Kırşehir İlimizi Tanıyalım

Kırşehir İlimizi Tanıyalım

Genel Bilgiler

İklim

Kırşehir’de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve genellikle kurak geçen karasal iklim görülür. Son yıllarda, yaz yağışlarında artışlar görülse de, Thorntwait’in iklim tasnifine göre, Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir


Bitki Örtüsü


Seyfe Gölü

Flora

D.4. Flora İLİMİZDE TESPİT EDİLEN BİTKİLER Tablo D.4.1-Kocabey Kavak Plantasyon Sahası’ndan Tespit Edilen Bitkilerin Listesi Tür adı Familyası Türkçe Adı EUNIS Habitat Kodu Endemizm Durumu Fitocografik Bölge Lokal ite Tehlike Kategorisi Koruma Statüsü Alisma lanceoiatum With. Alismataceae Mızraksı kaşık otu D5 – Geniş yayılışlı Kırşehir: Kocabey kavak plantasyon sahası, saz ve kamış yatakları,


Fauna

D.5. Fauna İLİMİZDE BULUNAN HAYVANLAR LİSTESİ Tablo D.5.1-Kocabey Sahası Balık ve Amphibia (İki Yaşamlı Listesi) (Kızılırmak Nehri)   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Lokal ite Tehlike kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma statüsü BERN Gözlem veya Örnek Cyprinidae Capoeta sieboldii Siraz Irmak Irmak LC Az   Literatür Cyprinidae Cyprinus carpio Sazan Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Leuciscus cephalus Kefal Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Tınca tinca Kadife Irmak Irmak NE Çok   Literatür Cyprinidae Psedorasbora parva Çizgili sazancık Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Chalcalburnus mossulensis Gümüş kolyoz Irmak Irmak LC az   Literatür Cyprinidae Chandorostoma regium Kara burun Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Barbus plebejus Bıyıklı balık Irmak Irmak   az     Esocidae Esox lucius Turna Irmak Irmak NE az   Literatür Atherinidae Atherina boyeri Gümüş Balığı Irmak Irmak LC az   Literatür Percidae Sander lucioperca Ak balık Irmak Irmak LC az   Literatür Siluridae Siluris glanis Yayın balığı Irmak Irmak LC az   Literatür 54 Tablo D.5.2- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Sürüngenler Listesi   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri lUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Testudinidae Testudo graeca Adi tosbağa E2.7, F9.2, G1.C.G3.F – Alanın tamamında vu Az EK II Literatür Emydidae Emys orbicülaris Benekli Kaplumbağa D5 ■ Irmak, ara kolları NT Az EK II Literatür Lacertidae Lacerta trilineata İri yeşil Kertenkele E2.7.G1.1, G1.C.G3.F – Alanın tamamında LC Az EK II Literatür Colubridae Coluber schmidti Kırımızı yılan E2.7.G1.1, G1.C.G3.F – Alanın tamamında LC Az EK II Literatür Colubridae Natrix natrix Yarı sucul yılan D5   Otsu Ekosistem Orman Ekosistemi LC Az EK III Literatür Colubridae Natrix tessellata Su yılanı D5 – Sucul Ekosistem LC Az EK II Literatür Colubridae Coronella austriaca Avusturya yılanı E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F   Alanın tamamında LC Az EK III Literatür Colubridae Coronella caspius Hazer yılanı E2.7.G1.1, G1.C, G3.F – Alanın tamamında LC Az EK III Literatür   Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Lokalite Tehlike Kategorileri lUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Ranidae Rana ridibunda Ova Kurbağası F9-2, G1-1 Bataklık LC Nadir EKİM Gözlem Bufonidae Bufo bufo Siğilli Kurbağa E2.7, F9.2, G1.1, G1.C, G3.F, D5 Alanın tamamında LC Az EK-III Literatür Bufonidae Pseudepidalea viridis Gece kurbağası E2.7, F9.2, G1.1, G1.C, G3.F, D5 Alanın tamamında LC Nadir EK-II Literatür 55 Tablo D.5.3- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Kuşlar Listesi   Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Ardeidae Egretta garzetta Küçük Ak Balıkçıl Irmak – İrmak LC Nadir EK II Literatür Ardeidae Egretta alba Büyük Ak Balıkçıl Irmak – Irmak LC Nadir EK II Literatür Ardeidae Ardea cinerea Gri Balıkçıl Irmak – Irmak LC Nadir EK III Literatür Threskiornithidae Plegadis falcinellus Çeltikçi Irmak – Irmak LC Nadir EK II Literatür Threskiornithidae Platalea leucorodia Kaşıkçı Irmak – Irmak LC Nadir EK II Literatür Rallidae Gallinula chloropus Sutavuğu Irmak – Irmak LC Az EK III Literatür Corvidae Pica pica Saksağan E2.7, F9.2, G1.1, G1.C, G3.F   Orman ekosistemi LC Çok   Literatür Ciconiidae Ciconia ciconia Leylek E2.7, F9.2   Bitki örtüsünün az olduğu, tarla kenarları LC Az EK II Literatür Anatidae Tadorna ferruginea Angıt Irmak – Irmak LC Çok EK II Literatür Anatidae Tadorna tadorna Suna Irmak – Irmak LC Çok EK II Literatür Anatidae Anas crecca Çamurcun Ördek Irmak – Irmak LC Az EK III Literatür Anatidae Anas platyrhynchos Yeşilbaş Ördek Irmak – Irmak LC Az EK III Literatür Strigidae Strix aluco Alaca Baykuş G1.C, G3.F   Çayırlık, ağaçsı ve fundalık yerler LC Nadir EK II Literatür Accipitridae Circus aeruginosus Saz Delicesi E2.7, F9.2, G1.1, D5 • Sazlıklar LC Nadir EK II Literatür Accipitridae Buteo buteo Şahin E2.7, F9.2, G1.1 – Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Accipitridae Buteo rufinus Kızıl Şahin E2.7, F9.2, G1.1   Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür 56 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokal ite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Accipitridae Aquiia chrysaetos Kaya Kartalı E2.7, F9.2, G1.1 ■ Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Falconidae Falco tinnunculus Kerkenez E2.7, F9.2, G1.1 – Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Falconidae Falco subbuteo Delice Doğan E2.7, F9.2, G1.1 ■ Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Falconidae Falco peregrinus Gökdoğan E2.7, F9.2, G1.1, ■ Düz alanlar. step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Strigidae Bubo bubo Puhu E2.7, F9.2, G1.1 – Orman ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Alactoris chukar Kınalı keklik E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Perdix perdix Çil keklik E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Coturnix coturnix Bıldırcın E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Phasianus colchicus Sülün E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Meropidae Merops apiaster Arıkuşu E2.7, F9.2, G1.1 • Otsu Ekosistem LC Nadir EK II Literatür Alaudidae Galanda cristata Tepeli toygar E2.7, F9.2, G1.1, G1.C   Otsu Ekosistem LC Az EKİM Literatür 57 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Hirundinidae Hirundo rustica İs (Kır) Kırlangıcı E2.7, F9.2, G1.1 – Orman Ekosistemi LC Az EK II Literatür Motacillidae Motacilla alba Ak Kuyruksallayan E2.7, F9.2, G1.1 – Çayır LC Az EK II Literatür Motacillidae Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan E2.7, F9.2, G1.1 – Çayır LC Az EK II Literatür Turdidae Erithacus rubecula Kızıl gerdan E2.7, F9.2, G1.1   Orman Ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Turdidae Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk E2.7, F9.2, G1.1 – Orman Ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Turdidae Saxicola torquata Taşkuşu E2.7, F9.2, G1.1   Otsu Ekosistem LC Az EK II Literatür Turdidae Turdus merula Karatavuk E2.7, F9.2, G1.1 ■ Orman Ekosistemi LC Az EKİM Literatür Turdidae Turdus philomelos Öter Ardıç E2.7, F9.2, G1.1 – Otsu Ekosistem LC Nadir EKİM Literatür Turdidae Turdus viscivorus Ökse Ardıç E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EKİM Literatür Sylviidae Cettia cetti Kamış Bülbülü