Hatay İlimizin Tanıtım Videosu

Hatay İlimizi Tanıyalım

Genel Bilgiler

Hatay, Akdeniz Bölgesi’nin doğu ucunda Suriye ve Lübnan dağları arasındaki El Bekaa Vadisi’ni içine alan Gor Çukurluğu’ndan oluşan bir sınır ilimizdir. Kuzeyden Güneybatıya doğru uzanan Nur Dağları (Amanos) ve Kel Dağ ile Suriye platoları arasında kalan ilin verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası, batıda şerit halinde uzanan bir kıyı ovasını oluşturur. İlin başlıca akarsuları Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir. İki tane sulama amacıyla kullanılan baraj bulunmaktadır. Birisi karasu üzerinde kurulmuş olan Tahtaköprü Barajı, diğeri ise Bohsin Çayı üzerinde kurulmuş olan Yarseli Barajı’dır.

İklim


Bitki Örtüsü


Okeanos Tethy Mozaği

Flora

Bitki örtüsü bakımından Ardıç, Meşe, Kayın, Kızılcık, Kavak, Çınar ağaçlarından oluşan geniş ormanlık alanların dışında Mersin, Defne, Kekik ve Lavanta bitkileriyle kaplı makilikler de bulunur.


Fauna


Ekonomik Yapı

Hatay ilinin 5.827km2 olan yüzölçümünün%50.10’u tarım, %38.50’si orman funda ve makilik, %9.9’u çayır-mera, %0.30’u sulak alan ve %1.20’si de diğer arazilerden oluşur. Asi deltası, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun çevresindeki kıyı ovaları ileiç kesimdeki Amik ovası ilin belli başlı tarım alanlarıdır. Gerek bu alanların verimliliği ve gerekse yörede egemen olan Akdeniz ikliminin etkisiyle Hatay’da tarımsal ürün yelpazesi geniştir. Amik Ovası başta olmak üzere ilin neredeyse genelinde yılda iki ya da üç ürün alınabilmektedir. Bu bağlamda Hatay’ın hemen her kesiminde tahıldan meyve-sebzeye kadar birçok tarım ürününü yetiştirmek mümkündür. zellikle pamuk gibi endüstriyel bitkiler Amik ovası ve çevresinde Kırıkhan, Antakya ve Reyhanlı’da, meyve-sebze üretimi ise Dörtyol, İskenderun ve Samandağ’da, yapılmaktadır.Buna göre 2011 yılı Türkiye narenciye üretiminin%16’sını, mandalina (satsuma) üretiminin %41’ini ve pamuk üretiminin %10’unuHatay karşılamıştır. 2011 yılında Hatay, Türkiye toplam zeytin (yağlık) üretiminin%12’sini karşılamıştır. Hayvancılık Bitkisel üretimin öne çıktığı Hatay ilinde hayvancılık ikinci planda kalmaktadır.2011yılı itibarıyla129.622büyükbaş,240.192küçükbaş,867.514kanatlı hayvan ve88.618arı kovanı vardır. Hatay’da en fazla avlanan deniz ürünleri istavrit, barbunya ve gümüş balığıdır.zellikle Samandağ ve Arsuz avcılığın yanında kültür balıkçılığının da yoğunyapıldığı yerlerdir. Sanayi İlde özellikle 1970 yılında faaliyete geçen demir-çelik fabrikasıyla birlikte,İskenderun, Dörtyol-Payas çevresinde demir-çeliğe dayalı sanayi faaliyetleriyoğunluk kazanmıştır. Bu faaliyetlerin, Hatay’daki imalat sanayinin temelinioluşturduğu söylenebilir. Diğer taraftan ilde pamuk ve zeytin gibi tarım ürünlerine bağlı sanayi kolları da gelişme göstermiştir. zetle ildeki bütünsanayi faaliyetleri, Antakya, İskenderun ve Payas olmak üzere 3 organize sanayibölgesi ile Antakya, İskenderun, Dörtyol, Payas, İskenderun 5 Temmuz, AntakyaDeri Kösele olmak üzere 6 küçük sanayi sitesi çatısı altında toplanmıştır. Maden Hatay’da çeşitli madenler bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.Dörtyol’da demir ve alüminyum, İskenderun’da krom ve demir, Hassa’da bakır,çinko, kurşun ve alüminyum, Kırıkhan’da demir, Altınözü’nde kükürt,Yayladağı’nda fosfat, Antakya merkezde