İstanbul İlimizin Tanıtım Videosu

İstanbul İlimizi Tanıyalım

Genel Bilgiler

İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası’ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı’ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ’a bağlı Saray, batıda Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Tekirdağ, güneybatıda Tekirdağ’a bağlı Marmara Ereğlisi, kuzeydoğuda Kocaeli’ne bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli’ne bağlı Körfez, güneydoğuda Kocaeli’ne bağlı Gebze ilçeleri ile komşudur. İstanbul’u oluşturan yarımadalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya anakaralarındadır. Kentin ortasındaki İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri kentin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç’i çevreleyecek şekilde Türkiye’nin kuzeybatısında kurulmuştur.

İklim

Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin tesiri altında bulunur. Kışın Akdeniz’den gelen ılık lodosları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk veya Karadeniz’den gelen yağışlı havalar tâkip eder. Yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C dir. Yıllık yağış miktarı ise 720-788 mm’dir. Yağışların % 40’ı kış, % 20’si ilkabahar aylarında olur. Yazın yağış, sonbaharın yarısı kadardır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçer.Kar yağışlı gün sayısı normalde 10 günü geçmez.


Bitki Örtüsü


Flora

İstanbul çevresinin bitki örtüsü Akdeniz bitkilerini andırır. Bölgede en çok görülen bitki “maki”dir. İklimi sebebiyle her çeşit bitki yetişir. Yayla ve tepeler çıplak değildir. Orman bakımından zengin sayılır. 280 bin hektar (ilin % 60’ı) orman ve fundalıktır. Ormanlar içinde en meşhuru İstanbul’un 20 km kuzeyindeki Belgrat Ormanıdır. İstanbul, iklimsel ve coğrafi bakımından sahip olduğu özel konum sayesinde zengin bir doğal yaşam geliştirmiştir. İstanbul genelinde 2.500 bitki türü yaşadığı saptanmıştır. Bu sayı Türkiye genelinde rastlanan türlerin 1/4’ine denk gelmektedir. İstanbul’daki bitki türlerinin 200 kadarı çiçekli bitkiler sınıfına dâhil olup bunlardan yaklaşık 40’ı endemik türlerdir. İstanbul’un endemik bitki türleri doğal alanların kentleşmesi, ormansızlaştırma, yanlış ağaçlandırma, hava-su-toprak kirliliği, bilinçsizlik ve yasadışı alım-satım gibi nedenlerle büyük tehlike altındadır. İstanbul’da yetişen 270 bitki türü ise Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi bünyesinde koruma altına alınmıştır. İstanbul’un tehlike altında olan ender endemik bitkileri arasında İstanbul çiğdemi, (Crocus olivieri) İstanbul kardeleni, (Galanthus plicatus) Çatalca peygamber çiçeği,(Centaurea hermannii) Kilyos peygamber çiçeği,(Centaurea kilaea) Pendik sarıotu (Buplerum pendikum) ve Boğaziçi keteni (Linum tauricum) sayılabilir. İstanbul’un ağaç ve çalı türleri arasında en yaygın görülenlerse adi gürgen, adi kızılağaç, adi fındık, doğu kayını, mor çiçekli ormangülü, akçaağaç, muşmula ve Istranca meşesidir. Çok zengin bir bitki topluluğuna sahip olan İstanbul yöresinde şimşir, meşe, çınar, kayın, gürgen, akçaağaç, kestane, çam, ladin ve servi gibi 2500 kadar bitki türü yetişir. Bu bitkilerden bir kısımı bu yöreye endemiktir. Genellikle ormanları oluşturan ağaçlar,


Fauna

İstanbul, sahip olduğu yeşil alanlar ve su havzaları nedeniyle önemli bir yaban hayvan nüfusu barındırmaktadır. Karadeniz ve Ege gibi iki zengin ekosistemi birbirine bağlayan İstanbul Boğazı, göçücü gezici balıklar için en önemli rotalardan biridir.70’li yıllara değin İstanbul’u çevreleyen denizlerde 76’ın üzerinde balık türüne rastlanırken, bugün bu sayı 20’li hanelere kadar gerilemiştir. Yakın tarihli kayıtlara bakıldığında İstanbul’da Boğaz, Adalar ve Anadolu Yakası kıyılarında foklara sıkça rastlandığı görülmektedir. Ancak bugün bu canlılar İstanbul direyinden bütünüyle silinmiş durumdadır. İstanbul açıklarında ve bazen Boğaz’da rastlanan tek deniz memelisi yunuslardır. Kuşlar için de önemli bir göç rotası üzerinde bulunan İstanbul’da, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri, çevreleri büyük oranda kentleşmiş olmasına karşın, hâlen kuşlar için önemli birer durak konumundadır. İstanbul’a uğrayan göçücü kuşlar arasında, leylek, alaca balıkçıl, ak pelikan, aynak, boz kaz, atmaca, delice doğan ve Mısır akbabası sayılabilir. İstanbul’un yerli kuşları içinde en yaygın olanlarsa güvercinler, martılar, kargalar, serçeler ve kanaryalardır. Bunun dışında İstanbul’un özellikle ormanlık kesimlerinde pek çok memeli türü de yaşar. Bunlar arasında yırtıcılara da rastlanır. Başlıca yırtıcılar: çakal, tilki, sansar, gelincik gibi etoburlardır. Diğer yabani hayvan türleri arasında porsuk, ağaç sansarı, kokarca, yaban domuzu, kirpi, kızıl sincap ve tavşan sayılabilir. Özellikle Ada tavşanı İstanbul’a özgü yabani hayvanlardandır. Belgrad Ormanı ve Çatalca’daki merkezlerdeyse geyik ve karacalar için koruma alanları oluşturulmuştur. Ayrıca kent içinde yaygın olarak başıboş sokak kedileri ve köpekleriyle karşılaşılabilir. İstanbul’da, kızıl geyik, karaca, alageyik, yaban domuzu, yaban kedisi, çakal, ve tilki gibi bulunan memeli hayvanlar bulunabilir. Bununla beraber önemli bir kuş göç yolu üzerinde yer alan İstanbul’da her ilkbahar ve sonbaharda leylek, kartal, şahin ve atmaca gibi çeşitli kuş türleri gözlemlenebilir. İstanbul’da en yaygın bulunan kuşlar ise serçe, güvercin, kumru, karga ve artık kentin bir simgesi hâline gelen martıdır.


Ekonomik Yapı

İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik yapma özelliğinin yanı sıra, her dönem ekonomik merkez olma özelliğini de koruyan az sayıda şehirden biri. Şehir, 1923’te kurulan yeni cumhuriyete siyasi anlamda başkent olmamasına rağmen, ekonomik merkez olma özelliğini her zaman sürdürmüş ve ülkenin kaderini belirleyen konumunu asla kaybetmemiştir. Kentin ekonomisine ve iş yaşamına kısaca bakacak olursak, bugün İstanbul’un Türkiye GSMH’sindeki payı yaklaşık yüzde 23 düzeyinde. İstanbul’un her yıl devlet bütçesine katkısı yüzde 40, buna karşılık devlet harcamalarından aldığı pay yüzde 7-8 dolayındadır. Özel bankaların hepsinin genel müdürlükleri ve Türkiye’deki toplam banka şubelerinin yüzde 21’i İstanbul’da bulunuyor. İstanbul hem iç hem de dış ticarette merkezi bir öneme sahip. İstanbul’da ticaret sektöründe yaratılan katma değer, il toplam katma değerinin yüzde 26.5’ine ulaşıyor ve ticaret sanayiden sonra İstanbul’un en önemli sektörü durumunda. Türkiye genelinde ticaret sektöründe yaratılan katma değerin yüzde 27’si İstanbul’a ait. İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli ihracat ve ithalat kapısı konumunda. İstanbul’un ihracatı Türkiye toplamının yüzde 46’sın ithalatın ise yüzde 40’ını oluşturuyor. İstanbul, turizmin merkezi olması açısından ve özellikle de kongre turizmi açısında büyük bir şansa sahip bulunuyor. Otel kapasitesinin dörtte biri beş yıldızlı otellere, beşte birine yakını da dört yıldızlı otellere ait. İstanbul, ülke hava taşımacılığının da merkezi durumunda. Atatürk Havalimanı’nın yanı sıra Anadolu yakasında da Pendik Sabiha Gökçen Havaalanı da İstanbul’a hizmet veriyor… Türkiye’de sayıları 153 olan müzelerin 14’ü İstanbul’da ve bu müzelerde bulunan 2 milyon 400 bin mevcut eserin yüzde 34’ü İstanbul müzelerinde sergileniyor… Şehirde son yıllarda sanayinin yerini yönetim merkezleri ile finans, turizm, hizmet ve bankacılık gibi sektörler aldı. Sanayideki bu duruma karşılık para piyasalarının kalbi artan bir tempoyla hep İstanbul’da atıyor. Coğrafi konumu itibariyle İstanbul’da günün ilk 4 mesai saati Asya ülkeleriyle, diğer 4 saati Avrupa ülkeleriyle çakışıyor. Bu da İstanbul’a doğal bir finansal merkez olma konumu getiriyor. Bugün mevduatların yüzde 35’e yakını İstanbul’da toplanıyor ve kredilerin yüzde 33’ü İstanbul’da kullanılıyor. Sigorta şirketlerinin neredeyse hepsinin merkezi İstanbul’da. Serbest Bölge niteliği de taşıyan Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul merkezli ve hızla dünyanın sayılı borsaları arasında yükseliyor. Ayrıca bir altın borsası var. Leasing, factoring, özel finans kurumları gibi finans kuruluşlarının merkezi de İstanbul’da ve özellikle, liberalleşen para piyasaları ile birlikte İstanbul, bir finans merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması kararının, şehri dünya çapında bir finans merkezine dönüştürmesi bekleniyor.