E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Sylviidae Phylloscopus trochilus Söğüt Bülbülü E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK II Literatür 58 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokal ite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Sylviidae Sylvia curruca Küçük akgerdan E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK II Literatür Sylviidae Sylvia nissoria Çizgili Ötleğen E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çalı ekosistemi LC Az EK II Literatür Sylviidae Hippolais pallida Ak mukallit E2.7, F9.2, G1.1 • Orman, otsu çalı ekosistemi LC Az EK II Literatür Paridae Parus majör Büyük Baştankara G1.C, G3.F – Orman, otsu çayır ekosistemi NT Az EK II Literatür Paridae Parus caeruleus Mavi Baştankara G1.C, G3.F – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Sittidae Sitta europaea Sıvacı Kuşu E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK II Literatür Sittidae Siîta neumayer Kaya sıvacısı E2.7, F9.2, G1.1   Otsu çayır ekosistemi NT Nadir EK II Literatür Lan i id ae Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcek Kuşu E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EKİM Literatür Corvidae Garrulus glandarius Alakarga E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK III Literatür Corvidae Corvus corax Kuzgun E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EKİM Literatür Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Çok Ek-MI Literatür 59 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Passeridae Passer montanus Ağaç Serçesi E2.7, F9.2, G1.1 • Orman, otsu çayır ekosistemi LC Çok Ek-lll Literatür Passeridae Passer domesticus Serçesi E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK III Gözlem Emberizidae Miliaria calandra Tarla çintesi E2.7, F9.2, G1.1 – Otsu Ekosistem LC Nadir EK II Literatür Emberizidae Emberiza melanocephala Karabaştı Çinte E2.7, F9.2, G1.1 • Otsu Ekosistem LC Nadir EK III Literatür Emberizidae Emberiza hortulana Kiraz kuşu E2.7, F9.2, G1.1   Otsu Ekosistem LC Nadir EK III Literatür 60 Tablo D.5.4- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Memeli Listesi   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Cricetidae Microtus harthingi Tarla faresi E2.7, F9.2, – Step ekosistemi, tarla sınırları LC Nadir EK-III Literatür Muridae Apodemus witherbyi Orman faresi G1.1,G1.C, G3.F, D5 – Çayırlık, sazlık ve ağaçlık alanlar LC Az – Literatür Leporidae Lepus europaeus Tavşan G1.1.G1.C, G3.F, D5   Çayırlık, çalılık ve orman ekosistemi LC Az – Gözlem, yuva Canidae Canis aureus Çakal G1.1,G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Nadir   Literatür Canidae Canis lupus Kurt E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Az EK-II Literatür Canidae Vulpes vulpes Tilki E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Az   Literatür Mustelidae Lutra lutra Su samuru Irmak – Irmak, suyun durgunlaştığı yerler Nt Az EK-II Literatür Mustelidae Martes foina Kaya Sansarı G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Orman Ekosistemi LC Nadir EK-III Literatür Mustelidae Meles meles Porsuk G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Nadir EKİM Literatür Mustelidae Mustela nivalis Gelincik G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Az EK-III Literatür Suidae Sus scrofa Domuz E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Yoğun – Gözlem 61 Tablo D.5.5- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Böcek Türleri Listesi   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) Lampides G1.1   Karışık Orman LC Lit.   Lycaenidae Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 Benekli Bakır Kelebeği G1.1   Karışık Orman LC Çok     Lycaena thersamon Esper, 1784 Küçük Ateş Böceği G1.1   Karışık Orman LC Az     Lycaena tityrus (Poda, 1761) İsli Bakır Güzeli 61.1   Karışık Orman   Lit.     Plebejus argus (Linnaeus, 1758) Gümüş Lekeli Esmergöz 01.1   Karışık Orman LC Çok     Plebejus loevvii (Zeller, 1847) Çok Gözlü Gümüş Mavi 01.1   Karışık Orman LC Nadir     Aricia agestis (Dannis&Schiffermüller, 1775) Çok Gözlü Esmer G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Polyommatus admetus (Esper, 1783) Anormal Çokgözlü 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) Ripart’ın Anormal Cokgözlüsü G3.F   Çam Ormanı LC Lit.     Polyommatus menalcas (Freyer, 1837) Çokgözlü Anadolu Beyazı G3.F ENDEMİK Çam Ormanı LC Lit.     Polyommatus mithridates (Staudinger, 1878) Çokgözlü Amasya Esmeri 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı   Az     Polyommatus icarus Rottemburg, 1775 Çokgözlü Mavi 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Satyrium ilicis (Esper, 1784) Büyük Sevbeni 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Nadir   Lycaenidae Polyommatus                                         daphnis (Dannis&Schiffermüller, 1775) Çokgözlü Dafnis E2.7   Nemli Çayır LC Az   62 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Leptidae sinapis Linnaeus, 1758 Orman Beyazı E2.7   Nemli Çayır LC Az     P/eris brassicae Linnaeus, 1758 Büyük Beyaz Melek G1.1 G1.C G3.F   Plantasyon Alanı LC Çok     Pieris rapae Linnaeus, 1758 Küçük Beyaz G1.1 G1.C G3.F   Plantasyon Alanı LC Çok     Pontia daplidice Linnaeus, 1758 Benekli Melek G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Pontia edusa Fabricius, 1777 Yeni Benekli Melek 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az   Nymphalidae Agleis urticae Linnaeus, 1758 Agleis G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok   Nymphalidae Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) Niyobe G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Argynnis   pandora   (Dannis&Schiffermüller, 1775) Bahadır G3.F   Çam Ormanı LC Az     Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) İspanyol Kraliçesi G3.F   Çam Ormanı LC Nadir     Limenitis reducta Staudinger, 1901 Akdeniz Hanımeli Kelebeği 01.1 01 .C   Plantasyon Alanı LC Az     Melitaea Didyma (Esper, 1779) Benekli iparhan 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Nymphalis polychloros Linnaeus, 1758 Karaağaç Nimfalisi G1.1G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Venessa atalanta Linnaeus. 1758 Atalanta 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Venessa cardui Linnaeus, 1758 Boyalı Güzel 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok   Satyridae Chazara anthe (Hoffmannsegg,1804) Bozkır Cadısı 01.1   Karışık Orman   Nadir     Chazara bischoffi (HemcU- Schaffer, 1846) Kızıl Cadı 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı   Lit.     