asbest ve altın yatakları bulunmaktadır. Ulaşım Günümüzde Hatay’da en gelişmiş ulaşım sistemi karayolu ulaşımıdır. İlde 365km’si devlet yolu, 308 km’si il yolu, 89 km’si otoyol ve 2749 km’si köy yoluolmak üzere toplam 3511 km karayolu bulunmaktadır. İl genelinde herhangi birulaşım güçlüğü söz konusu değildir. Ulaşım ağındaki bu durum araç sayısında dakendini göstermiştir. Nitekim 2011 verilerine göre Hatay’daki karayolu taşıtsayısı348.594adettir. Bu değerTürkiye’deki araç sayısının%2,16’sınıoluşturmaktadır. Hatay bu yönüyle illerarasında11. sırayı alır.zellikle Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının varlığı ve sınır ticaretinebağlı olarak, il genelinde taşımacılık faaliyetlerinin geliştiği ve dolayısıylaçekici ve kamyon türü araçların sayısının fazla olduğu göze çarpar. Yine Hatay’da sanayi ve ticarete bağlı olarak gelişme gösteren diğer bir ulaşımsistemi denizyolu olup, bu noktada İskenderun Limanı özellikle Ortadoğu ülkelerineyönelik ticari sevkiyatlarda aktarım fonksiyonuyla ön plana çıkmıştır. Limanınkapasitesi, donanımı, etki bölgesi ve taşınan yük miktarı göz önünealındığında, hinterlandının sadece Hatay ve Türkiye ile sınırlı olmadığı, aynızamanda Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun en önemli limanlardan biri konumundaolduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında ayrıca ilde İsdemir Limanı, Advansa SasaPolyester Tesisleri, Asfalt İskelesi, Çekisan Şamandırası, Gübretaş Sarısekiİskelesi, Orhan Ekinci İskelesi ve Yazıcı İskelesi de bulunmaktadır. İlde havayolu ulaşımı son yıllarda gelişme göstermiştir. Bu anlamda Hatay’da2007 yılında hizmete açılan bir havaalanı olup, buradan İstanbul, Ankara veKıbrıs/Lefkoşa’ya düzenli seferler yapılmaktadır. Havaalanının ilk yılındatoplam 1200 uçuşta 140.000 yolcu taşınmıştır. İlde demiryolu ulaşımının gelişme gösterdiği söylenemez. Bu anlamda sadeceAdana-Gaziantep arasındaki demiryolu hattından ayrılan bir tali hat İskenderunilçesine kadar uzanır. Fakat bu hat daha çok yük taşımacılığına dönük olarakkullanılmaktadır. Turizm Hatay turizm potansiyeli yüksek olan fakat bugüne kadar bu potansiyelin tamolarak değerlendirilemediği illerimizden biridir. Bu potansiyeli oluşturandeğerlerden ilki ve en önemlisi, yörenin tarihsel, kültürel ve inançözellikleridir. Antakya ve çevresinin tarih sürecindeki yeri ve önemi,Hristiyanlık için bazı ilkleri bünyesinde barındırması ve günümüzde dahi üçsemavi din ve bunların mezheplerine mensup toplulukların barış içerisindeburada yaşıyor olması turizm açısından en büyük değerleri oluşturmaktadır. Hatay, şifalı suları, yaylaları ve kumsallarıyla yüksek sağlık turizmipotansiyeline sahiptir. Erzin içme ve kaplıcası ile Reyhanlı Hamamat kaplıcasıbirçok ziyaretçi kendine çeker. Bunun yanında Antakya’ya 10 km uzaklıktayapılan beş yıldızlı termal otel ildeki en önemli sağlık turizmi tesisinioluşturmaktadır. Hatay bir sınır ili olması nedeniyle Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden,Balkanlar ve Avrupa’ya uzanan güzergâhta transit geçiş noktası niteliğindedir.Bu nedenle Ortadoğu’dan Türkiye ve Hatay’a giriş yapan turist sayısı oldukçadikkat çekicidir.2012yılında Hatay’a 351.435 yabancı turist giriş yapmıştır. Kaynak: http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=313, erişim tarihi:18/04/2014