İstanbul İlçeleri

ŞİŞLİ : Şişli, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir. 25 mahallesi bulunan Şişli, doğuda Beşiktaş, kuzeyde ve batıda Kağıthane ve güneyde Beyoğlu ilçeleri ile komşudur.Şişli adının, zamanında şişçilikle uğraşan bir aileye ait olan Şişçilerin Konağı’nın adının zamanla Şişlilerin Konağı’na dönüştüğüne ve buradan geldiğine dair rivayet vardır. Diğer bir rivayet ise, Şişli adının, topografik olarak Beyoğlu Platosu’nda yükseltisi fazla olan bir bölgede bulunmasından geldiğidir. İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden batıya doğru uzanan çevre yolları Şişli İlçesi’nden geçer. Boğaziçi Köprüsü’nden Beşiktaş İlçesi’ne çıkan O-1 Otoyolu, Mecidiyeköy’ü bir viyadükle geçtikten sonra Kağıthane İlçesi’ne girer. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gelen O-2 Otoyolu Sarıyer ve Beşiktaş ilçeleri sınırları içinden geçtikten sonra Şişli İlçesi sınırlarına girer. Bu otoyol kısa mesafede Kağıthane İlçesi’ne geçer. Şişli Camii’nden başlayıp Saryer İlçesi’ne kadar uzanan Büyükdere Caddesi bu iki çevreyoluyla da kesişir. Şişhane-Darüşşafaka metro hattının (M2 Hattı) büyük kısmı Şişli sınırları içinden geçmektedir. Piyalepaşa Bulvarı ile Halaskargazi Caddesi önemli ulaşım akslarıdır. İlçe nüfusu 2013 ADNKS verilerine göre 274.420 kişidir. Tarihsel ve önemli yerler Abide-i Hürriyet Zincirlikuyu Mezarlığı Askerî Müze Atatürk Müzesi Bomonti Bira Fabrikası Şişli Etfal Hastanesi Darülaceze Cevahir Alışveriş Merkezi Harbiye Orduevi Taşkışla Teşvikiye Camii Saint Esprit Kilisesi İstanbul Radyoevi Şişli Camii İstanbul Hilton Oteli Ali Sami Yen Stadı Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Perpa Gökkafes Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı SİLİVRİ : Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe tarım arazileriyle birlikte 860 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Doğusunda B.çekmece, kuzeyinde Çatalca,batısında Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri ve güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. Bugün ilçe merkezi Muratçeşme’nin 1 km doğusundan başlayarak Alipaşa yol ayrımına kadar uzanmaktadır. Silivri’ye bağlı 22 mahalle muhtarlığı ve 13 köy muhtarlığı bulunmaktadır.Nüfusu 2013 verilerine göre 155.923’dür. Silivri önemli karayollarının üzerinde bulunmanın yanında Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinin girişinde olmanın avantajına sahiptir. Çevredeki büyük yerleşim ve sanayi merkezlerine modern otoyollarla bağlantılıdır. Bu coğrafi konum Silivri’ye ayrıcalık yaratmaktadır. Sirkeci-Çerkezköy demiryolu hattı üzerinden Silivri’nin Kurfallı, Çayırdere ve K. Sinekli köylerinde bulunan üç istasyon İstanbul ve Edirne yönüne yük ve yolcu ulaşımı sağlamaktadır. BAŞAKŞEHİR : Başakşehir, İstanbul’un bir ilçesidir. 2008 yılında Küçükçekmece, Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinden ayrılarak ilçe yapılmıştır.Başakşehir, kuzeyde Arnavutköy, kuzeydoğuda Sultangazi, doğuda Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar ile batıda Esenyurt ilçeleriyle çevrilidir. Yüz ölçümü 104,48 kilometre karedir. Nüfusu 2013 verilerine göre 333.047’dir. Başakşehire 9 mahalle bir köy bağlıdır. İl merkezine uzaklığı 30 km’dir. Ulaşım için Başakşehir-Olimpiyatköy-Kirazlı Metrosu ve İETT otobüsleri kullanılmaktadır. BEYLİKDÜZÜ : Beylikdüzü, İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüz ölçümü 360 km2 dir. Nüfusu 2013 verlerine göre 244.760 dır. Beylikdüzü’ne bağlı 10 mahalle vardır. İl Merkezine Uzaklığı 40 km.dir. Beylikdüzü’ne ulaşım çoğunlukla Metrobüs hatları ile yapılmaktadır. Metrobüs dışında ilçeye Taksim’den ekspres otobüsler hareket etmektedir. Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu üzerinde yer aldığı için Yenibosna ve Bakırköy kalkışlı Büyükçekmece istikametine giden tüm toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilir. SULTANGAZİ : Yüzölçümü 36,24 Km Nüfusu:505190 Bağlı mahalle 15 Merkeze uzaklığı 18 km. Sultangazi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alır. 2008 yılında Gaziosmanpaşa’ya bağlı 14, Eyüp ve Esenler’e bağlı birer mahallenin katılımıyla kuruldu. İlçe, kuzey ve doğuda Eyüp’e; güneydoğuda Gaziosmanpaşa’ya; batıda Başakşehir’e ve güneybatıda Esenler’e komşudur. Eminönünden gelecekseniz 36CE ve ya 336C hatlı otobüse binerek gelebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakikada 1 otobüs kalkar.T4 tramvayı Sultangazi’nin ortasından geçer.. Metrobüs size yakın ise Edirnekapı istasyonundan T4 tramvayına aktarma yapabilirsiniz.T1 tramvayına yakınsanız Topkapı istasyonundan T4 tramvayına aktarma yapabilirsiniz.M1 metro hattına yakınsanız Topkapı (Ulubatlı) istasyonundan T4 tramvayına aktarma yapabilirsiniz. PENDİK : 40° 89′ Kuzey Enlemi 29° 31′ Doğu Meridyeni üzerinde yer alan Pendik; doğuda Tuzla, kuzeyde Sultanbeyli, batıda Kartal, güneyde Marmara Denizine komşudur. Yaklaşık 188.8 km² bir alana yayılmış olan Pendik’te 7.5 km sahil şeridi bulunmaktadır.Anadolu’nun İstanbul’a giriş kapısı niteliğindeki Pendik’in yüzey şekilleri genel olarak engebelidir. Deniz kıyısı kil ve kumla, kıyıdan kuzeye silislerle kaplıdır. İstanbul’un tek ve en yüksek tepesi olan Aydos’la sınır olan Pendik, Ballıca Ağılbayırı ve Karabayır Tepelerini sınırları içerisinde barındırıyor. Ayrıca Gözdağı Korusu da Pendik’in en yüksek noktalardan biridir. İstanbul’un en büyük su kaynaklarından olan Ömerli Barajı da Pendik sınırlarındadır. Riva ve Ballıca Deresi Ömerli Barajına dökülen akarsulardır.Nüfusu 646 bin 375’dir.Merkeze uzaklığı 54 km dir.Pendik belediyesine 34 Mahalle 5 köy bağlıdır. İstanbul’daki hava ulaşım merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Hava limanı da Pendik’de bulunmaktadır. Ana arter olarak E-5 TEM ve Sahil Yolu ve bu yolları birbirine olan bağlantısını sağlayan ara yollarıyla kara yolu ulaşımı sağlanmaktadır. Şehir içi trafiği içinse minibüs ve taksilerin dışında İETT ile pek çok noktaya ulaşım mümkündür. Şişli (251), Üsküdar (16A) ile Kartal ve Maltepe den de geçen Kadıköy(16, 17, 222) seferleri Pendik merkez kalkışlıdır. Ayrıca Tuzla istikametinden gelen 130, 130A Kadıköy hatları dışında 500T Tuzla-Topkapı, 500ES Tuzla-Esenler Otogar, 133T Tuzla-Bostancı da Pendik den geçmektedir. Bunların dışında havalimanı kalkışlı E-9 Bostancı, E-10 Kadıköy ve E-3 4.Levent seferleri mevcuttur. 16, 16D, 16A ,16K, 16C, 16B, 16S, 16Y, 17, 17K, 132, 132A, 132AP, 132F, 132K, 132P, 132V, 133, 133A, 133K, 133Ş, 133D, 134, 133T, 134TK Pendik ilçesi sınırlarından geçen ve çeşitli noktalara ulaşan hatlardır. ilediğinizde İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan ve yakında hizmete girecek hızlı trenle Türkiye’nin farklı bölgelerine demir yoluyla ulaşabilirsiniz. İnşa çalışmaları devam eden Kadıköy-Pendik Metro Hattıyla da hava limanından İstanbul’un her noktasına kolayca ulaşılabilecektir. BAYRAMPAŞA : Kuzeyde Gaziosmanpaşa, doğuda Eyüp, güneyde Zeytinburnu, batıda Esenler ile çevrilidir. Yüz ölçümü 9,5 kilometrekaredir. Nüfusu 2013 verilerine göre 269.677’dir. 11 mahallesi vardır. İl merkezine 11 km mesafededir. İstanbul’un ulaşım sisteminde önemli bir konuma sahip olan Bayrampaşa’ya İstanbul’un her yerinden İETT otobüsleri, halk otobüsleri, metro veya minibüsler ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. BEŞİKTAŞ : Beşiktaş İl topraklarının Avrupa Yakasında yer alır. Kuzeyinde Sarıyer, batısında Şişli, güney batısında Beyoğlu İlçeleri ve doğusunda ise İstanbul Boğazı vardır. Çevrenin büyük yükseltileri yoktur. Fakat sahil kordonunda kurulan mahallelere nisbetle Levent, Etiler, Yıldız gibi mahalleler denizden bir hayli yüksektir. Yüzölçümü 1.520 hektardır. Sahil uzunluğu 8375 metre olup, boğaz bu bölgede fazla girintili çıkıntılı değildir. 23 mahallesi vardır. Nüfusu 2013 verilerine göre 186.570’dir. İl Merkezine 13 km mesafededir. stanbul’un en merkezi ilçelerinden biri olan Beşiktaş bu nedenle ulaşım konusunda büyük avantaja sahiptir. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Avrupa yakasındaki ayakları Beşiktaş ilçesindedir. İstanbul şehir içi toplu taşıma sisteminde en büyük paya sahip olan otobüslerin yanı sıra dolmuş ve minibüsler de ilçenin İstanbul’un geneliyle olan ulaşımında büyük paya sahiptir. Beşiktaş İskelesi’nin önündeki park alanınından hareketle Edirnekapı, İstanbul Otogarı (Bayrampaşa), Topkapı, Derbent, İstinye, Mecidiyeköy, Mescid-i Selam (Sultangazi), Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Güzeltepe-Kağıthane gibi kentin diğer bölgelerine otobüsle doğrudan ulaşım vardır. Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Caddesi, Büyükdere Caddesi, boğaziçi sahil yolu ve Nisbetiye Caddesi gibi ana arterler hem şehir içi ulaşımda hem de toplu taşıma da büyük öneme sahiptir. Beşiktaş’tan Taksim ve Harbiye’ye dolmuş, Sarıyer’e de minibüs hattı çalışır. Metrobüs’ün Avrupa’dan Asya yakasına geçmeden önceki son durağı olan Zincirlikuyu durağı da Beşiktaş İlçesi’ndedir. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın 4.Levent ve Levent istasyonlar ilçe sınırları içindedir. Beşiktaş İskelesi’nden Üsküdar, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden Kadıköy’e şehir hatları seferleri düzenlenmektedir. Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek iskeleleri ise daha çok gezinti amaçlı boğaz turlarında kullanılmaktadır. Beşiktaş ile Üsküdar arasında ayrıca motor seferleri de vardır. KARTAL : Kartal, İstanbul’un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası’nın güney batısında yer alan, 2013 verilerine göre nüfusu 447.110 (TÜİK) ve mücavir alanıyla birlikle 48.000 m² yüzölçümü olan bir ilçedir.İl merkezine 43 Km uzaklıktadır.Belediyeye 20 Mahalle bağlıdır.İlçede ulaşım denizyolu, demiryolu ve otoyol ile sağlanmaktadır. Kartal, Kurtköy ‘de bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 15 kilometre uzaklıktadır. Kartal’dan Adalar ilçesine vapur, Yalova iline de deniz otobüsü seferleri yapılmaktadır. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden otoban ve E5 karayolu da Kartal’dan geçer. Kadıköy-Kartal arası uzanan Bağdat Caddesi ve Tuzla ile Bostancı arası sahil yolu Kartal’daki diğer karayolu ulaşım seçenekleridir. Kadıköy-Kaynarca metrosunun bir durağı Kartal’dadır.Gebze Haydarpaşa arasında ki banliyo trenlerinin yerini Gebze-Haydarpaşa kesiminde Marmaray Projesi ile yüzeysel metro alacaktır. Marmaray Projesi kapsamında yapımına devam edilmektedir. edilmektedir. BAKIRKÖY : İlçenin sınırları kuzeyindeki E-5 Kara yolu sınırı olup, Güngören ve Bahçelievler ilçeleri; güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Çırpıcı deresi sınır olup, Zeytinburnu ilçesi, batısında ve kuzey-batısında ise Küçükçekmece ilçesi bulunmaktadır. Bu sınırlar içerisinde Bakırköy ilçesi 35 km² alana kuruludur. 15 mahallesi vardır. Nüfusu 2013 verilerine göre 220.974’dür. İl merkezine 15 km mesafededir. Bakırköy’ün bir özelliği de hava, demir, deniz ve kara yolu ana hatlarının geçtiği merkez oluşudur. Atatürk Hava Limanı, E-5 ve TEM otobanın İlçede bulunması canlılığı devamlı kılan faktörlerdendir. İlçenin güneyindeki Ataköy-Marina Yat Limanı bitişiğinde bulunan Deniz Otobüsleri iskelesi ile birçok noktaya deniz yolu ile ulaşımı sağlamaktadır. İlçenin kuzeyinde incirli metro hattı bulunmakta, ayrıca İstanbul Avrupa bağlantılı demir yolu geçmektedir. Bu hat aynı zamanda Sirkeci-Halkalı Banliyö Treni güzergahıdır. EYÜP : Eyüp, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesi. 1936’da kurulan Eyüp ilçesinin yüzölçümü 242 km²’dir. 21 mahallesi ve 7 köyü bulunan Eyüp ilçesinin nüfusu 2013 verilerine göre 361.531’dir. İlçe’nin Haliç’in iç kesiminde kısa bir sahil şeridi vardır. İl merkezine 7 km mesafededir. Eyüp İlçesi’nin Haliç’ten Karadeniz’e uzanan yönetim alanını İstanbul’dan geçen uluslararası otoyollar (TEM ve D-100) bölmektedir. Bu yollar ve bunları birbirine bağlayan iki aks kentsel alanın da sınırlarını oluşturmaktadır. Bunlardan TEM ile D-100 arasındaki bağlantıyı sağlayan batıdaki yol (Rami – Kışla Caddesi) aynı zamanda Eyüp’ün Bayrampaşa ile sınırını oluşturmaktadır ve E-6 Havaalanı Yolu’nun uzantısıdır. Diğer bağlantı ise Haliç kıyı yolunun devamı olarak inşa edilen Ayvansaray – Eyüp – Alibeyköy Sahil Yolu’dur. Eyüp yakın çevresi ile ilişkisini iki arterle sağlamaktadır. Bunlar Eyüp’ü Eminönü’ne bağlayan Rami Kışla Caddesi (Eski Edirne Asfaltı) ve 1. Çevre Yolu (Mecidiyeköy – Şişli – Yeşilköy) dur. Bunların yanında Eyüp Bulvarı Eyüp’ü Rami ve Edirnekapı üzerinden Fatih ve Aksaray’a bağlamaktadır.Eyüp – Üsküdar arasında deniz ulaşımı vardır. GAZİOSMANPAŞA : Gaziosmanpaşa’nın komşuları doğuda Eyüp; kuzeyde Sultangazi; batıda Esenler ve Bayrampaşa; güneyde Zeytinburnu’dur. Yüz ölçümü 11.67 kilometrekaredir. Nüfusu 2013 verilerine göre 495.006’dır. İl Merkezine 16 km uzaklıktadır. Ulaşım İETT otobüsleri,Halk otobüsleri ve Minibüslerle sağlanmaktadır. ADALAR : İstanbul’un güneyinde yer alan takımadadan oluşur. Takımadada 4’ü meskûn, toplam 9 ada vardır. Nüfus bakımından İstanbul’un en küçük ilçesidir. İldeki en eski ilçelerden olup adaya bağlı köy ya da belde yoktur. Marmara Denizi’yle çevrili olan adalara ulaşım, düzenli vapur seferleriyle sağlanır. Tarih ve doğa turizmi açısından önem taşımaktadır. Yüzölçümü 11,05 kilometrekaredir. 5 mahallesi vardır. Nüfusu 2013 verilerine göre 16.166’dır. Adalar’ın İstanbul’a uzaklıkları, en yakın Kınalıada, en uzak Tavşanadası olmak üzere 7 deniz miliyle 13,5 deniz mili (25 km) arasında değişir. hergün karşılıklı olarak Şehir Hatları vapurları ile Kabataş-Kadıköy-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada ve Bostancı-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada seferleri, İstanbul Deniz Otobüsleri ile de Kabataş-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada-Bostancı seferleri düzenlenmektedir. Bunlar dışında motorlarla hem adalar arasında hem de adalardan Bostancı, Maltepe, Kabataş, Kartal ve Yalova’ya seferler düzenlenir. ZEYTİNBURNU : İlçe Trakya’nın Güneydoğu’sunda Sapanca Yarımadasının Marmara Denizi’ne bakan yamaçlarının bu denizle birleştiği yerdedir. İlçenin toprakları 29 derece doğu boylamı, 41 derece kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. İlçe topraklarının Güneyden Kuzeye uzunluğu 5.5 km, doğu-batı doğrultusundaki genişliği 2.5km’yi bulmaktadır. Doğusunda Fatih, Batısında Bakırköy ve Güngören, Kuzeyinde Bayrampaşa, Eyüp, Güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. 2013 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre Zeytinburnu’nda 147.719’u erkek ve 144.594’ü kadın olmak üzere 293.313 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Tarihi Yapıları: Bizans Surları, Erikli Baba Türbesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Kazlıçeşme, Merkezefendi Camii Türbesi Ve Çilehanesi, Dikilitaş, Derya-i Ali Baba Türbesi, Seyit Nizam Camii ve Türbesi, Belediye Hizmet Binası Zeytinburnu’na İstanbul’un pek çok noktasından kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Kabataş, Karaköy, Eminönü, Bağcılar’dan tramvay ile Zeytinburnu’na ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Aksaray-Havaalanı metrosu ile de ilçeye ulaşmanız mümkündür. Eminönü, Taksim, Bakırköy’den hareket eden otobüsler ile Zeytinburnu’na gidebilirsiniz. Dilerseniz Sirkeci – Florya sahil yolunu da ilçeye ulaşmak için kullanabilirsiniz. BAHÇELİEVLER : Bahçelievler ilçesi; İstanbul’un Avrupa yakasında 0-1 karayolunun (Eski E-5) kuzeyinde yer almaktadır. Batıda Küçükçekmece, güneyde Bakırköy, kuzeyde Bağcılar ve doğuda Güngören ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin batısındaki sınırı Ayamama Deresi, doğusundaki sınırı ise Çırpıcı Deresi belirlemektedir. İlçe, denize doğru uzanan derelerin oluşturduğu vadi ve tepeler üzerinde yerleşmiştir. Yüz ölçümü 16.57 kilometrekaredir. Nüfusu 602.931’dir. 11 mahallesi vardır. İl merkezine 23 km uzaklıktadır. M1 Aksaray – Havalimanı Metro Hattı: İncirli, Bahçelievler, Ataköy/Şirinevler ve Yenibosna Metro İstasyonları ile bu hat Bahçelievler İlçesine hizmet vermektedir. T1 Kabataş – Eminönü – Zeytinburnu – Bağcılar Tramvay Hattı: Mehmet Akif ve Keresteciler Sitesi İstasyonları ile bu hat Bahçelievler İlçesine hizmet vermektedir. Metrobüs: İncirli/Ömür, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna Metro İstasyonları ile Metrobüs Bahçelievler İlçesine hizmet vermektedir. Ayrıca birçok İETT Özel Halk Otobüsleri ve Minibüs Hatları ile ulaşım sağlanmaktadır. ÜMRANİYE : Ümraniye Marmara Bölgesinde, İstanbul’un Anadolu yakasında yer almakta olup, sağlam bir zemin üzerine kurulmuştur. Nüfus açısından İstanbul’un 39 ilçesi arasında 3. sırada yer almaktadır. Ümraniye’nin doğusunda Sancaktepe, güneyinde Ataşehir, batısında Üsküdar, kuzeyinde Çekmeköy ve Beykoz ilçeleri yer almaktadır. Ümraniye’nin denizden yüksekliği 120 metre olup, doğuya doğru Yukarı Dudullu kısmında 180 metreye kadar çıkar. Yüzölçümü 45 km² dir. İlçe sınırları içinde büyük dağ, göl ve akarsu yoktur.İstanbul Merkezine 25 Km uzaklıktadır.Toplam 35 mahallesi vardır.2013 Yılı verilerine göre nüfusu 660.124 kişidir.Ulaşım Üsküdar ve Çekmeköy yönlerinden İETT otobüsleri ve Minibüslerle yapılmaktadır. Çekmeköy-Üsküdar Metro yapımı devam etmektedir. GÜNGÖREN : 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak kurulan Güngören, İstanbul’un en küçük yüzölçümlü ilçesidir. Önceleri yalnızca birkaç köyden ibaret olan Güngören bölgesi önceleri Balkanlardan aldığı göçle, daha sonra iç göçlerle giderek büyüdü. İlçenin batısında Bahçelievler ve Bağcılar; doğusunda Esenler ve Zeytinburnu; güneyinde Bakırköy ilçesi yer alır.İl merkezine uzaklığı 11 Km.dir.Belediyeye bağlı 11 mahalle vardır.Ulaşım İETT otobüsleri ve Minibüsler ile sağlanmaktadır.Nüfusu 318.545 dir.Yüzölçümü 7.17 kilometrekare dir. ESENYURT : Esenyurt yerleşim yeri bütünü, Marmara bölgesinin Trakya alt bölgesinde, İstanbul Metropolitan alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölgenin doğusunda Küçükçekmece Gölü, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Hoşdere köyü ve TEM Karayolu, güneyinde Firuzköy ve E-5 Karayolu bulunmaktadır. Yüz ölçümü 18,51 kilometrekare Nüfusu 624.733 dür.Belediyeye 21 mahalle bağlıdır.