Chazara bose/s (Linnaeus, 1758) Cadı 01.1   Karışık Orman NT Az A2c D.5. Fauna İLİMİZDE BULUNAN HAYVANLAR LİSTESİ Tablo D.5.1-Kocabey Sahası Balık ve Amphibia (İki Yaşamlı Listesi) (Kızılırmak Nehri)   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Lokal ite Tehlike kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma statüsü BERN Gözlem veya Örnek Cyprinidae Capoeta sieboldii Siraz Irmak Irmak LC Az   Literatür Cyprinidae Cyprinus carpio Sazan Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Leuciscus cephalus Kefal Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Tınca tinca Kadife Irmak Irmak NE Çok   Literatür Cyprinidae Psedorasbora parva Çizgili sazancık Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Chalcalburnus mossulensis Gümüş kolyoz Irmak Irmak LC az   Literatür Cyprinidae Chandorostoma regium Kara burun Irmak Irmak LC Çok   Literatür Cyprinidae Barbus plebejus Bıyıklı balık Irmak Irmak   az     Esocidae Esox lucius Turna Irmak Irmak NE az   Literatür Atherinidae Atherina boyeri Gümüş Balığı Irmak Irmak LC az   Literatür Percidae Sander lucioperca Ak balık Irmak Irmak LC az   Literatür Siluridae Siluris glanis Yayın balığı Irmak Irmak LC az   Literatür 54 Tablo D.5.2- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Sürüngenler Listesi   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri lUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Testudinidae Testudo graeca Adi tosbağa E2.7, F9.2, G1.C.G3.F – Alanın tamamında vu Az EK II Literatür Emydidae Emys orbicülaris Benekli Kaplumbağa D5 ■ Irmak, ara kolları NT Az EK II Literatür Lacertidae Lacerta trilineata İri yeşil Kertenkele E2.7.G1.1, G1.C.G3.F – Alanın tamamında LC Az EK II Literatür Colubridae Coluber schmidti Kırımızı yılan E2.7.G1.1, G1.C.G3.F – Alanın tamamında LC Az EK II Literatür Colubridae Natrix natrix Yarı sucul yılan D5   Otsu Ekosistem Orman Ekosistemi LC Az EK III Literatür Colubridae Natrix tessellata Su yılanı D5 – Sucul Ekosistem LC Az EK II Literatür Colubridae Coronella austriaca Avusturya yılanı E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F   Alanın tamamında LC Az EK III Literatür Colubridae Coronella caspius Hazer yılanı E2.7.G1.1, G1.C, G3.F – Alanın tamamında LC Az EK III Literatür   Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Lokalite Tehlike Kategorileri lUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Ranidae Rana ridibunda Ova Kurbağası F9-2, G1-1 Bataklık LC Nadir EKİM Gözlem Bufonidae Bufo bufo Siğilli Kurbağa E2.7, F9.2, G1.1, G1.C, G3.F, D5 Alanın tamamında LC Az EK-III Literatür Bufonidae Pseudepidalea viridis Gece kurbağası E2.7, F9.2, G1.1, G1.C, G3.F, D5 Alanın tamamında LC Nadir EK-II Literatür 55 Tablo D.5.3- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Kuşlar Listesi   Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Ardeidae Egretta garzetta Küçük Ak Balıkçıl Irmak – İrmak LC Nadir EK II Literatür Ardeidae Egretta alba Büyük Ak Balıkçıl Irmak – Irmak LC Nadir EK II Literatür Ardeidae Ardea cinerea Gri Balıkçıl Irmak – Irmak LC Nadir EK III Literatür Threskiornithidae Plegadis falcinellus Çeltikçi Irmak – Irmak LC Nadir EK II Literatür Threskiornithidae Platalea leucorodia Kaşıkçı Irmak – Irmak LC Nadir EK II Literatür Rallidae Gallinula chloropus Sutavuğu Irmak – Irmak LC Az EK III Literatür Corvidae Pica pica Saksağan E2.7, F9.2, G1.1, G1.C, G3.F   Orman ekosistemi LC Çok   Literatür Ciconiidae Ciconia ciconia Leylek E2.7, F9.2   Bitki örtüsünün az olduğu, tarla kenarları LC Az EK II Literatür Anatidae Tadorna ferruginea Angıt Irmak – Irmak LC Çok EK II Literatür Anatidae Tadorna tadorna Suna Irmak – Irmak LC Çok EK II Literatür Anatidae Anas crecca Çamurcun Ördek Irmak – Irmak LC Az EK III Literatür Anatidae Anas platyrhynchos Yeşilbaş Ördek Irmak – Irmak LC Az EK III Literatür Strigidae Strix aluco Alaca Baykuş G1.C, G3.F   Çayırlık, ağaçsı ve fundalık yerler LC Nadir EK II Literatür Accipitridae Circus aeruginosus Saz Delicesi E2.7, F9.2, G1.1, D5 • Sazlıklar LC Nadir EK II Literatür Accipitridae Buteo buteo Şahin E2.7, F9.2, G1.1 – Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Accipitridae Buteo rufinus Kızıl Şahin E2.7, F9.2, G1.1   Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür 56 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokal ite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Accipitridae Aquiia chrysaetos Kaya Kartalı E2.7, F9.2, G1.1 ■ Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Falconidae Falco tinnunculus Kerkenez E2.7, F9.2, G1.1 – Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Falconidae Falco subbuteo Delice Doğan E2.7, F9.2, G1.1 ■ Düz alanlar, step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Falconidae Falco peregrinus Gökdoğan E2.7, F9.2, G1.1, ■ Düz alanlar. step ekosistem LC Nadir EK II Literatür Strigidae Bubo bubo Puhu E2.7, F9.2, G1.1 – Orman ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Alactoris chukar Kınalı keklik E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Perdix perdix Çil keklik E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Coturnix coturnix Bıldırcın E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Phasianidae Phasianus colchicus Sülün E2.7, F9.2, G1.1   Çayır, bitki örtüsü az olan yerler. LC Nadir EK II Literatür Meropidae Merops apiaster Arıkuşu E2.7, F9.2, G1.1 • Otsu Ekosistem LC Nadir EK II Literatür Alaudidae Galanda cristata Tepeli toygar E2.7, F9.2, G1.1, G1.C   Otsu Ekosistem LC Az EKİM Literatür 57 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Hirundinidae Hirundo rustica İs (Kır) Kırlangıcı E2.7, F9.2, G1.1 – Orman Ekosistemi LC Az EK II Literatür Motacillidae Motacilla alba Ak Kuyruksallayan E2.7, F9.2, G1.1 – Çayır LC Az EK II Literatür Motacillidae Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan E2.7, F9.2, G1.1 – Çayır LC Az EK II Literatür Turdidae Erithacus rubecula Kızıl gerdan E2.7, F9.2, G1.1   Orman Ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Turdidae Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk E2.7, F9.2, G1.1 – Orman Ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Turdidae Saxicola torquata Taşkuşu E2.7, F9.2, G1.1   Otsu Ekosistem LC Az EK II Literatür Turdidae Turdus merula Karatavuk E2.7, F9.2, G1.1 ■ Orman Ekosistemi LC Az EKİM Literatür Turdidae Turdus philomelos Öter Ardıç E2.7, F9.2, G1.1 – Otsu Ekosistem LC Nadir EKİM Literatür Turdidae Turdus viscivorus Ökse Ardıç E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EKİM Literatür Sylviidae Cettia cetti Kamış Bülbülü E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Sylviidae Phylloscopus trochilus Söğüt Bülbülü E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK II Literatür 58 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokal ite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Sylviidae Sylvia curruca Küçük akgerdan E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK II Literatür Sylviidae Sylvia nissoria Çizgili Ötleğen E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çalı ekosistemi LC Az EK II Literatür Sylviidae Hippolais pallida Ak mukallit E2.7, F9.2, G1.1 • Orman, otsu çalı ekosistemi LC Az EK II Literatür Paridae Parus majör Büyük Baştankara G1.C, G3.F – Orman, otsu çayır ekosistemi NT Az EK II Literatür Paridae Parus caeruleus Mavi Baştankara G1.C, G3.F – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EK II Literatür Sittidae Sitta europaea Sıvacı Kuşu E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK II Literatür Sittidae Siîta neumayer Kaya sıvacısı E2.7, F9.2, G1.1   Otsu çayır ekosistemi NT Nadir EK II Literatür Lan i id ae Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcek Kuşu E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Nadir EKİM Literatür Corvidae Garrulus glandarius Alakarga E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK III Literatür Corvidae Corvus corax Kuzgun E2.7, F9.2, G1.1 – Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EKİM