İsos Harabeleri / Titus Tüneli Beşikli Mağara / Kurşunlu Han

Hatay İlçeleri

İSKENDERUN : Yüzölçümü : 268km2 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu :245.083 Kaynak: http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR/index.php?sayfa=iism, erişim tarihi:18/04/2014 il merkizine uzaklık:59 km. Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 ALTINÖZÜ : Yüzölçümü : 327km2 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu : 61.882 Kaynak: http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR/index.php?sayfa=alism, erişim tarihi:18/04/2014 İl merkezine uzaklık:23 KM Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ililcelerArasiMesafe.aspx‎,erişim tarihi:28/04/2014 DEFNE : NUFUS:134.570 Kaynak: http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR/index.php?sayfa=deism, erişim tarihi:18/04/2014 Yüzölçümü:126 km2 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 ANTAKYA : Yüzölçümü : 711 km2 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu : 347 974 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 BELEN : Yüzölçümü : 180km² Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 2012 YILI HAZİRAN AYI SONU; İLÇEMİZ MERKEZ NÜFUSU 22.588, KÖYLER NÜFUSU 6.961 OLMAK ÜZERE TOPLAM 29.549 OLARAK BELİRLENMİŞTİR. Kaynak:http://www.belen.gov.tr/default_B1.aspx?content=1006 erişim tarihi:18/04/2014 il merkezine uzaklık:46km http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi 18/04/2014 SAMANDAĞ : Yüzölçümü : 446 km ² ‘dir. http://www.samandag.gov.tr/default_B0.aspx?content=1073 erişim tarihi:18/04/2014 Toplam Nüfusu :116 151 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 İl merkezine uzaklık: 25km Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 KUMLU : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 2011 yılındaki verilerine göre, adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 13.156 olup, bu nüfusun 4.879 u (% 35) ilçe merkezinde, 8.277 si (% 62) köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezindeki nüfusun 2.437 si (% 49) erkek, 2.442 i (% 51) kadın, köylerde ise nüfusun 4.017 si (% 49) erkek, 4.260 ı (% 51) kadındır. Dolayısıyla toplam nüfusun 6.454 ü (% 49) erkek, 6.702 si (% 51) kadındır. Kaynak:http://kumlu.meb.gov.tr/www/kumlu-ilcemiz/icerik/8,erişim tarihi:21/04/2014 yüzölçümü 192 Km2.dir. Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 İl merkezine uzaklık:41km Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 Hatay Havaalanından E-91 Karayolunu kullanarak ilçemize ulaşım sağlamak isteyen vatandaşların; Topboğazı istikametinden Kırıkhan güzergahını kullanmaları gerekmektedir. Söz konusu güzergah mesafesi (Hatay Havalanı-Topboğazı-Kırıkhan-Kumlu) 40,3 km olup, yaklaşık 45 dk sürmektedir. Kaynak:http://www.kumlu.gov.tr/default_B0.aspx?content=257,erişim tarihi:13/05/2014 ERZİN : Yüzölçümü : 358 km² Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu : 41 29 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 İl merkezine uzaklık: 106 KM Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ililcelerArasiMesafe.aspx‎,erişim tarihi:28/04/2014 Erzin ulaşım açısından oldukça elverişli bir konuma sahiptir. E–91 karayolunun ilçe merkezine 3 km mesafede geçmesi ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Kasabada ulaşım Antakya firmaları tarafından düzenledikleri otobüs seferleriyle sağlanmaktadır. İşletmelerin yazıhaneleri kasaba’da kurulmuşlardır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük merkezler olmak üzere ülkenin değişik yerlerine rahatça ulaşım sağlanmaktadır. Kasabanın ekonomik faaliyetleri bakımından karayolu ulaşımı önemlidir. Erzinin 15 km batısında İskenderun-Tarsus demiryolunun hattı geçmektedir. Trenle seyahat etmek isteyen yolcular 10 km mesafedeki Dörtyol istasyonu başta olmak üzere çevredeki istasyonlara önceden giderek trene binmektedirler. Ancak kasabada tren yolculuğu istasyonun uzakta olması nedeniyle çok sık tercih edilen bir ulaşım aracı değildir. İnceleme alanımıza en yakın hava limanı 