İl merkezine 36 km mesafededir.Ulaşım İETT otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır. FATİH : İstanbul’un dünya ölçeğinde öne çıkmasında önemli bir rolü olan ve kentin kimliğinin oluşmasında etkin rol oynayan söz konusu kültürel birikimin varlığının yoğun olarak bir arada yer aldığı en önemli kentsel mekan Tarihi Yarımada’dır. Tarihi Yarımada (sur içi) toplam 1562 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Fatih; 41°02′ kuzey enlemleri ile 28°55’34 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Fatih, kuzeyde Eyüp ilçesi, kuzeydoğu’da Haliç, güneyde Marmara Denizi, batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda Bayrampaşa ilçelerine komşudur.Fatih ilçesi, 57 mahalleden oluşur.arihi Yarımada 7 tepe üzerine kurulmuştur. Şiirlere konu olan İstanbul’un yedi tepesi, Fatih sınırları içinde kalır. 1- Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camiinin bulunduğu tepe. 2- Çemberlitaş ve Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepe. 3- Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye’nin bulunduğu tepe. 4- Fatih Camiinin bulunduğu tepe. 5- Yavuz Selim Camiinin bulunduğu tepe. 6- Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camiinin bulunduğu tepe. 7- Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu tepe. İstanbul’un ulaşımını sağlayan 3 ana cadde Fatih ilçesinden geçer. Bunlar; Saraçhane başından Edirnekapı’ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa Caddeleri, Aksaray’ı Topkapı’ya bağlayan Vatan Caddesi ve Aksaray’ı yine Topkapı’ya bağlayan Millet Caddesi’dir. Millet Caddesi, Ordu Caddesi ile birleşerek, Eminönü semtine ulaşır. İlçenin Marmara kıyısından Sirkeci’yi Bakırköy’e bağlayan sahil yolu geçer (Kennedy Caddesi). İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan ve şehrin batı yakasındaki banliyö ulaşımını sağlayan demiryolu da bu caddeye paralel devam eder. Ayrıca, tramvay hattı ile Karaköy’e, Atatürk Hava Limanı’na, Yenibosna ve Esenler Otogarı’na ulaşım imkanı vardır.Nüfusu 2013 verilerine göre 425.875 dir.İstanbulun merkez ilçesidir.Fatih İlçesi, hem kara, hem deniz hem de raylı sistemleriyle İstanbul’un ulaşımı en kolay ilçelerden birisidir. Atatürk (Unkapanı) Köprüsünden itibaren başlayan Atatürk Bulvarı ve daha güneydeki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 2008’e kadar Eminönü ve Fatih ilçeleri arasında sınır oluşturuyordu. İstanbul kent içi ulaşım bağlantılarından bazıları Fatih İlçesi’nden geçer. Bunlardan başlıcaları Saraçhanebaşı’ndan Edirnekapı’ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri, Aksaray’ı Topkapı-Edirnekapı Caddesi’ne bağlayan Vatan Caddesi ile yine Aksaray’ı Topkapı’ya bağlayan Millet Caddesi’dir. Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray, Mürsel Paşa, Abdülezel Paşa, Kadir Has ve Ragıp Gümüşpala caddeleri yer alır. Bu caddelerle Haliç arasında yeşil alanlar yer alır. İlçenin Marmara kıyısından Sirkeci’yi Bakırköy’e bağlayan “sahil yolu” da denen Kennedy Caddesi geçer. Atatürk (Unkapanı) ve Galata köprüleri tarihî yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlar.Sirkeci Garı’ndan başlayıp İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan ve kentin Avrupa Yakasındaki banliyö ulaşımını sağlayan çift hatlı demiryolu da yer yer sahil yoluna paralel olarak uzanır. (Şuanda Banliyö seferleri Marmaray projesi kapsamında yenileme çalışması yapıldığı için kullanılmamaktadır .Marmaray İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren Metro hattının avrupa yakasında ki ilk istasyonu sirkecidir. 1992’de hizmete giren Zeytinburnu-Kabataş tramvay hattı Millet Caddesi, Ordu Caddesi, Divan Yolu ile Sirkeci’ye ulaştıktan sonra Galata Köprüsü üzerinden Karaköy’e ulaşır. Aksaray’dan başlayan M1 hafif metro hattı Atatürk Uluslararası Havalimanı’nda noktalanır. Fatih İlçesi bir yarımada olarak suyolu ulaşımında oldukça avantajlı bir konumdadır; Sirkeci-Harem arasında feribot, Eminönü iskelesinden ise Kadıköy, Üsküdar ve İstanbul Boğazı’na şehir hatları seferleri düzenlenir. İDO Yenikapı İskelesi’nden ise Bakırköy, Bostancı ve Kadıköy’e deniz otobüsü seferleri düzenlenir. Haliç kıyısındaki Ayvansaray, Balat ve Fener iskelelerinden ulaşımdan çok gezinti amaçlı Haliç seferleri düzenlenir. KADIKÖY : İlçe Koordinatları 41°07′ 00″ K, 29°54′00″ D Rakım: 120 m’dir. Yüzölçümü, 25,20 kilometre karedir. Nüfusu 2013 verilerine göre 506.293’dür. Merkeze uzaklığı 24 Km.dir Kadıköy İstanbul’un Anadolu yakasındadır. İstanbul ilinin ortalarına, Boğaz’ın Marmara ağzının doğusuna düşer. Doğusunda Maltepe ilçesi, batısında İstanbul Boğazı, ve Marmara Denizi, kuzeyinde Üsküdar ve Ataşehir ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi ile çevrilidir. 21 adet mahallesi vardır. Kadıköy altı tepe üstüne kurulmuştur. Bu tepeler doğudan batıya doğru Göztepe, Fikirtepe, Acıbadem, Altıyol, Cevizlik (Küçük Moda), Koşuyolu’dur. Kadıköy ilçesi ülke ve kent ulaşımı açısından önemli bir konuma sahiptir. Anadolu’daki çeşitli merkezleri İstanbul’a ve kent içindeki çeşitli semtleri de birbirine bağlayan bazı ana ulaşım yolları Kadıköy İlçesi’nden geçer. Bunlardan en önemlisi eskiden Ankara Asfaltı ve E-5 adlarıyla anılan D-100 Karayolu’dur. Bu karayolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden O-2 Otoyolu’yla Kozyatağı’nda, Boğaziçi Köprüsü’ne giden O-1 Otoyolu’yla Uzunçayır’da kesişir. Anadolu’nun çeşitli merkezlerini İstanbul’a bağlayan demiryolu hattının ilk istasyonu Haydarpaşa Garı’dır. Haydarpaşa’daki gar binası ve öteki demiryolu tesisleri Kadıköy İlçesi sınırları içindedir. Bu istasyon aynı zamanda kentin Anadolu yakasında Gebze’ye kadar gerçekleştirilen banliyö ulaşımı açısından önem taşır.Şuanda Marmaray projesi kapsamında yenileştirmesi devam etmektedir. Kadıköy İlçesi’nde yaşayanların önemli bir bölümü şehir hatları vapurlarını kullanırlar. İlçedeki vapur iskeleleri Haydarpaşa, Kadıköy ve Bostancı’dadır. Ayrıca Kadıköy ve Bostancı’daki deniz otobüsü iskelelerinden İstanbul’un çeşitli kıyı semtlerine düzenli seferler yapılır. Kalamış Koyu’nda da büyük bir yat limanı vardır. 2003 yılında Kadıköy-Moda hattı nostaljik tramvay adıyla yeniden hizmete girmiştir. İlçenin kuzeyinden, E-5 boyunca Kadıköy-Kaynarca Metrosu (M4 hattı) geçmektedir. Bu metronun ilk istasyonu olan “Kadıköy” de ilçe merkezinde bulunmaktadır. ÜSKÜDAR : Üsküdar, Marmara Denizi ile Boğaz sularının birleştiği yerde Kocaeli Yarımadası’nın ucunda Kadıköy, Beykoz ve Ümraniye ile sınırı olan, iki yakası tepelerden oluşan derin ve denize açık bir vadi içinde kurulmuştur. İlçenin yüz ölçümü 36 kilometrekaredir. Üsküdar toprakları doğudan batıya doğru geniş sırtlar ve tepeler halinde hafif eğimlerle kıyıya yaklaşarak İstanbul Boğazı’na iner. Ülke turizminin önemli merkezlerinden birini teşkil eden tepelerinden Büyük Çamlıca Sefa Tepesi denizden 268 metre, Küçük Çamlıca Tepesi ise 229 metre yüksekliktedir. Nüfus 582.666 Mahalle Sayısı 33 Adet İlçe Yüzölçümü 35.7 km2 Üsküdar, İstanbul’da boğaz kıyısında yer almaktadır. Anadolu Yakası’nda konumlanmış olan bu ilçenin İstanbul ulaşımında kilit noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Yakası’nın iç kesimlerinden gelecek olan misafirler Gebze-Harem dolmuşlarını kullanarak Üsküdar’a gelebilirler. Üsküdar’a ayrıca Kadıköy’den kalkan dolmuşlarla da 10 dakika gibi kısa sürede ulaşabilirsiniz. Avrupa Yakası’ndan Üsküdar’a ulaşmanın ise en kolay yolu kuşkusuz ki deniz ulaşım araçlarını kullanmaktır. Üsküdar’a Eminönü, Kabataş ve Beşiktaş’tan vapur ve motolarla çok kısa sürelerde ulaşabilirsiniz. SULTANBEYLİ : 1957 yılında köy, 1989 yılında belde, 3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı kanunla ilçe olmuştur. İstanbul’un Anadolu yakasında yer alır. Yüz ölçümü 35 km²’dir. İstanbul’un en yüksek dağı olan 537 rakımlı Aydos Dağı ile Teferrüç Dağı arasındaki alanı doldurmakta olup Tem Karayolu ilçenin ortasından geçmektedir. İlçemiz kuzeyde, güneyde ve batıda Kartal İlçesi’ne bağlı Paşaköy, Sancaktepe ilçesine bağlı Samandıra ile doğuda Pendik İlçesine bağlı Kurtköy ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 130 metredir. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, Sultanbeyli’nin 2013 yılında nüfusu 302 bin 388’dir. 15 adet Mahallesi vardır. Sultanbeyli İstanbul‘un Anadolu yakasında yer almaktadır.İl merkezine 37 Km mesafededir.Tem otoyolu üzerinde Ankara istikametin de Samandıra gişelerinden hemen sonra ilçenin ortasından geçmektedir. Samandıra gişelerinden giriş yapıldıktan sonra 5 dakikalık bir araç mesafesi ile ilçeye ulaşmak mümkündür. Ayrıca E-5 kara yolu üzerinde Kartal köprüsü mevkinden de çevre yolu vasıtası ile ulaşım sağlanmaktadır. Toplu taşıma ile ilçeye ulaşımda da önceki yıllara göre oldukça mesafe kaydedilmiştir. İlçeden Kartal, Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Bostancı, Levent-Metro ve Topkapı istikametlerine toplu taşıma araçları bulunmaktadır. MALTEPE : Maltepe, İstanbul iliine bağlı Marmara Denizi’ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir. Kadıköy, Kartal , Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe İstanbul’un 10. büyük ilçesi konumundadır.Yüzölçümü 278 km2 dir.Nüfusu 471.059 dur.