Literatür Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Çok Ek-MI Literatür 59 Familya Tür Türkçe adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Passeridae Passer montanus Ağaç Serçesi E2.7, F9.2, G1.1 • Orman, otsu çayır ekosistemi LC Çok Ek-lll Literatür Passeridae Passer domesticus Serçesi E2.7, F9.2, G1.1   Orman, otsu çayır ekosistemi LC Az EK III Gözlem Emberizidae Miliaria calandra Tarla çintesi E2.7, F9.2, G1.1 – Otsu Ekosistem LC Nadir EK II Literatür Emberizidae Emberiza melanocephala Karabaştı Çinte E2.7, F9.2, G1.1 • Otsu Ekosistem LC Nadir EK III Literatür Emberizidae Emberiza hortulana Kiraz kuşu E2.7, F9.2, G1.1   Otsu Ekosistem LC Nadir EK III Literatür 60 Tablo D.5.4- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Memeli Listesi   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri IUCN Popülâsyon Durumu Korunma Statüsü BERN Gözlem veya Örnek Cricetidae Microtus harthingi Tarla faresi E2.7, F9.2, – Step ekosistemi, tarla sınırları LC Nadir EK-III Literatür Muridae Apodemus witherbyi Orman faresi G1.1,G1.C, G3.F, D5 – Çayırlık, sazlık ve ağaçlık alanlar LC Az – Literatür Leporidae Lepus europaeus Tavşan G1.1.G1.C, G3.F, D5   Çayırlık, çalılık ve orman ekosistemi LC Az – Gözlem, yuva Canidae Canis aureus Çakal G1.1,G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Nadir   Literatür Canidae Canis lupus Kurt E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Az EK-II Literatür Canidae Vulpes vulpes Tilki E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Az   Literatür Mustelidae Lutra lutra Su samuru Irmak – Irmak, suyun durgunlaştığı yerler Nt Az EK-II Literatür Mustelidae Martes foina Kaya Sansarı G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Orman Ekosistemi LC Nadir EK-III Literatür Mustelidae Meles meles Porsuk G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Nadir EKİM Literatür Mustelidae Mustela nivalis Gelincik G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Az EK-III Literatür Suidae Sus scrofa Domuz E2.7, F9.2, G1.1.G1.C, G3.F. D5 – Alanın tamamında LC Yoğun – Gözlem 61 Tablo D.5.5- Kocabey Kavak Plantasyon Sahası Böcek Türleri Listesi   Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) Lampides G1.1   Karışık Orman LC Lit.   Lycaenidae Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 Benekli Bakır Kelebeği G1.1   Karışık Orman LC Çok     Lycaena thersamon Esper, 1784 Küçük Ateş Böceği G1.1   Karışık Orman LC Az     Lycaena tityrus (Poda, 1761) İsli Bakır Güzeli 61.1   Karışık Orman   Lit.     Plebejus argus (Linnaeus, 1758) Gümüş Lekeli Esmergöz 01.1   Karışık Orman LC Çok     Plebejus loevvii (Zeller, 1847) Çok Gözlü Gümüş Mavi 01.1   Karışık Orman LC Nadir     Aricia agestis (Dannis&Schiffermüller, 1775) Çok Gözlü Esmer G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Polyommatus admetus (Esper, 1783) Anormal Çokgözlü 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) Ripart’ın Anormal Cokgözlüsü G3.F   Çam Ormanı LC Lit.     Polyommatus menalcas (Freyer, 1837) Çokgözlü Anadolu Beyazı G3.F ENDEMİK Çam Ormanı LC Lit.     Polyommatus mithridates (Staudinger, 1878) Çokgözlü Amasya Esmeri 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı   Az     Polyommatus icarus Rottemburg, 1775 Çokgözlü Mavi 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Satyrium ilicis (Esper, 1784) Büyük Sevbeni 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Nadir   Lycaenidae Polyommatus                                         daphnis (Dannis&Schiffermüller, 1775) Çokgözlü Dafnis E2.7   Nemli Çayır LC Az   62 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Leptidae sinapis Linnaeus, 1758 Orman Beyazı E2.7   Nemli Çayır LC Az     P/eris brassicae Linnaeus, 1758 Büyük Beyaz Melek G1.1 G1.C G3.F   Plantasyon Alanı LC Çok     Pieris rapae Linnaeus, 1758 Küçük Beyaz G1.1 G1.C G3.F   Plantasyon Alanı LC Çok     Pontia daplidice Linnaeus, 1758 Benekli Melek G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Pontia edusa Fabricius, 1777 Yeni Benekli Melek 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az   Nymphalidae Agleis urticae Linnaeus, 1758 Agleis G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok   Nymphalidae Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) Niyobe G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Argynnis   pandora   (Dannis&Schiffermüller, 1775) Bahadır G3.F   Çam Ormanı LC Az     Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) İspanyol Kraliçesi G3.F   Çam Ormanı LC Nadir     Limenitis reducta Staudinger, 1901 Akdeniz Hanımeli Kelebeği 01.1 01 .C   Plantasyon Alanı LC Az     Melitaea Didyma (Esper, 1779) Benekli iparhan 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Nymphalis polychloros Linnaeus, 1758 Karaağaç Nimfalisi G1.1G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Venessa atalanta Linnaeus. 1758 Atalanta 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Venessa cardui Linnaeus, 1758 Boyalı Güzel 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok   Satyridae Chazara anthe (Hoffmannsegg,1804) Bozkır Cadısı 01.1   Karışık Orman   Nadir     Chazara bischoffi (HemcU- Schaffer, 1846) Kızıl Cadı 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı   Lit.     Chazara bose/s (Linnaeus, 1758) Cadı 01.1   Karışık Orman NT Az A2c 63 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü Hesperidae Carchorodus lavatherae (Esper, 1783) Mermer Zıp zıpı G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı NT Az A2c   Erynnis marloyi (Boisduval, 1834) Kara Zıp zıpı G1.1   Karışık Orman LC Lit.     Spialia orbifer Hubner, 1823) Kızıl Zıp zıp E2.7   Nemli Çayır LC Lit.     Spialia phlomidis (Herrich-Schaffer, 1845) Acem Zıp zıpı G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Thylemicus lineola (Ochsenheimmer, 1808) Siyah Antenli Zıp zıp G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Thylemicus syvestris (Poda, 1 761) Sarı Antenli Zıp zıp G1.1   Karışık Orman LC Az   Papillionidae Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 Erik Kırlangıç kuyruğu G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Papilio machaon Linnaeus, 1758 Kırlangıç Kuyruk G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Zerynthis deyrollei Lederer 1864 Step Fisto Kelebeği G1.C   Plantasyon Alanı   Nadir   Pieridae Anthocharis cardamines Linnaeus, 1 758 Turuncu Süslü kelebek G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Anthocharis gruneri Herrich- Schaffer, 1851 Gruner’in Turuncu Süslü kelebeği G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.   Pieridae Aporia crataegi Linnaeus, 1 758 Alıç Kelebeği E2.7   Nemli Çayır LC Çok     Colias crocea Fourcroy, 1785 Sarı Azamet G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Euchloe ausonia Hubner, 1804 Yeşil Benekli Beyaz G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Euchloe penia Frey er, 1852 Doğu Elfinstonyası G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 Orak Kanat G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Nadir     Leptidae duponcheli Staudinger, 1871 Doğulu Narin Orman Beyazı E2.7   Nemli Çayır LC Az   64 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Coenonympha pamphius (Linnaeus, 1758) Küçük Zıpzıp Perisi G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Nadir     Erebia aethiops (Esper, 1777) İskoç Güzel Esmeri 01.1   Karışık Orman LC Nadir   Satyridae Kirinia climene (Esper, 1783) Kaya Esmeri E2.7   Nemli Çayır LC Lit.     Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871) Büyük Kara Melek E2.7 F9.2   Nemli Çayır LC Az     Hipparchia pellucida (Stauder, 1924) Anadolu Kızıl Meleği E2.7   Nemli Çayır LC Nadir     Hyponephele iupina (Costa, 1836) Esmer Peri 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) Esmer Boncuk 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Küçük Esmer Boncuk 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Maniolajurtina (Linnaeus, 1767) Çayır Esmeri 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Melanargia Larissa noacki VVagener, 1983 Anadolu Melikesi G1.1 G1.C ENDEMİK Plantasyon Alanı LC Lit.     Pseudochazara mniszechii (Herrich- Schaffer, 1851) Step Yalancı Cadısı E2.7   Nemli Çayır LC Lit.     Pseudochazara anthelea (Hubner, 1824) Anadolu Yalancı Cadısı E2.7   Nemli Çayır LC Lit.   Lycaenidae Callophyrus rubi (Linnaeus, 1758) Zümrüt E2.7   Nemli Çayır LC Nadir     Chilades trochylus Freyer, 1843 Mücevher Kelebeği 01.1   Karışık Orman LC Lit.   65 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Longitarsus anatolicus\Ne\se, 1900 – E2.7   Nemli Çayır   Az     Phyllotreta erys/m/VVeıse, 1900 – E2.7   Nemli Çayır   Az   Staphylinidae Tachyporus hyponorum (F.) – E2.7   Nemli Çayır   Az   Tenebrionidae Blaps mucronata Latreille, 1804 – E2.7   Nemli Çayır   Nadir   Cerambycidae Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) ” G1.1   Karışık Orman   Ut.     Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) – G1.1   Karışık Orman   Az     Paraplagionotus floralis (Pallas, 1773) – G1.1   Karışık Orman   Az     Chlorophorus varius (Müller, 1766) – G1.1   Karışık Orman   Az     Clytus schurmanni Sama, 1996 – E2.7   Nemli Çayır   Üt.     Dorcadion iconiense Daniel, 1901 – G1.1   Karışık Orman   Az     Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – E2.7   Nemli Çayır   üt.     Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) – G1.1   Karışık Orman   üt.   Cerambycidae Agapanthia /«>t>y/(Gyllenhal, 1817) – 01.1   Karışık Orman   Az     Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) – Q1.1   Karışık Orman   Az     Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) – G1.1   Karışık Orman   Az   Carabidae Harpalus affinis (Schrank, 1781) – G1.C   Plantasyon Alanı   üt.     Zabrus spinipes spinipes (Fabricius, 1798) – G1.C   Plantasyon Alanı   Lit.   66 63 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü Hesperidae Carchorodus lavatherae (Esper, 1783) Mermer Zıp zıpı G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı NT Az A2c   Erynnis marloyi (Boisduval, 1834) Kara Zıp zıpı G1.1   Karışık Orman LC Lit.     Spialia orbifer Hubner, 1823) Kızıl Zıp zıp E2.7   Nemli Çayır LC Lit.     Spialia phlomidis (Herrich-Schaffer, 1845) Acem Zıp zıpı G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Thylemicus lineola (Ochsenheimmer, 1808) Siyah Antenli Zıp zıp G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Thylemicus syvestris (Poda, 1 761) Sarı Antenli Zıp zıp G1.1   Karışık Orman LC Az   Papillionidae Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 Erik Kırlangıç kuyruğu G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Papilio machaon Linnaeus, 1758 Kırlangıç Kuyruk G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Zerynthis deyrollei Lederer 1864 Step Fisto Kelebeği G1.C   Plantasyon Alanı   Nadir   Pieridae Anthocharis cardamines Linnaeus, 1 758 Turuncu Süslü kelebek G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Anthocharis gruneri Herrich- Schaffer, 1851 Gruner’in Turuncu Süslü kelebeği G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.   Pieridae Aporia crataegi Linnaeus, 1 758 Alıç Kelebeği E2.7   Nemli Çayır LC Çok     Colias crocea Fourcroy, 1785 Sarı Azamet G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Euchloe ausonia Hubner, 1804 Yeşil Benekli Beyaz G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Euchloe penia Frey er, 1852 Doğu Elfinstonyası G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 Orak Kanat G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Nadir     Leptidae duponcheli Staudinger, 1871 Doğulu Narin Orman Beyazı E2.7   Nemli Çayır LC Az   64 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Coenonympha pamphius (Linnaeus, 1758) Küçük Zıpzıp Perisi G1.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Nadir     Erebia aethiops (Esper, 1777) İskoç Güzel Esmeri 01.1   Karışık Orman LC Nadir   Satyridae Kirinia climene (Esper, 1783) Kaya Esmeri E2.7   Nemli Çayır LC Lit.     Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871) Büyük Kara Melek E2.7 F9.2   Nemli Çayır LC Az     Hipparchia pellucida (Stauder, 1924) Anadolu Kızıl Meleği E2.7   Nemli Çayır LC Nadir     Hyponephele iupina (Costa, 1836) Esmer Peri 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Lit.     Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) Esmer Boncuk 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Küçük Esmer Boncuk 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Az     Maniolajurtina (Linnaeus, 1767) Çayır Esmeri 01.1 G1.C   Plantasyon Alanı LC Çok     Melanargia Larissa noacki VVagener, 1983 Anadolu Melikesi G1.1 G1.C ENDEMİK Plantasyon Alanı LC Lit.     Pseudochazara mniszechii (Herrich- Schaffer, 1851) Step Yalancı Cadısı E2.7   Nemli Çayır LC Lit.     Pseudochazara anthelea (Hubner, 1824) Anadolu Yalancı Cadısı E2.7   Nemli Çayır LC Lit.   Lycaenidae Callophyrus rubi (Linnaeus, 1758) Zümrüt E2.7   Nemli Çayır LC Nadir     Chilades trochylus Freyer, 1843 Mücevher Kelebeği 01.1   Karışık Orman LC Lit.   65 Familya Tür Türkçe Adı EUNIS Habitat Tipi Kodu Endemizm Durumu Lokalite Tehlike Kategorileri Popülâsyon Durumu Koruma Statüsü   Longitarsus anatolicus\Ne\se, 1900 – E2.7   Nemli Çayır   Az     Phyllotreta erys/m/VVeıse, 1900 – E2.7   Nemli Çayır   Az   Staphylinidae Tachyporus hyponorum (F.) – E2.7   Nemli Çayır   Az   Tenebrionidae Blaps mucronata Latreille, 1804 – E2.7   Nemli Çayır   Nadir   Cerambycidae Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) ” G1.1   Karışık Orman   Ut.     Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) – G1.1   Karışık Orman   Az     Paraplagionotus floralis (Pallas, 1773) – G1.1   Karışık Orman   Az     Chlorophorus varius (Müller, 1766) – G1.1   Karışık Orman   Az     Clytus schurmanni Sama, 1996 – E2.7   Nemli Çayır   Üt.     Dorcadion iconiense Daniel, 1901 – G1.1   Karışık Orman   Az     Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – E2.7   Nemli Çayır   üt.     Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) – G1.1   Karışık Orman   üt.   Cerambycidae Agapanthia /«>t>y/(Gyllenhal, 1817) – 01.1   Karışık Orman   Az     Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) – Q1.1   Karışık Orman   Az     Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) – G1.1   Karışık Orman   Az   Carabidae Harpalus affinis (Schrank, 1781) – G1.C   Plantasyon Alanı   üt.     Zabrus spinipes spinipes (Fabricius, 1798) – G1.C   Plantasyon Alanı   Lit.   66 evre Şehircilik Bakanlığı.(2012).Kırşehir İli Durum Raporu