90 km mesafede Adana ilindedir. Hava yolunu tercih eden yolcular, Adana’ya giderek oradan istediği merkezlere ulaşabilmektedirler. Kasabadan minibüslerle her gün düzenli olarak Dörtyol, İskenderun, Osmaniye ve Adana’ya karşılıklı seferler yapılmaktadır Seferler daha çok. İl merkezine Antakya 105 km, Adana’ya 90 km., Osmaniye’ye 30 km, Ceyhan’a 45 km ve Dörtyol’a 15 km yapılmaktadır. Kaynak:http://www.erzin.gov.tr/default_B0.aspx?content=270,erişim tarihi:13/05/2014 REYHANLI : Yüzölçümü : 406 km² Kaynak:http://www.hatay.pol.tr/Sayfalar/Reyhanli.aspx,erişim tarihi:29/04/2014 Toplam Nüfusu : 89.093 Kaynak: http://www.reyhanli.gov.tr/, erişim tarihi:18/04/2014 İl merkezine uzaklık:53 Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 Ulaşılamayan köy yoktur. Yollar yaz kış ulaşıma açıktır Reyhanlı’dan her gün Ankara, İstanbul, İskenderun, Adana, Mersin gibi büyük merkezlere son model otobüslerle ulaşmak mümkündür. İlçeler arasında ise minibüs, taksi dolmuş seferleri sıkça yapılmaktadır. Gaziantep’e ise her gün minibüsle gidilebilir. Seferler karşılıklı yapılmaktadır. Hatay il merkezi Antakya’dan ise Türkiye’nin her tarafına doğrudan seferler olduğu gibi Suriye, Ürdün, S. Arabistan, Yemen gibi Ortadoğu ülkelerine ve İstanbul bağlantılı Rusya, Romanya, Bulgaristan başta olmak üzere bütün Avrupa’ya otobüsle ulaşmak mümkündür. En yakın hava alanı HATAY Havaalanıdır (57 km), THY bürosu Antakya’da dır (42 km). En yakın deniz yolu İskenderun limanı (80 km), Cilvegözü gümrüğü (8 km) dir. Suriye-Halep şehri (55 km), İstanbul 1200 km , deniz (67 km) Çevlik plajıdır. Kaynak:http://www.hatay.pol.tr/Sayfalar/Reyhanli.aspx,erişim tarihi:29/04/2014 DÖRTYOL : Yüzölçümü : 399 Km2 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu : 115 251 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 İl merkezine uzaklık:91 KM Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ililcelerArasiMesafe.aspx‎,erişim tarihi:28/04/2014 İlçe Merkezi E-91 karayoluna 3 Km uzaklıktadır. Karayoluna paralel olarak Demiryolu geçmektedir. Hava yolundan Adana bağlantılı, deniz yolundan İskenderun bağlantılı olarak faydalanılmaktadır. Tüm köy yolları ulaşıma yeterlidir. Adana-İskenderun istikametinde otoyol mevcuttur. Kaynak: http://www.dortyol.bel.tr/ulastirma-ve-altyapi-durumu-sayfa.html,erişim tarihi,13/05/2014 YAYLADAĞI : Yüzölçümü : 366 km² Kaynak:http://www.yayladagi.gov.tr/site/index.php?okod=458#.U15AalV_sQM,erişim tarihi:28/04/2014 Toplam Nüfus : 28 610 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 İl Merkezine Uzaklık:44km Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 İlçemizi ziyarete gelmek isteyenler Antakya merkezde bulunan köy garajlarına giderek Yayladağı-Antakya arası çalışan minibüslerle ilçemize gelebilirler. Yolcu taşımaya sabah saat 07.00’da başlayan şoförler akşam geç saatlere kadar çalışmaktadır. Günün her saati ilçemize gelme imkanı bulunmaktadır. İlçemizden merkeze giderken ise yine aynı minibüsler kullanılmaktadır. Kaynak: http://www.yayladagi.bel.tr/tr/index.php?okod=6,erişim tarihi,13/05/2014 ARSUZ : Nufus:79.782 Kaynak:http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR/index.php?sayfa=arism, erişim tarihi:18/04/2014 Yüzölçümü:525km2 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 HASSA : Yüzölçümü : 549 Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu : 54 231 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 İl merkezine uzaklık:78 km Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 KIRIKHAN : Yüzölçümü : 679 km² Kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014 Toplam Nüfusu : 107 049 Kaynak:www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=139‎,erişim tarihi:28/04/2014 İl merkezine uzaklık:40km Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ililcemesafe.pdf erişim tarihi:18/04/2014 PAYAS : Nufus:38.307 kaynak:http://www.payas.gov.tr/sayfa.php?no=15,erişim tarihi:18/04/2014 Yüzölçümü:173 kaynak:http://www.ilbank.gov.tr/blg_index.php?blgId=2,erişim tarihi:13/05/2014