İl merkezine 32 Km mesafededir.Maltepe Belediyesine 18 mahalle bağlıdır. Maltepe bölgesi’nde ulaşım demiryolu ve karayolu ile yapılmaktadır. Demiryolu Maltepe’nin E-5 Karayolu altında kalan Eski Maltepe’nin kurulmuş olduğu güzergahtır. Karayolu ise (Ankara Asfaltı) Maltepe’yi ikiye ayırmaktadır. Bu yol Maltepe’yi Anadolu’ya yan yollar ise komşu ilçelere bağlar. İkinci önemli karayolu ise Bağdat Caddesi olup Bostancı ile Pendik arasındaki güzergahı oluşturmaktadır.Kadıköy Kartal Metro’suyla da ulaşım sağlanmaktadır. BAĞCILAR : İstanbul ilinin Avrupa yakasında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bağcılar, Avrupa- Asya yakası üzerindedir. Edirne-Ankara arasında yapılmış, Türkiye´nin en önemli Otobanı olan E-80 (TEM) otoyolunun 0-2 güzergahı ile bu güzergahın D-100 (eski E-5) Otoyolunun, güneybatı ve kuzey-doğu ekspres bağlantıları arasındaki Bağcılar ilçesi bir geçit özelliği taşımaktadır. Batıda Küçükçekmece , Kuzeyde askeri arazi ve Esenler, doğuda Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrili Bağcılar İlçesi 22 km2 alana kuruludur. 22 adet mahallesi vardır. Nüfusu 2013 verilerine göre 752.250’dir. Merkeze uzaklığı 20 km’dir. Ulaşım için Metro hattı Başakşehir – Kirazlı – Olimpiyatköy Tramvay hattı Kabataş – Bağcılar Tramvay hattı ve İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. SANCAKTEPE : Sancaktepe İlçesi İstanbulun Anadolu yakasında yer almaktadır. Kuzeyinde Çekmeköy, güneyinde Kartal ve Maltepe, doğusunda Sultanbeyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri bulunmaktadır. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan Beldelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. 18 mahalle ve 1 köyden oluşan Sancaktepe İlçesi, 62,41 km2 alana ve 304.406 nüfusa sahiptir.Havza niteliği taşıması nedeniyle son derece hassas bir yerleşim alam olan bölge, Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM-Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım olanakları nedeniyle konumsal önemini arttırmaktadır. ŞİLE : Sile, İstanbul’un kuzeyinde, bir yüzü Karadeniz’in fırtınalarına, bir yüzü ormanlara dönük yemyeşil bir yerleşim yeridir. İstanbul gibi devasa şehrin hemen yanı başında olağanüstü doğal ve kültürel değerlerini asırlardır bozmadan günümüze aktarmış büyüleyici bir ilçe olan Şile, Türkiye’nin kuzeybatısında, Kocaeli yarımadasının Karadeniz kıyısında yer alır.Nüfusu 31718 dir.796 km2 alana sahip olan Şile, Çatalca ve Silivri’den sonra İstanbul’un üçüncü büyük ilçesidir. Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin ise kuzeydoğusunda, Kocaeli yarım adasının Karadeniz kıyısında yer alır.29 derece 40 dk. doğu boylamı ile 41 derece 10 dk kuzey enlemi üzerindedir. İstanbul’a uzaklığı 55 km olan Şile, yaz aylarında şehre yakınlığı sayesinde insanların hafta sonlannı geçirmek için tercih ettiği bir. yöredir. İstanbul-Sile arasında yapımı tamamlanan otoban, Şile’ye ulaşımı kolaylaştırırken artan ziyaretçi sayısı ve Şile’de kurulan üniversite kampüsü Şile’nin sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde farklı etkiler yaratır. Şile, kilometrelerce uzunlukta doğal plajlardan, yumuşak tepelerden, akarsulardan ve ormanlardan oluşan ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir bölgedir. Ilçenin büyük bir kısmı kestane, kayın, meşe, kızılağaç ve akçaağaç ormanları ile kaplıdır. Kaynaklan ormanlık alanlann içinde olan sayısız akarsular ve göller arasında verimli tarım havzaları bulunur. Doğal göllerin dışında Ömerli ve Darlık baraj gölleri, Kervansaray, Karamandere ve Oruçoğlu göletleri içme suyu ve sulama amaçlı kullanılır. Şile’ye bağlı 57 köyün %80 ‘i orman köyü, geri kalanlar da sahile ve ovaya serpiştirilmiş tarım köyleridir. Ayrıca şile merkez mahallelerinin dışında, ilçenin ayn bir cazibe merkezi de Ağva’dır. İki dere arasında kalan bu balıkçı koyu, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biri olup, butik otelleri ile bir turizm cennetidir. Şile’ye ulaşım Şile İstanbul’a 55 kilometre uzaklıktadır. İstanbul Avrupa Yakasından Fatih Köprüsü’nü geçerek yola çıkanlar Ümraniye Şile çıkış bağlantı yolundan devamla Ömerli istikametinde yeni Şile Yolundan devam ederek 45 dakika ulaşabilirsiniz.Harem den Şile ve Ağva ya gelen 139A numaralı otobüsler ile ilçe ye ulaşabilirsiniz. Otobüs Terminal Numaraları Merkez Şile: (0216) 712 20 70 / 712 20 71 (Cumhuriyet Oto Parkı Şile) Üsküdar: (0216)334 11 24 – 391 13 47 Ümraniye: (0216)328 36 34 Kumbaba Bilet Gişesi: (0216)712 21 56 Ağva: (0216)721 83 39 Doğancıl: (0216)737 40 87 SARIYER : Sarıyer, Avrupa Yakası’nda Boğaziçi’nin en kuzeydeki ilçesidir. Yerleşimin kıyı şeridi boyunca yoğunlaştığı Sarıyer, İstanbul’un en tarihî semtlerine ev sahipliği yapar. Doğusunda ve kuzeyinde köy yerleşimleri bulunur. 2. Boğaz köprüsünün ilçeden geçmesiyle, ilçenin büyümesi ivme kazanmıştır. Kuzeyinde Karadeniz; doğusunda İstanbul Boğazı; batısında Eyüp; güneybatısında Şişli (Ayazağa); güneyinde Beşiktaş ilçeleriyle komşudur.Nüfusu 2013 verilerine göre 276.407 yüzölçümü 151,26 Km dir.Sarıyere bağlı 28 mahalle 8 köy vardır.Merkeze 25 Km mesafededir. Sarıyer İlçesi’nde yaşayanlar deniz ve kara yollarından yararlanarak kentin öbür kesimlerine ulaşırlar. Denizyolu ulaşımı semtlerdeki iskelelerden (Sarıyer, Rumelikavağı, Yeniköy, Emirgan, İstinye, Büyükdere) İDO’nun vapurlarıyla sağlanır. İlçe kıyılarında balıkçı teknelerinin sığındığı bazı iskeleler vardır. Bunlardan başlıcaları Rumelifeneri’ndeki balıkçı barınağı ile Sarıyer’deki küçük dalgakırandır. Kentin batı kesimini İstanbul Boğazı yakınından Karadeniz kıyısına bağlayan karayolları Sarıyer İlçesi’nde sona erer. İlçede üç önemli karayolu ekseni vardır. Bunlardan biri Boğaz kıyısını izleyen ve değişik semtlerde farklı adlar taşıyan “sahil yolu”, ikincisi ise Zincirlikuyu’dan gelip Tarabya kavşağından sonra Hacı Osman Bayırı adıyla anılan ve Kefeliköy’de sahil yoluna bağlanan Büyükdere Caddesi’dir. Büyükdere Caddesi, İstinye’den ve Tarabya’dan da sahil yoluna bağlanmaktadır. Üçüncü önemli karayolu ekseni, batı ayağı Rumelihisarı’nda olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’yle kenti Anadolu yakasına bağlayan batı-doğu doğrultulu çevre yoludur. İlçe merkezinden Beşiktaş ve Taksim’e otobüs, 4. Levent ve Beşiktaş’a da minibüs seferleri vardır. Ayrıca ilçe halkı şu an için M2 Metro Hattının son durağı olan Hacıosman’dan metroya binerek Levent, Mecidiyeköy, Taksim güzergahından Şişhane durağına kadar ulaşabilmektedirler. TUZLA : Tuzla, İstanbul’un en güneyinde yer alır. Coğrafi konum olarak kuzeyde ve batıda Pendik ilçesi bulunur. Doğusunda Kocaeli’nin Gebze ilçesi yer alır. Güneyinde Marmara Denizi bulunur ve 13 km kıyı şeridine sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği, merkezde ortalama 25-30 metredir. Güneydeki Tuzla Burnu büyük bir çıkıntı olarak göze çarpar. Araziler genellikle engebelidir. Yükseklik Akfırat ve Orhanlı Beldelerinde 250-300 metreyi bulur. En yüksek yer 300 m ile Akfırat’tadır. Tuzla’nın nüfusu 2013 verilerine göre 208.807’dir.17 adet mahallesi vardır. İstanbul Tuzla arası 49 Km’dir. Demiryolu ile Ulaşım İstanbul’un her iki yakasında Marmara kıyılarına paralel,şehirler arası ve uluslararası bağlantılı bir demiryolu şebekesi mevcuttur.Ayrıca aynı güzergahta Halkalı-Sirkeci (27.8 km) ve Haydarpaşa-Gebze (37.6 km) banliyo hattı çalışmaktadır.Şuanda Marmaray Poreji kapsamında Demiryolu hatları yenilendiği için seferler yapılamamaktadır. Deniz Ulaşımı Uluslararası ve kent içi ulaşımda çok önemli bir konuma sahiptir.Tuzla ilçesine ulaşımda denizyolu kullanılacak birkaç vasıtadan biri olma konumundadır. Havayolu ile Tuzla Tuzla ilçesinin Sabiha Gökçen Havalimanına olan yakınlığı sadece Tuzla için değil bütün İstanbul için öneme haizdir. Karayolu ile Ulaşım Batı yakasından Tuzla ilçesine karayolu ile ulaşım aktarmalı olarak,birkaç vasıta ile sağlanmaktadır.