Ekonomik Yapı

KIRŞEHİR’İN EKONOMİK YAPISI   İlimiz sanayisinin toplam üretim ve istihdama katkısı sınırlıdır. Sanayi sektörünün payı il gayri safi hasıla içinde % 12,4 pay ile beşinci sıradadır (2001 yılı). İl GSYİH sının Orta Anadolu Bölgesi ve Ülke içindeki payı ise, 2001 rakamları ile Orta Anadolu Bölgesi hasılasının % 1,14’ sını, ülke hasılasının %o  12 ‘ini oluşturmaktadır. İstihdam yönünden bakıldığında sanayi sektörünün payı ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1980’ de % 5,2, 1985’ de % 4,5, 1990’ da % 6 ve 2000 yılında % 5,9 olmuştur. Cumhuriyetin başından 1970’ lere kadar sanayi sektörü gelişmemiştir. Bu dönemde ilimizde tarımsal ürünler işleyen (buğday) birkaç işletme vardır. 1964 sanayi sayımında İlin tek kamu kuruluşu Kırşehir Şarap fabrikasıdır. 1960-1970 arası nüfusun yurtdışına çalışmak üzere gitmesi ve yaratılan sermaye ile yapılan yatırımlarla ekonomide görece bir canlılık yaratılmıştır. Bu dönemde doğal kaynaklara ve tarıma yönelik sanayi tesisleri kurulmuştur. İşçi şirketlerinden bazıları İşçi Emeği Yem ve Bulgur Fabrikası, Meytaş, Türktur Turizm ve İnşaat ve Kimsaş A.Ş ‘dir. Kırşehir 1973-1981 yılları arasında kalkınmada öncelikli iller kapsamındadır.Bu dönemde sanayi sektöründe bir canlanma yaşanmıştır. 1970 li yılların ikinci yarısından itibaren Petlas Lastik Sanayi A.Ş. ile Çemaş Döküm Sanai A.Ş. kurulmuştur. PETLAS;19.08.1976 kurulan fabrikanın temeli 21.01.1977 tarihinde atılarak 08.09.1988’ de ilk üretim gerçekleşmiştir. 1992 yılında da ilk uçak lastiği üretilmiştir. 1993 yılında blok satışa çıkarılmış, 05.04.1994 tarihinde kapatma kararı alınan işletme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1997 yılında özelleştirilmiştir. Türkiye’ de ilk ve tek askeri uçak lastiği üretebilen lastik fabrikası konumunda olan PETLAS, her türlü kara taşıtı için dış ve iç lastik üretmektedir. 2.000.000 m2 lik alan üzerinde, 144.000 m2 lik kapalı alana sahip olan fabrikada, binek araçlarından yol dışı hizmet araçlarına kadar değişik amaçlı araçlar için lastik üretilmektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 50′ nin üzerinde ülkede satışa sunulan Petlas, belirlediği vizyonu gereğince dünya pazarlarında, uluslararası marka olmanın gereği olan araştırma-geliştirme, teknoloji, üretim, yönetim ve pazarlama anlayışı ile yer almakta ve her geçen gün pazar payını artırmaktadır. Çimento sanayinin öğütücü eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş olan Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., bilya ve silpebs üretimi ile faaliyetine başlamış ve 1994 yılından itibaren otomotiv ve makine sanayii için döküm parça imalatını da hizmet alanına eklemiştir. Çemaş, günümüzde Türk çimento sanayinin hemen hemen tüm taleplerini sağlamakta olan Çemaş, öğütme elemanları üretiminin %50’sini de Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki çimento ve madencilik sanayilerine  ihraç etmektedir. ÇEMAŞ, 2004 yılından bugüne Beyaz Eşya sektörüne de döküm parça üretimi yapmaktadır. 1981 yılında kalkınmada öncelikli yöre kapsamından çıkarılmasından sonra, ilde yatırımlar durmuştur. Bu tarihten sonra özel teşebbüsler tarafından küçük öl­çekli ve genellikle gıda sektörüne yönelik un ve yem fabrikaları yapılmıştır. 1990’ lı yılların ortalarında il’ de sanayi yatırımlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi 1993 yılında kuruluş kararı alınması ve ilimizin 22.07.1997 tarihinde Kalkınmada Öncelikli Yöre  (KÖY) kapsamına alınması sanayi yatırımlarının artmasında önemli bir etken olmuştur. İl­deki tek devlet yatırımı  şeker fabrikasının temeli, 1970 yılında atılmış 2001 yılı kampanya döneminde üretime geçmiştir. 1.131.443 m2 açık, 29.564 m2 kapalı alanda üretim faaliyetlerini yürütmekte olup, 3.000 ton/gün  üretim kapasitesi bulunmaktadır. Kırşehir Şeker Fabrikasında 6 memur, 66 sözleşmeli personel, 115 daimi- 168 kadrosuz sürekli ve 181 geçici işçi olmak üzere 536 kişi istihdam edilmektedir. Kırşehir ili ile birlikte çevre illere bağlı 203 köyde toplam 91.653 hektar alanda pancar üretimi yapılarak, bu bölgeye 4 yılda toplam 154.799.673,53 TL ödeme yapılmıştır.http://www.kirsehirtso.org.tr/.ŞehirinEkonomikYapısı.