Çin Kulesi

Hatay Ulaşımı

Demiryolu : Demiryolu ile de yolculuk yapabilir Ancak en yakın duraklar olan Adana, Osmaniye veya Gaziantep’ten günün her saatinde bulabileceğiniz otobüslerle aktarma yaparak Antakya’ya ulaşabilirsiniz. Kaynak:http://www.antakya.bel.tr/tr/?okod=869 Erişim Tarihi:17/04/204 Denizyolu : İskenderun Limanı, Akdeniz’in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir. Kaynak:http://tcdd.net/tcdd-iskenderun-liman-isletmesi erişim tarihi:17.04.2014 Karayolu : Kendi araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenlerTürkiye’nin doğu ve kuzeydoğusundan gelecekler, buralardan gelen yolların birleşme noktası olan Nurdağı’ndan güneye doğru dönerek, Nurdağı-İslahiye-Hassa-Kırıkhan güzergahını takiben 130 km’lik bir yol ile Antakya’ya ulaşabilirler. Batı ve kuzeyden gelenler, Adana’ya ulaşmak zorunda. Buradan da, Adana’dan doğuya doğru uzanan Adana-Gaziantep otoyolunun Antakya-İskenderun yol ayrımından güneye inerek Antakya’ya ulaşabilirler. Kaynak:http://www.antakya.bel.tr/tr/?okod=869 ,erişim tarihi:18/04/2014 HATAY İL MERKEZİNİN DİĞER İL MERKEZLERİNE OLAN UZAKLIKLARI Hatay ile Ankara uzaklığı:681 km. Hatay ile İstanbul uzaklığı:1130 km. Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/illerArasiMesafe.aspx ,erişim tarihi:18/04/2014 ilimiz otobüs terminalinin iletişim Bilgileri: Antakya otogar iletişim:0.326.2270740 Kaynak:http://www.antakya.bel.tr/tr/?okod=841 erişim tarihi:18/04/2014 Havayolu : HAVAYOLU ULAŞIMI Hatay ilinde uluslararası bir hava limanı bulunmakta olup, haftanın her günü Türk hava yolları ve özel hava yolları tarafından İstanbul ve Ankara Bağlantılı seferler mevcuttur. Bunun dışında haftanın belirli günleri direkt İzmir ve Kuzey Kıbrıs seferleri de yapılmaktadır Kaynak:http://www.mku.edu.tr/files/303_dosya_1345116903.pdf, erişim tarihi:18/04/2014 THY İLETİŞİM NUMARALARI THY A.O 0 326 235 13 14 0 326 235 13 14 http://www.thy.com/tr-TR Anadolu Jet 0 326 235 13 14 0 326 235 13 14 http://www.thy.com/aj-TR Kaynak:http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=308 17.04.2014 Havaş ile ulaşım hizmetleri sağlanmaktadır.iletişim adresleri antakya Rezervasyon : 0 555 985 11 01 – 0 555 985 11 77 İskenderun Rezervasyon: 0 555 985 12 12 – 0 555 985 11 13 Kaynak:ww.hatay.dhmi.gov.tr/havaalanlari erişim tarih:17.04.2014