Özellikle ulaşımda bir dağıtım merkezi olan Topkapı’dan Tuzla İçmelere kadar giden özel halk otobüs seferleri önemli bir ulaşım akışını oluşturmaktadır. Aktarmalı diğer belediye otobüs hatları ise Beşiktaş-Bostancı,Beşiktaş-Kadıköy,Taksim-Bostancı,Şişli-Kartal Mecidiyeköy-Bostancı, Mecidiyeköy-Pendik ,Şişli-Kartal arasında işlemektedir.Bu seferler E5ve TEM otoyollarından yapılmaktadır. Doğu yakası içinde Tuzla ilçesine ulaşım ise yine önemli bir dağıtım merkezi olan Kadıköy’den otobüs seferleri ile sağlanmaktadır.Tuzla’ya Harem’den Gebze istikametine giden minibüslerle ulaşmak da mümkündür. Bostanci – Pendik Sahil Yolundan; E – 5 Karayolu ve E – 6 TEM Otoyolundan (Sabiha Gökçen Gişeleri) İETT Hatları: 130,130A,E-7 (Kadıköy’den); 133T (Bostancı’dan); 500ES(Esenler’den); 500T (Cevizlibağ’dan) Minibüs Hattı: Harem-Gebze minibüs güzergahı yolu ile ÇEKMEKÖY : Çekmeköy, İstanbul Anadolu Yakası’nda bir ilçedir. Önceden Ümraniye’ye bağlı bir belde belediyesi olan Çekmeköy İlçesi, 2009 yılında; Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve bu belediyelere bağlı 17 mahalle ile 4 köyün katılması ile oluştu. Çekmeköy, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Alemdağ ormanlarının güney batı kesiminde bulunan Keçiağılı Tepesi’nin güney yamaçlarında kurulmuş ve Denizden yüksekliği 100 m’dir. 148,08 (14.800 hektar) kilometrekarelik alan üzerine kurulu olan Çekmeköy ilçesi, 2013 verilerine göre 207.476 nüfusa sahiptir. İlçe’nin kuzeybatısında Beykoz, kuzeydoğusunda Şile, güneybatısında Ümraniye, güneydoğusunda ise Sancaktepe ilçeleri yer almaktadır. Merkeze uzaklığı 50 km. dir. Çekmeköyden Üsküdar, Kartal,Ümraniye,Kadıköy,4.Levent Metro,Mecidiyeköy,Kabataş,Sultanbeyli,Şile – Ağva,Topkapı istikametlerine İETT ve Halk Otobüsleri hizmet vermektedir. BEYKOZ : Deniz seviyesinden başlayarak 270 metreye kadar yükselen Beykoz’un engebeli arazisini Riva, Küçüksu ve Göksu dereleri parçalamıştır. İlçe ve yakın çevresinde Akdeniz iklimi ile Karadeniz ikliminin karışımı olan “Geçiş Tipi İklim” etkilidir. Yazlar, Akdeniz kadar sıcak olmamakla birlikte Karadeniz kadar yağışlı değildir. Beykoz ve çevresi başta kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından oluşan doğal orman örtüsüyle kaplıdır. Yüz ölçümü 310 kilometre karedir. Nüfusu 2013 verilerine göre 248.056 dır. Belediyeye 25 mahalle 20 köy bağlıdır. İl merkezine 32 km uzaklıktadır. Üsküdar,Kadıköy,Kavacık,Taksim,Ümraniye,Mecidiyeköy’den İETT otobüsleri ile Beykoz’a ulaşılabilir. Ayrıca deniz yolu mevcuttur.(Beykoz-Yeniköy tekneleri ve sabah saatlerinde deniz otobüsü ve vapurlarla) ulaşım sağlanabilir. ATAŞEHİR : 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir, nüfusu 405.974 ve sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır.Merkeze uzaklığı 27 km.dir. Ataşehir’de ulaşım ağı da çok gelişmiştir. Anadolu otoyolu ve TEM otoyolunun kesişiminde bulunan Ataşehir’den iki köprüye de ulaşım çok rahattır. Ayrıca Kadıköy’den Ataşehir’e İETT’nin 21B, 19E, 19M, 14ŞB, 13, 8A, 8M hatları yolcu taşımaktadır. Üsküdar’a karışılıklı minibüs vardır ve 16M hattı da yolcu taşır. Bir başka önemli ulaşım aracı ise ilçenin güneyinde yer alan Kadıköy-Kartal metrosunun Kozyatağı durağıdır. ÇATALCA : Çatalca’nın kuzeyinde karadeniz, güneyinde B.çekmece ilçesi, batisinda Silivri ilçesi, doğusunda Arnavutköy ilçesi yer almaktadir. Yüz ölçümü 1115.50 kilometrekaredir.Nüfusu 2013 verilerine göre 65.811’dir. Çatalcanın 39 mahallesi vardır.İl merkezine uzaklığı 55 kilometredir. Çatalcaya Ulaşım: İstanbul – Edirne TEM yolunu kullanacak araçlar Çatalca Büyükçekmece gişelerinden çıkış yaparak 5 km bir yolculuk ile Çatalca ya ulaşabilirler. – İstanbul’a halk otobüsü seferleri E-5 kara yolu üzerinden Yenibosna – Çatalca / Çatalca – Yenibosna olmak üzere karşılıklı 10 dakika da bir yapılmaktadır ve ortalama 1 saat sürmektedir. AVCILAR : Avcılar, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Küçükçekmece gölü ile Küçükçekmece ilçesi, güneyinde ise Marmara denizi ile çevrelenmiş ve 41.92 km²’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. İstanbul’a 31 km. uzaklıktadır. TEM otoyolu, E-5 (D-100) karayolu ilçe sınırları içinden geçmektedir. Nüfusu 2013 verilerine göre 407.240’dir. İlçe’ye 34G Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı kullanılarak hızlı bir şekilde ulaşılabilir.Deniz yolu ile İDO Avcılar-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferleri ile yapılmaktadır. BEYOĞLU : Beyoğlu İlçesi, İstanbul İlinin Avrupa yakasında, İstanbul Boğazının güney kesimi ile Haliç arasındadır. Doğusunda Beşiktaş ve İstanbul Boğazı, batısında Haliç, kuzeyinde Şişli, kuzeybatısında Kağıthane, Güneyinde Marmara Denizinin bir girintisi olan İstanbul Limanı ile çevrilidir. Ekili, dikili, orman ve doğal kaynakları yoktur. Arazi yapısı olarak engebeli bir durum arz etmekte olup, merkezi bölgedeki yerleşim alanı sık binalardan oluştuğu, merkezi bölge dışındaki mahallelerin ise, gece kondu tabir edilen ikamet ve işyerlerinden meydana geldiği, yeşil alan bakımın ise zengin olmadığı görülmektedir. İlçenin yüzölçümü ise 8.76 km² dir.Nüfusu 245.219’dur.Merkeze uzaklığı 8 km.dir.45 mahallesi vardır. Beyoğlu Merkez İlçe olduğundan ulaşımı rahatlıkla yapılmaktadır. Havalimanı’na ulaşım kesintisiz olmaktadır. Galata Köprüsü ile Eminönü, Atatürk Köprüsü ile Fatih İlçesine 1991 yılında Taksim, Tünel arasında tramvay yapılmıştır. Taksim’den Şişli’ye bağlı Mecidiye köy ve 4.Levent arasında metro bağlantısı mevcuttur. Haliç’de vapurlar çalışmaktadır. Beyoğlu deniz ulaşımında Kasımpaşa, Hasköy, Sütlüce, Kadıköy, Kartal, Bostancı, Adalar, Marmara, Karadeniz Ege ve Akdeniz limanları yurt dışına yolculuk yapan gemiler Karaköy Rıhtımından kalkmaktadır. BÜYÜKÇEKMECE : Büyükçekmece ilçesi, İstanbul ilinin batı yakasında Marmara Denizi kıyısında bulunmaktadır. 18.145 hektar alansal büyüklüğe sahip olan ilçenin kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri, doğusunda Esenyurt ilçesi, güneyinde Beylikdüzü ilçesi ve Marmara Denizi, batısında ise Silivri ilçesi bulunmaktadır. Bu konum içerisindeki ilçe, İstanbul ilinin % 3,5’ini kaplamaktadır. Büyükçekmece Marmara Denizi’nde kendi adını taşıyan körfezin çevresinde ve yine kendi adını taşıyan 29 km2 alana sahip Büyükçekmece Lagün ve Baraj Gölünü içine alan bir yerleşim merkezidir.​Nüfusu 211.000 dir.23 mahallesi vardır. İl Merkezine uzaklığı 53 km.dir. Büyükçekmece; TEM ve D-100 Karayolu ile doğuda İstanbul şehir merkezine, batıda Avrupa’ya bağlanmaktadır. İstanbul şehir merkezi ile bağlantı İETT otobüslerinin Yenibosna ve Bakırköy’e düzenli seferleri ile sağlanmaktadır. KAĞITHANE : Kağıthane, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bir ilçesidir. Kuzeyde Sarıyer, kuzeydoğuda Beşiktaş, doğu ve güneyde Şişli, güneybatıda Beyoğlu ve batıda da Eyüp ile çevrilidir. İlçenin, Kağıthane Deresi’nin sona erdiği kesimde Haliç’e kısa bir kıyısı vardır. Yüz ölçümü 14.83 kilometrekaredir. Nüfusu 2013 verilerine göre 428.755 dir.19 Mahallesi vardır. İl merkezine uzaklığı 13 km’dir. İstanbul Boğazı’nı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle aşan otoyollar, Kağıthane İlçesi topraklarından geçer. Bunlardan O-1 Otoyolu güneyde Şişli İlçesi’yle sınır oluşturur. O-2 Otoyolu ise Kağıthane ilçesinin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda izler. Okmeydanı ve Hasdal kavşakları arasında uzanan bir başka otoyol da O-1 ve O-2 otoyollarını birbirine bağlar. KÜÇÜKÇEKMECE : İlçe’nin yüzölçümü 37,51 Km2 dir. Sahil uzunluğu 7 Km. dir. İl merkezine uzaklığı ise 26 Km.dir. Nüfusu 740.090’dır.Küçükçekmece Belediyesine 21 mahalle bağlıdır.Sınır komşuları güneyde Bakırköy, Marmara denizidir. Batıda Avcılar, Büyükçekmece ve Çatalca, Kuzeyde Gaziosmanpaşa, Doğuda Bahçelievler, Bağcılar ve Esenler İlçesidir. ESENLER : Esenler, İstanbul’un ilçelerinden biridir. Kuzeyde Bayrampaşa, güneyde Güngören, güneydoğuda Zeytinburnu, batıda Bağcılar ilçeleriyle komşudur. Esenler, 18 mahalleden oluşmaktadır ve yüzölçümü toplam 18.51 kilometrekaredir.Nüfusu 2013 verilerine göre 461.621’dir. İl merkezine 15 km mesafededir. Trakya Otoyolu’na ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yan yolla bağlanan Esenler, kuzeydoğusunda yer alan Büyük İstanbul Otogar’ı, hal ve Hafif Metro güzergahı, Osmangazi (Dağyolu) Caddesi, Çinçindere Caddesi, Atışalanı Caddesi ana arterleriyle 02 (E-6) karayoluna, Eski Londra Asfaltı ve E-5 karayoluna bağlanır. Bu konumu itibariyle Esenler, tam bir ulaşım aksı üzerinde. Gerek Atatürk Havalimanı’na, gerekse her iki boğaz köprüsüne (1. Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) ve de İstanbul merkezine kısa sürede ulaşmak mümkün. ARNAVUTKÖY : Arnavutköy İlçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yeralmaktadır. İlçe, doğuda Eyüp, güneyde Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece, batıda Çatalca ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. İlçenin yüzey şekilleri, dalgalı düzlükler, küçük tepeler, vadiler, göller, barajlar, göletler, maden ocakları, tarım alanları, yerleşim birimleri, ormanlık ve makilik alanlardan oluşmaktadır. İlçe toprakları, kuzey ve doğu bölgelerinde tepelik ve dalgalı düzlükler, güney ve batı bölgelerinde ise hafif dalgalı düzlüklerden oluşmaktadır. İlçenin kuzey doğusunda Karadeniz’e kadar uzanan bölgede eski taş, kum ve maden ocaklarının oluşturduğu onlarca gölcük yeralmaktadır. Ayrıca, ilçe sınırları içinde 3 tane de gölet vardır. Toplam 22 km. uzunluğa sahip Karadeniz kıyıları ise Karaburun köyü ve Terkos Gölü’nün kuzeyinde geniş kumsallar, diğer yerlerde ise kum ocakları, yarlar ve alçak tepelerden oluşmaktadır.Yüzölçümü 506,48 kilometrekaredir. Nüfusu 215.531 dir.38 mahallesi vardır. İl merkezine 35 km mesafededir. Arnavutköy’e İETT otobüsleri, Halk otobüsleri ve Minibüslerle ulaşılabilir.