Japon Bahçesi

Kırşehir İlçeleri

Akpınar : AKPINAR Malazgirt Savaşı’ndan (26 Ağustos 1071) sonra Anadolu Selçuklularından Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Kırşehir ve yöresini ele geçirmiş, ardından Oğuzların bazı boyları buraya yerleşmiştir. XII.yüzyılda kısa bir süre Danişmentlilerin eline geçen yöreye yeniden Selçuklular hakim olmuştur. Selçuklu hükümdarı II.Kılıçaslan 1186’da devletinin topraklarını on bir oğlu arasında paylaştırmış, Kırşehir ve yöresi de Muhiddin Mesud’un payına düşmüştür. Ancak kardeşi Rukneddin Aslan Konya’yı ele geçirmiş, Ankara ve Kırşehir’i de kendisine bağlamıştır (1203). Timur’un Ankara Savaşı’nda (1402) Yıldırım Beyazıt’ı yenmesi üzerine Karamanoğullarına verilen Kırşehir, II. Murat döneminde (1402-1451) kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Osmanlı döneminde bir köy olan Akpınar, Cumhuriyetin ilanından sonra, aynı statüde devam etmiş, 1987 yılında ilçe konumuna getirilmiştir. Akpınar’ın kuruluşu 400 ile 430 yıl evveline uzanır. Akpınar’ın kuruluşu iki aşiret ile başlar. Akpınar şu anda bulunduğu yerin 4 km kuzeyinde Eldelek Boyalık köyünün yakınında bulunan İkiz tepe bölgesinde yaşayan Yörükoğulları aşireti ile yine Akpınar’ın 5 km güneyinde bulunan Gedemen bölgesindeki Tek Höyük’te oturan İmamoğulları aşiretinden meydana gelmiştir. İmamoğulları’nın Yörükoğullarından kız kaçırmaları ile iki aşiretin arasında gerginliğe neden olur. Her iki aşiret arasındaki bu gerginliği önlemek için, civar yerlerdeki aşiretlerin girişimleri ile iki aşiret arasında anlaşma sağlanır. Bu duruma şöyle bir çözüm bulurlar. Yörükoğulları aşireti reisinin oğlu ile İmamoğulları aşireti reisinin kızını evlendirmeye karar verirler. Her iki aşiret aralarında kız alıp vererek akraba olurlar. Bir gün aşiretler birbirlerini giderlerken ortalarında bulunan eski Akpınar’ın bulunduğu sulağın başında bir araya gelirler ve sulağın başında toplanırlar Aşiretlerin bulunduğu yerleşim yerlerinin arası uzak olduğundan Meskenlerimizi buraya yerleştirelim diye karar alırlar. İmamoğulları aşireti sulağın kuzey kısmına, Yörükoğulları ise sulağın güney kısmına yerleşirler ve köye ad vermeye karar verirler. Sulağın başında toplandıkları için Sulağı beyaz oyma mermer taşlarla çeşme haline getirerek bu yerin adına (AĞPINAR) Akpınar adı verirler. Aradan geçen zaman süresinde bu yere değişik yerlerden yeni kabineler de gelerek beraberce nüfuslarını çoğaltarak gelişmişlerdir. Çicekdağı : ÇİÇEKDAĞI Çiçekdağı 1845 yılında Boyalık adında bir köy iken Yozgat’ın Kızılkoca ve Sungurlu’nun Selmanlı Bucağına bağlı kalmış,Sultan Mecit saltanatının son yıllarında Mecidiye adı ile Yozgat’a bağlı bucak olmuştur. 1855 yılında Mecidiye bucağı ilçe olarak örgütlenmiştir.1910 yılında ilçe sıfatı kaldırılmış Kırdök köyü ilçe olmuş ve buraya bağlanmıştır.Mecidiye 1912 yılına kadar bu ilçeye bağlı kalmıştır. 1912 yılında yeniden ilçe olmuş ,1914 yılında ise ilçe teşkilatı Mucur’a kaldırılmıştır. 1915 yılında tekrar ilçe haline getirilmiştir.1930 yılında ilçenin adı değiştirilerek Çiçekdağı olmuştur. Akçakent : AKÇAKENT Akçakent 1884 yıllarında Kafkasya’dan göç eden Çerkes göçmenler tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent’in 1 km Kuzey’inde bulunan Eskiyurt mevkiine yerleşmişlerdir. Yerleşilen yerin engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle bu yer beğenilmemiş ve daha sonra gelen 70 hane ile birlikte şimdiki yerleşim yerine taşınmışlardır. Akçakent’in ilk iskanında bu yerleşim yerine “yeni şehir” anlamına gelen Şehricedit adı verilmiştir. 1909 yıllarında çevrede yaygın olan sıtma hastalığının tedavisinde, Akçakent’in suyunun ve havasının iyi geldiğine inanılarak sıtma hastalarının Akçakent’e geldiği ve şifa buldukları söylenmektedir. Bu sebeple halk arasında “Sıtma” adı yaygın olarak kullanılmaktadır. İlçemiz Hacıfakılı köyünde bulunan ve geç Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen kilise kalıntısından da civar köylerde yerleşik yaşamın daha öncelere dayandığı görülmektedir. 