Antakya Lahti / Aziz St Manastırı /Soteria Mozaiği

Hatay Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Yarseli Barajı : [Baraj Gölü] , Altınözü ilçesinde, Beyazçay üzerinde, sulama amacıyla inşa edilmiş bir baraj olup 7.300 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir. Amanos Dağları : [Dağ] , Kahramamaraş’ın güneyinde, Ceyhan Irmağının çizdiği geniş yayın içinden başlayan, Güney-Kuzey yönünde ve Akdenize parelel olarak uzanır. Gavur Dağı adını alarak Güneydoğu Toroslarla birleşir. Gölbaşı Gölü : [Göl] , Kırıkhan İlçesinde 12.000 m2 yüzölçümüne sahip bir göldür. Musa Dağı : [Dağ] , Samandağı ilçesi sınırlarında yer alır. KoçağızTepesi 1281 metre uzunluğuyla Musa Dağı’nın en yüksek tepesini oluşturur. ASİ NEHRİ : [Nehir] , Hatay ilinin en önemli akarsuyu, kaynağını Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nden alanAsi Nehri’dir. Kaynak: http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=313,erişim tarihi:21/07/2014 AMİK OVASI : [Ova] , Amanos Dağları’nın doğusunda, dağların uzanışına paralel graben alanı yer alır. Kaynak: http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=313,erişim tarihi:21/07/2014 Yayladağı Barajı : [Baraj Gölü] , Kureyşi Çayı üzerinde, sulama, içme ve sanayi suyu üretmek amacıyla inşa edilmiş bir baraj olup 647 hektarlık alana sulama hizmeti verirken yılda 1 hm3’lük de içme suyu sağlamaktadır.

