gaziantep 2013; T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award