İstanbul Ulaşımı

Karayolu : Şehirler arası ulaşım: İstanbul’dan yurdun her tarafına karayolu bağlantısı vardır. Yurtiçi ulaşımının hareket noktası, Anadolu yakasında Harem, Avrupa yakasında ise Esenler’de bulunan uluslararası otogardır. Uluslararası Karayolu Ulaşımı: İstanbul’dan karayolu ile Yunanistan, Makedonya, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan, Suriye, Rusya (Moskova) Romanya, Bulgaristan ve Ürdün (Amman)’e seferler yapılmaktadır. İstanbul Ankara arası karayolu ile 458 Km.dir. Esenler Otogar Tel: (+90-212) 658 05 05 – 658 10 10 – 658 00 36 (9 Hat) – 333 37 63 – 310 63 63 Harem Otogarı Tel: +90 216 333 37 63 Havayolu : İstanbul’da Avrupa Yakasında Atatürk Havalimanı ve Asya Yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere iki havalimanı bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’da uçak ve helikopter kiralama olanağı vardır. Atatürk Havalimanı 2012 yılı istatistiklerine göre dünyanın 20. en yoğun yolcu trafiğinin olduğu havalimanıdır.Türkiye’deki istatistiklerine göre ise toplam yolcu trafiği bakımından birinci havalimanıdır. Günlük ortalama 1100 uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa’nın en önemli transit yolcu havalimanları arasında bulunmaktadır. Atatürk Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) yaptığı sınıflandırmaya göre CAT III niteliklerine sahip olup , meteorolojik koşulların kötü olduğu zamanlarda bile uçak iniş-kalkışına imkan verebilecek düzeydedir. Toplam 11 milyon 650 bin m² alana sahip olan Atatürk Havalimanı, 63 bin 165 m² iç hatlar ve 282 bin 770 m² dış hatlar terminali ile toplam bina alanı açısından Türkiye’nin en büyük havalimanıdır. Ayrıca 7 bin 260 metrekarelik VIP ve CIP terminaline sahiptir. Atatürk Havalimanı yolcu sayısı açısından da Türkiye’nin en büyüğüdür. Atatürk Havalimanı, İstanbul şehir merkezine (Taksim) 22 km, Mecidiyeköy’e 19 km ve Kadıköy’e 34 km uzaklıktadır. Havalimanına ulaşım; otobüs (HAVATAŞ ve İETT), taksi ve Aksaray-Havalimanı hafif metro hattı ile sağlanmaktadır. İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 
 İstanbul Atatürk Havalimanı Uluslararası Terminali 
34149 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye Telefon +90 212 463 3000 Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı 34912 Pendik İstanbul/TÜRKİYE Tel : + 90 216 585 50 00 Fax : + 90 216 585 51 14 İstanbul Anadolu yakası Pendik / Kurtköy’de, Kadıköy’e 40 km, Pendik’e 12 km, Taksim’e ise 50 km mesafededir. TEM otoyoluna olan 1.5 km bağlantısıyla ulaşım açısından da son derece rahat bir trafiğe sahiptir. Pendik Deniz Otobüsü İskelesi’ne 14 km uzaklıktadır. Pendik Tren İstasyonu’nun havaalanına mesafesi 14 km’dir. Haydarpaşa-Gebze yönü banliyö treni ile şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Havaalanımıza hizmet veren belediye otobüslerini kullanabilirsiniz. Havaalanımızda hizmet veren taksileri kullanabilirsiniz. İstanbul Hezarfen Havaalanı, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi sınırları içinde olup, Büyükçekmece Gölü’nün kuzeyinde, tam 500 dönümlük bir araziye sahiptir. 1992’den beri Türkiye’nin uluslararası tescilli ilk özel havaalanı olarak hizmet vermektedir. İstanbul’un 50 km batısında yer alan Hezarfen Havaalanı’nın güneyinde Büyükçekmece Gölü, kuzeybatısında Çatalca ilçesi ve kuzeyinde O-3 Otoyolu bulunmaktadır. Hazerfen Havaalanı Pisti Genel havacılık ve eğitim uçuşlarına ağırlıklı olarak hizmet eden Hezarfen Havaalanı ismini Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçtuğu rivayet edilen 17. yüzyıl Osmanlı bilim adamı Hezarfen Ahmet Çelebi’den almıştır. 680 metre uzunluğunda ve 28 m eninde asfalt pisti bulunmaktadır. 05/23 doğrultusunda bulunan bu piste Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin adı verilmiştir ve pist “Küçük Ülkü Pisti” olarak adlandırılmıştır. Denizyolu : İstanbul Deniz ulaşımını Şehir Hatları Vapurları,İstanbul Deniz Otobüsleri,Arabalı Vapur ve Özel Firmaların Motorlu Tekneleriyle yapılmaktadır. Şehir Hatları Seferleri, İstanbul İçi Vapur Hatları KADIKÖY – EMİNÖNÜ KARAKÖY – KADIKÖY KARAKÖY – HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR – EMİNÖNÜ ÜSKÜDAR – BEŞİKTAŞ KADIKÖY – BEŞİKTAŞ KADIKÖY – KABATAŞ HALİÇ HATTI Boğaz Hatları BOĞAZ´DAN GELİŞ – BOĞAZ´A GİDİŞ SARIYER – ANADOLU KAVAĞI KÜÇÜKSU – BEŞİKTAŞ ÇENGELKÖY – İSTİNYE KADIKÖY – SARIYER KÜÇÜKSU – İSTİNYE Adalar Hatları KABATAŞ – KADIKÖY – ADALAR BOSTANCI – ADALAR Boğaz Turları UZUN BOĞAZ TURU KISA BOĞAZ TURU MEHTAP GEZİSİ HIZLI FERİBOT HATLARI •Hızlı Feribotlar araç ve yolcu taşır •YENİKAPI – BURSA •YENİKAPI – BANDIRMA •YENİKAPI – YALOVA •PENDİK – YALOVA DENİZ OTOBÜSLERİ DIŞ HATLAR •Deniz Otobüsleri sadece yaya yolcu taşır. •KADIKÖY – YENİKAPI – ARMUTLU T.K – ARMUTLU – BURSA •KADIKÖY – YENİKAPI – BURSA •BOSTANCI – YENİKAPI – MARMARA – AVŞA •KARTAL – YALOVA & BOSTANCI – YALOVA DENİZ OTOBÜSLERİ İÇ HATLAR •deniz Otobüsleri sadece yaya yolcu taşır •BOSTANCI-KADIKÖY-YENİKAPI -BAKIRKÖY •BOSTANCI – KABATAŞ •ADALAR HATTI •BOĞAZ HATTI •MALTEPE – BOSTANCI – KABATAŞ – BAKIRKÖY •BOSTANCI – KADIKÖY- YENİKAPI – BAKIRKÖY- AVCILAR ARABA VAPURU HATLARI •Araba Vapurları araç ve yolcu taşır. • ESKİHİSAR – TOPÇULAR • SİRKECİ – HAREM İstanbul Limanı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Karaköy ve Fındıklı semtleri arasında yer alır. İstanbul Boğazı kıyısında, Salıpazarı ve Galata rıhtımı olarak ayrılan iki bölümden oluşur. İlk olarak 1892 yılında Galata rıhtımının yapımına başlanmış ve inşaat 1900 yılında bitirilmiştir. 1910 yılında eklenen iki antrepo dışında, Cumhuriyet döneminde 1928 yılında 3 antrepo daha yapılmıştır. 1957 yılındaysa Salıpazarı rıhtımı yapılarak Liman bugünkü halini almıştır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin yönetiminde bulunan İstanbul Limanı, şehre gelen kruvaziyer yolcu gemilerini ağırlamaktadır. Gemiden inerek şehri ziyaret etmek isteyecek yolcuları tarihî mekanlara götürerek şehir gezisi yaptıracak olan tur otobüslerinin 200 adedini aynı anda alabilecek kapasitede açık otopark alanı mevcuttur. İstanbul Limanı’na uğrayan kruvaziyer sayısı her geçen yıl artmakta ve bu artışla doğru orantılı olarak İstanbul’a ayak basan turist sayısı da yükselmektedir. Demiryolu : Marmaray, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren 76 km lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir.Halkalı ile Gebze arasında çalışması planlanan hattın boğaz geçişini de içine alan, Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasındaki 14 km’lik bölümü 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmıştır. Açılan hatta 3’ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır. Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ya da hat numarasıyla T1, İstanbul’da yer alan demiryolu hatlarından biridir. Günlük ortalama 350 bin yolcuyla, T1 hattı, İstanbul ulaşımında en çok kullanılan raylı sistemdir. T3 Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay 1 Kasım 2003 tarihinde hizmete giren Kadıköy-Moda Tramvayı’nda 2,6 km’ lik sistemde 10 istasyon yer almaktadır. 4 adet tramvay aracının çalıştığı Kadıköy- Moda tramvayı; Kadıköy meydanından hareket edip, otobüs özel yolu ve Bahariye Caddesini takip ederek Moda caddesi üzerinden tekrar Kadıköy meydanına gelmektedir. İstasyonlar İDO- İskele Camii- Çarşı- Altıyol- Bahariye- Kilise- Moda İlkokulu-Moda Caddesi- Mühürdar- Damga Sokak Topkapı-Habibler tramvay hattı ya da hat numarasıyla T4, İstanbul’da yer alan demiryolu hatlarından biridir. Günlük ortalama 150 bin yolcuyla, İstanbul ulaşımında en çok kullanılan dördüncü raylı sistemdir. Yedisi yer altında olmak üzere 22 istasyonu vardır. Hat, hafta içi 06:00-00:00 saatleri arasında yoğun zamanlarda 5 dakikada bir sıklıkla çalışır. M1 Aksaray – Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattı İstasyonlar M1A istasyonları: Aksaray,Emniyet/Fatih, Ulubatlı/Topkapı, Bayrampaşa-Maltepe, Sağmalcılar, Kartaltepe/Kocatepe, Otogar, Esenler, Terazidere, Davutpaşa/Yıldız Teknik Üniversitesi, Merter, Zeytinburnu, Bakırköy-İncirli, Bahçelievler, Ataköy/Şirinevler, Yenibosna, DTM/İstanbul Fuar Merkezi, Havalimanı M1B uzatması istasyonları : Esenler, Menderes, Üçyüzlü, Bağcılar Meydan, Kirazlı M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Yapımına 1992 yılında başlanan ve Şişhane – Hacı Osman arasında hizmet veren metro, 16 Eylül 2000 tarihinde hizmete girmiş olup günlük ortalama 320.000 yolcu taşımaktadır. Ayrıca ana hat üzerinde Sanayi Mahallesi istasyonundan Seyrantepe bağlantısı yer almaktadır. İstasyonlar : Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli/Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 4.Levent, Sanayi, İTÜ Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman Seyrantepe M3 Metro Hattı:Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir 4-Atatürk Olimpiyat Stadyumu M4 Kadıköy-Kartal Metro Hattı 2012 yılında açılan ve Kadıköy-Kartal arasında hizmet veren M4 hattının uzunluğu yaklaşık 21,7 km olup 16 yolcu istasyonuna sahiptir. Hat üzerinde Maltepe ve Huzurevi İstasyonları arasında ve anahattın sahil tarafında yer alan Maltepe Depo Sahası ve Bakım Atölyesi bulunmaktadır. Hattın tamamı Maltepe Depo Sahası ve Bakım Atölyesi dahil yüzde yüz yer altındadır. F1 Taksim – Kabataş Füniküler Hattı Günümüzde İstanbul Kent İçi Ulaşımının Entegre edilebilmesi, şehir içi ulaşımın hızlandırılarak modernize edilmesi amacı ile Raylı Sistem Proje ve inşaatlarına hız verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında deniz ulaşımı ile raylı sistemleri entegre edecek proje olan Taksim – Kabataş Funiküleri üzerinde yoğunlaşılmış ve 29 Haziran 2006 tarihinde sistemin açılışı yapılmıştır. Kabataş Metro Durağı İstasyonlar Kabataş – Taksim Maçka Taşkışla Teleferik 11 Nisan 1993 tarihinde hizmete giren ve Taksim Taşkışla ile Maçka arasında hizmet vermekte olan Demokrasi Parkı ve Beyoğlu Evlendirme Dairesi üzerinde kurulu teleferik, hem bu iki nokta arasındaki karayolu ve yaya ulaşımının zorluğunu ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlamakta, hemde bulunduğu bölgenin eşsiz manzarası ile ayrı bir İstanbul keyfi sunmaktadır. İstasyonlar Maçka , Taşkışla