Yakto Mozaiği

Hatay tarihçesi

HATAY TARİHİ: Hititler Dönemi: M.. 1620—1595 yılları arasında Hitit Kralı Hatuşil’in oğlu Murşil ile Yamhad arasında bir anlaşma imzalanır ve bu anlaşmadan sonra Murşil ölünceye kadar Hatay Hititlerin egemenliği altında kalır. Murşil öldükten sonra M..1490 yılında Atçana ve Suriye, Mısır egemenliği altına girer. Asurlar Dönemi: 13. Yüzyılda Hitit imparatorluğunun zayıf düşmesiyle beraber Asurlular bölgeye egemen olur. Asurluların bölgeye düzenledikleri sefer sonucunda hem güneydoğuda hem de Hatay’da Asurlular dönemi başlar. Oğuzlar Dönemi: M.. 654 yılında Filistin yöresine gelen Oğuzlar, 10 yıl sonra Antakya önlerine geldiler. Oğuzlar şehri ele geçirdikten sonra 18 yıl boyunca Antakya’da hüküm sürdüler. M.. 626 yılında Antakya’dan ayrıldılar. Persler Dönemi: M.. 550 yılında Pers İmparatorluğu büyük bir güç kazanarak Ortadoğu halkları üzerinde egemen olmaya başlar. M.. 540 yılında ise Antakya Pers İmparatorluğuna bağlanır. İskender Dönemi: Anadoluyu baştan başa aşarak Çukurova’ya gelen Büyük İskender M.. 333 yılında İsos’ta (Dörtyol civarı) Pers İmparatorluğunu bozguna uğratır. Bu zaferden sonra Amanos’ları aşarak Amik Ovasına gelir. Seleukeia Dönemi: M..323 yılında İskender’in ölümünden sonra komutanları arasında nüfuz mücadeleleri baş gösterir. I. Antigonos ile Selevkos M.. 312 yılında savaşa tutuşur. Antigonos’u yenen Selevkos M..307 yılında Asi kenarında “Antigonia” şehrini kurdu. Selevkos ise M.. 300 yılında Seleukeia kentini kurar. I. Selevkos Antigonia’yı yıkarak yerine M.. 22 Mayıs 300 yılında bugünkü Antakya’yı yani “Antiokheia” şehrini kurar. İlk olimpiyat oyunları da bu dönemlerde ( M..195-M.S.6. yy) yapılır. Romalılar Dönemi: M.. 64 döneminde Roma İmparatorluğunun egemenliği altına girer ve Suriye eyaletinin başkenti olur. M.S. I. Yüzyıl Hıristiyanlığın Kudüs’ten sonra yayılmaya başladığı ve ilk defa Hz. İsa’ya inananlara Hıristiyan denildiği yer Antakya’dır.M.S. 395 yılında Roma ikiye bölünür ve Antakya Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalır. Bu dönemlerde Antakya’da saraylar, köşkler, heykeller, su yolları, hipodromlar, hanlar, hamamlar, kütüphaneler ve mozaik okulları açılır. Bu dönemde Antakya doğunun başkenti haline gelir. İslam Dönemi: 540 yılından 628 yılına kadar Antakya İran işgali altında kalır. 638 yılında Suriye’de fetihler yapan Ebu Ubeyd’e Bin Cerrah komutasındaki İslam ordusu Antakya’yı kan dökmeden anlaşmayla teslim alır. Bu dönemde bir çok kale ve yapıtlar inşa edilir. Bizans Dönemi: 331 yıl boyunca İslam egemenliği altında kalan Antakya 969 yılında Bizanslara teslim olur. Selçuklular Dönemi: Selçuklu Hükümdarı Süleyman Şah 1084 yılında Antakya’yı teslim alır. Haçlılar Dönemi: 1097 yılında Anadolu’dan Çukurova’ya ulaşan Haçlılar önce İskenderun’u sonra Belen’i oradan da Antakya’ya gelerek Antakya’yı kuşatır. Bu kuşatmaya fazla dayanamayan Antakya 3 Haziran 1098 günü haçlıların egemenliği altına girer. II. Bizans Dönemi: Antakya 1137 yılında Bizans İmparatoru Kommenos komutasında ikinci kez zapt edilir. Eyubiler Dönemi: Selahaddin Eyubi 1187 yılında önce Halep şehrini ele geçirir. Daha sonra Haçlıların elinde bulunan Bakras ve Darpsak kalelerini zapt eder ve Antakya’nın Anadolu ile bağlantısını keser. Antakya Prensliğinin isteği üzerine yapılan anlaşma sonucunda Eyubi orduları 1191 yılında bölgeden çekilir. Memluklar Dönemi: Memluklar daha önce Antakya’yı iki kez kuşatmış olmasına rağmen zapt edememişlerdi. M.S.1268 yılında Haçlıları mağlup ettikten sonra Antakya Memluklar tarafından zapt edilir. Osmanlılar Dönemi: Memlukluların elinde bulunan Antakya için Osmanlılar iki kez savaş yaptı ve bu savaşların sonucunda Osmanlı ordusu yenildi. 1490 yılında ise iki devlet arasında anlaşma yapıldı. 24 Ağustos 1516 yılında ise Osmanlı ordusu ve Memluklar arasında yapılan Mercidabık savaşı sonrasında Osmanlı ordusu Antakya’yı zapt eder. Fransızlar Dönemi: 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros’ta imzalanan bu mütareke, Osmanlı devletini paylaşma niteliği taşımakta idi. Bu mütareke aynı zamanda Hatay’ın Fransızlar tarafından işgalini ön görmekte idi. Hatay, İskenderun’dan başlayarak işgal edilmeye başlandı. Fransızlar bölgeye yerleşince 27 Kasım 1918 günü “İskenderun Sancağı” oluşturuldu. 7 Aralık 1919 günü de Antakya işgal edildi. Hatay Devleti Dönemi: Türk Askerinin Hatay’a girişinden sonra 22 Temmuz 1938 tarihinde seçim çalışmaları başlamış ve seçim sonrasında 22 Türk cemaatinden, 9 Alevi cemaatinden, 2 Arap cemaatinden, 5 Ermeni cemaatinden, 22 Rum Ortodoks cemaatinden olmak üzere 40 milletvekili seçildi. 2 Eylül 1938’de Devlet Reisliğine Tayfur Sökmen seçilerek Hatay devleti kuruldu. 23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında Hatay Mıntıkasının Türkiye’ye iadesine dair Hatay Anlaşması imzalandı. 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı kanunla Hatay vilayeti kuruldu. 23 Temmuz 1939’da Hatay vilayeti anavatana katıldı. SARI Z. (2008) Hatay’da Tarihi ve Turistik Yerler. ANTAKYA. Hatay Ekpres Gazetecilik Matbaacılık.

Titus Tuneli / Hıdır Bey Musa Ağacı / Tus Tüneli Beşikli Magara

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award