İstanbul Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Alibey Deresi : [Çay] , İstanbul’da Kağıthane Deresi’yle birleşerek Haliç’i meydana getiren dere.Kaynakları, Çatalca Yarımadası’nın kuzey kesiminde, Tayakadın yakınındaki tepelik alandadır. Keçilik Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Anadolu Yakası’na doğru yaptığı küçük girintidir. Anadolukavağı ile Poyrazköy arasında yer alır. Riva Deresi : [Çay] , Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde, Kocaeli Yarımadası’nda bulunan bir akarsudur. Gebze ilçesine bağlı Tepecik köyü yakınlarından doğarak, İstanbul ili sınırları içine girer. Beykoz’dan denize dökülür. Sedefadası : [Ada] , Adalar’ın yerleşime açık olan en küçük adasıdır. 1300X1100 metre büyüklüğündedir. Üzerindeki bitki örtüsü uzaktan bakıldığında sedefe benzetildiği için Sedefadası adı verilmiştir. Küçükçekmece Gölü : [Göl] , Yüzölçümü 14 km²’dir. İstanbul’un 15 km batısındadır. Nakkaş Deresi, Sazlı Dere ve Eşkinoz Deresi ile beslenir. Suyu hafif tuzludur. En derin yeri 20 m’dir. Göl bir dereyle denize birleşmiştir. Heybeliada : [Ada] , Heybeliada, İstanbul’un Büyükada’dan sonra en büyük adasıdır.Adanın eni 2700 metre, boyu 1200 metredir. 4 tepeden oluşan Heybeliada, İstanbul adalarının orta yerinde bulunmaktadır. Alibeyköy Baraj Gölü : [Baraj Gölü] , Alibeyköy Deresi üzerinde içme suyu için yapılmıştır. Yüksekliği 29.5 m, yüzölçümü ise 1.66 km²’dir. Umuryeri Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Anadolu Yakası’na doğru yaptığı küçük girintidir. Selvi Burnu ile Anadolukavağı arasında yer alır. Koyun kıyılarında bir askerî liman vardır. Büyükçekmece Gölü : [Ada] , Yüzölçümü 10 km2dir. Derinliği az olup, bazı yerleri 1 m’den aşağıdır. Denizle bağlantısı kesilerek İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak için baraj gölü haline getirildi. Durusu (Terkos) Gölü : [Baraj Gölü] , İstanbul’un kuzey-batısında, kente yaklaşık 40–50 km. uzaklıkta olup, 40’ 19’’ kuzey ve 28’ 32’’ doğu koordinatları arasında bulunan, lagün kökenli, az tuzlu bir göldür.Durusu’nun, 39 km² su alanı var Göksu Deresi : [Çay] , İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında, Anadoluhisarı yakınında Boğaz’a dökülen dere. Büyükada : [Ada] , İstanbul Adaları’nın en büyüğü Büyükada’dır. Yüzölçümü 5,4 kilometrekaredir. Maltepe sahiline uzaklığı ise 2300 metredir.Adalar’da, biri güney diğeri kuzeyde olmak üzere iki tepe bulunur. Kuşdili Deresi : [Çay] , Kuşdili Deresi ya da Kurbağalıdere, İstanbul İli’nin Anadolu yakasında Marmara Denizi’ne dökülen başlıca akarsulardan biri. Tarabya Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Avrupa Yakası’nda karaya doğru yaptığı girintilerden biridir. Koyun kıyılarında kendiyle aynı adı taşıyan Tarabya semti kuruludur. Paşabahçe Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Anadolu Yakası’nda karaya doğru yaptığı en büyük girintilerden biridir. Koyun kıyılarında kendiyle aynı adı taşıyan Paşabahçe semti ve İncirköy mahallesi yer alır. Ömerli Baraj Gölü : [Baraj Gölü] , Riva Deresi üzerinde kurulmuş, 54 metre yükseklikte ve 23 km2 yüzölçümünde bir barajdır. İstanbul’un içme suyunun bir kısmını temin eder. Büyükdere Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın Avrupa Yakası’nda karaya yaptığı en büyük girintilerden biridir. Bebek Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Avrupa Yakası’na doğru yaptığı küçük girintidir. Koyun kıyılarında kendiyle aynı adı taşıyan Bebek semti yer alır. İstinye Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Avrupa Yakası’na doğru yaptığı küçük girintidir. Koyun kıyılarında kendiyle aynı adı taşıyan İstinye semti yer alır. Koy ve semt Emirgan ile Yeniköy arasında bulunur. İstanbul Boğazı : [Boğaz] , Uzunluğu 30 km.yi bulan Boğaziçi’nin en dar yerinde Anadolu ve Rumelihisarıları, karşı, karşıya yer alır. Geçidin buradaki eni yaklaşık 800 mt’dir.Boğaziçi, en derin yeri 110 mt ve ortalama 50 mt dir. Kınalıada : [Ada] , Kınalıada, İstanbul Adaları içinde en küçüklerinden biridir. 1500X1100 kilometre büyüklüğündedir. Yassıada : [Ada] , Küçük bir adadır. Eni 185, boyu 740 metredir. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan iki Hayırsızada’dan yassı olanıdır. Arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Tavşanadası : [Ada] , İstanbul Adaları’nın en güneyinde ve İstanbul’a en uzak olanıdır (İstanbul limanına mesafesi 13,5 deniz mili). Kaşıkadası’ndan biraz büyükçedir. Eni boyu 90 metredir. Küçüksu Deresi : [Çay] , İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında, Kandilli ile Anadoluhisarı arasında Boğaz’a dökülen dere Yarımburgaz Mağarası : [Mağara] , İstanbul’un yaklaşık 22 kilometre batısında, Küçükçekmece Gölü’nün 1,5 kilometre kadar kuzeyinde, Başakşehir İlçesinin Altınşehir semtinde Kayabaşı yolu üzerinde bulunmaktadır. Haliç : [Doğal Liman] , Liman Avrupa yakasını ikiye ayırır. Yaklaşık 8 km uzunluğunda olup en geniş yeri Boğaz tarafındaki girişidir; dip tarafta iki dere sularını Halice boşaltır. Gel-git olayı ve akıntı yoktur. Sazlıdere : [Ada] , Sazlıdere, İstanbul ilinin Avrupa Yakası’nda bulunan küçük bir akarsudur. Arnavutköy ilçesinin Bahşayış mahallesi sınırları içinde Büyükçekmece Gölü’ne dökülür. Ayamama Deresi : [Çay] , İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan bir akarsudur. Başakşehir ilçesinin doğu kesimlerinde bir kaynaktan doğar. Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden akarak, Bakırköy den denize dökülür. Sivriada : [Ada] , İstanbul adalarının en küçüklerinden biridir. Sivriada ile Yassıada, İstanbullular tarafından “Hayırsızada” olarak da adlandırılırlar. Meskun değildir. Burgazadası : [Ada] , Burgazadası, İstanbul Adaları’nın büyüklük olarak üçüncüsüdür. Ada yuvarlak bir biçimdedir ve eni boyu yaklaşık 2 kilometredir. Ada üzerindeki tek tepe Bayrak Tepesi’dir. Kaşıkadası : [Ada] , Burgazadası’nın hemen doğusunda bulunan küçük bir adadır. Eski adı Pita’dır. Yüzüstü yatırılmış bir kaşığa benzediği için Türkçe’de ‘Kaşıkadası’ diye adlandırılmıştır. Kağıthane Deresi : [Çay] , İstanbul’da yer alan küçük bir akarsudur.[1] Terkos Gölü’nün doğusunda bir kaynaktan doğar. Eyüp, Şişli ilçelerinden geçerek Kağıthane’de Haliç’e dökülür. Çengelköy Koyu : [Koy] , İstanbul Boğazı’nın şehrin Anadolu Yakası’na doğru yaptığı küçük girintidir. Koyun kıyılarında kendiyle aynı adı taşıyan Çengelköy semti yer alır. Koy ve semt Beylerbeyi ile Vaniköy arasında bulunur.

İstanbul tarihçesi

İstanbul’un tarihi, Yenikapı Theodosius Limanı kazılarıyla gün ışığına çıkan Neolitik çağ yerleşimiyle, 8500 yıl geriye uzanmış, bu süreçte kentin geçirdiği kültürel, sanatsal, jeolojik değişim ve kent arkeolojisi hakkında yeni bir dönem açılmıştır.Şüphesiz, İstanbul’un tarihi ile ilgili en göze çarpan özelliği, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış olmasıdır. M.S. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu çok genişlemiş; İstanbul, stratejik konumundan dolayı, İmparator Büyük Konstantin tarafından Roma’nın yerine yeni başkent olarak seçilmiştir. Kent 6 yılı aşkın bir sürede yeniden düzenlenmiş, surlar genişletilmiş, tapınaklar, resmi binalar, saraylar, hamamlar ve hipodrom inşa edilmiştir. 330 yılında yapılan büyük merasimlerle, kentin, Roma İmparatorluğu’nun başkenti olduğu resmen açıklanmıştır. Yakın çağın başladığı dönemde İkinci Roma ve Yeni Roma adları ile anılan kent, daha sonra “Byzantion” ve geç devirlerde Konstantinopolis olarak adlandırılmıştır. Halk arasında ise kentin adı tarih boyunca “Polis” olarak anıla gelmiştir.Büyük Konstantin’den sonraki imparatorların da şehri güzelleştirme çabalarının devam ettiği anlaşılmaktadır. Kentteki ilk kiliseler de Konstantin’den sonra inşa edilmiştir. Batı Roma İmparatorluğu’nun 5. yüzyılda çökmesi nedeniyle, İstanbul, uzun seneler Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) başkenti olmuştur. Bizans döneminde yeniden inşa edilen kent, surlarla tekrar genişletilmiştir. Günümüzdeki 6492 m. uzunluğundaki ihtişamlı şehir surları, İmparator Il. Theodosius tarafından yaptırılmıştır. 6. yüzyılda nüfusu yarım milyonu aşan kentte, İmparator Justinyen idaresinde bir altın çağ daha yaşanmıştır. Günümüze kadar ulaşan Ayasofya, bu dönemin bir eseridir. 726-842 yılları arasında kara bir devir olan Latin egemenliği, 4. Haçlı seferinin 1204 yılında şehri istilası ile başlamış, tüm kilise ve manastırlar ile abidelere kadar şehir yıllar boyu talan edilmiştir. 1261’de idaresi tekrar Bizanslıların eline geçen kent, eski zenginliğine tekrar kavuşamamıştır. İstanbul, 53 günlük bir kuşatma sonrası, 1453’te Türklerin eline geçmiştir.Fatih Sultan Mehmet’in savaş tarihinde ilk defa kullanılan iri boyutlardaki topları, İstanbul surlarının aşılmasının önemli bir sebebidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti buraya taşınmış, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen göçmenlerle şehir nüfusu arttırılmış, boş ve harap olan şehrin imar çalışmalarına başlanmıştır. Şehrin eski halkına din hürriyeti ve sosyal haklar tanınarak, yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmıştır. Fetihten yüzyıl sonra ise Türk Sanatı şehre damgasını vurmuş, kubbeler ve minareler şehir siluetine hakim olmuştur.16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanlarının Halife olmalarından ötürü, İstanbul tüm İslam dünyasının da merkezi olmuştur.Sultanların idaresinde şehir tamamen imar edilmiş, büyüleyici bir atmosfere bürünmüştür. Eski akropolde kurulu Sultan Sarayı, Boğaziçi’nin ve Haliç’in eşsiz manzarasına hakim kılınmıştır. 19. yüzyıldan itibaren Batı dünyası ile sıklaşan temaslar sonrası, camiler ve saraylar, Avrupa mimarisi tarzında, Boğaziçi kıyılarına inşa edilmeye başlanmıştır. Kısa sürede inşa edilen birçok saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin de sembolleridir. 20. yüzyılın başında, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesine şahit olmuştur.Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken ve iç ve dış düşmanlar kendi payları için mücadele ederken; Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin desteğini alarak, silah arkadaşları ile birlikte, vatan toprağının kurtarılması için mücadeleye girişmiştir. Milletin iradesi ile kazanılan Kurtuluş Savaşı’nı müteakiben; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu süreçte, başkentin Ankara’ya taşınması, İstanbul’un önemini değiştirmemiştir. Bu eşsiz şehir, büyüleyici görünümü ile dünya üzerindeki en önemli kültür-turizm-sanat-finans ve ticaret başkentlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Şehir Hatları –
Mısır Çarşısı –
slt –
sultanahmet –
Boğaz Köprüsü Gece –
Malta Köşkü –
Yat –
Şehir Hatları Vapuru –

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award