20 Şubat 1965 tarihinde Şehricedit Köyü’nün adı Akçakent olarak değiştirilmiş ve Bucak Merkezi haline getirilmiştir. Akçakent, Çiçekdağı İlçesi’ne bağlı bir Bucak Merkezi iken, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanun’la ilçelik statüsü kazanmıştır. Mucur : MUCUR Cevat Hakkı Tarım’in, Recep Okay’dan naklettiği bir efsaneye göre, eski zamanlarda, bugün de Mucur ve civarında gördüğümüz mağaralarda gayr-i müslim ahali yasıyormuş. Yine o tarihlerde kasabanın beş km kuzey batısında ise, Kızılin de denilen Asilik mevkiinde müslüman Türkler sakin imiş. Sabahları Mucur’un yerindeki mağaralarda yakılan ateşlerin dumanı, Asilik civarındaki Türklerin dikkatini çeker ve :”gene Mücür’üm gavurunun dumanı tütüyor”derlermiş. Mücürüm ise mağarada yaşayan gayr-i müslim ahalinin reisinin ismi imiş. Bu efsane, gerçekliğinin tartışılmasından öte bize, Mucur’un eski bir yerleşim merkezi olduğunu anlatmaktadır. Kelime manasının Ahmed Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmaniye adlı lügatinde yanmış demir cürufu, maden kömürü süprüntüsü, her şeyin bücürü anlamlarına geldiğini belirten Cevat Hakkı Tarım’ın kendi kanaati ise, Mucur’un, ufak taşlar ve çerikten küçük bir ölçek adı olduğunu zikrettikten sonra, etrafını çeviren küçük tepelerin ortasındaki Mucur’u da çerik gibi çukur bir kaba benzetmektedir.Bu arada 1485 ve 1526 tarihli tahrir kayıtlarında Mucur, birinci harfin dışındakiler sırasıyla vav, cim, vav ve ra harfleriyle yazılmıştır. İlk harfin be olduğunu kabul edersek buna göre, kelime “bücür” de, “bucur” da okunabilir. Bu yazılımı doğru kabul etsek bile Mucur’u, ilk harfi pek mim’e benzemese de, ileriki yıllarda gerek okunuş ve gerekse telaffuz olarak mim’e dönüşerek Mucur haline geldiğini düşünmek mümkündür. Kaldı ki 1586 tarihli tahrirde kayıt Mucur şeklinde geçmektedir. Kaman : KAMAN 1913 yılında bucak merkezi ve Belediyelik olan Kaman,01.09.1944 yılında Kırşehir İline bağlı ilçe iken 20.07.1954 tarih ve 6429 sayılı kanun ile Kırşehir İli’nin İlçe haline dönüştürülmesi nedeni ile Kaman İlçesi de Ankara İline bağlanmıştır.Üç yıl sonra yani 01.07.1957 de yürürlüğe giren 7001 sayılı kanunun ile tekrar İl statüsü verilen Kırşehir İli’ne bağlanmıştır. Bazı kaynaklara göre Kaman isminin Türklerin ilk dini olan Şamanizm’den geldiğini belirtseler de,kelime olarak düşünüldüğünde “Şaman” gök anlamına gelir.Şaman kelimesi Türk dünyasında “Kam” şeklinde kullanılmakta sonuna –en(an) eki olarak kullanımı söz konusu değildi.Bununla ilgili yayınlanan eserler bu görüşü reddetmeseler de “Kam” kelimesini –en(an) alamayacağı için değişikliğe uğrayarak “Kaman” ismi almasını uzak bir ihtimal olarak görmektedirler.yine bazı kaynaklara göre ise Kaman isminin M.ö.1200-2200 yılları arasında Kızılırmak kavisi içerisinde yaşamış olan Etiler (Hititler) den sonra kurulmuş olan Geomagen (Kumanlar) kavminden geldiği şeklindedir.Bu Türk ırkından gelen kavmin Kayseri yakınlarında “ova” anlamına gelen “Komana” şehrini kurdukları ve bu şehir isminin zamanla değişikliğe uğrayarak Kaman ismini aldığı şeklindedir. Oğuzların çeşitli kolları gelerek Kaman’ın köylerinin temellerini atmışlardır.Kaman’daki köylerin adları incelendiğinde de Oğuzlar’la yakın ilişkisi olduğu anlışılmaktadır. Kaman İlçesine 8 km uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük’de 1986 yılından beri Kültür Bakanlığımız ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından yapılan kazılar hala devam etmektedir.Bu kazılardan elde edilen tarihi eserlerden de Kaman ve yöresinin M.ö.3000 yıllarına giden bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Boztepe : BOZTEPE İlçe merkezi çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki yerine 1700 lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir. 1699 yılı ve bu yılı takip eden zaman dilimlerinde, Kız Melik, Çanakçı, Kırşehir Sancağı, Köçekli, Yetikli, Kösefakılı, Korkorlu, Tokat, Zile, Aydın İli ve daha değişik yerlerde yaşayan Yörükler bu günkü Boztepe olan yerde yoğunlaşmıştır. İlçe’de halkın “Kale” dediği, 210 m. Çapında ve 17 m. yüksekliğinde, M.Ö. 3000’den M.S. 1400 yıllarına kadar yerleşim gördüğü tespit edilen bir höyük yer almaktadır ki, Boztepe adı, yaşlıların anlatımlarına göre bu höyüğün “Boz”luğu ile ilgilidir. Boztepe 1938 depreminde oldukça büyük zarar görmüş, gelişmesi bir süre duraklamıştır. 1950 li yıllarda yeniden gelişmeye başlayan Boztepe 1960 yılında belediyenin kurulmasıyla kasaba olmuştur. Belediye kurulduktan sonra sürekli gelişen ve şehirleşen Boztepe 09.05.1990 tarihinde kabul edilip 30.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 Sayılı 130 İlçe kurulması hakkındaki kanun ile İlçe olmuştur. Bir kasaba ile 13 köyü bünyesine alarak 2 Eylül 1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

Kesik Köprü

Kırşehir Ulaşımı

Demiryolu : il merkezine 73 km uzaklıktaki Yozgat-Yerköy’deki demiryolu istasyonundan ve 88 km uzaklıktaki Kayseri Himmetdede Demiryolundan karşılanmaktadır. Karayolu : D260 karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Havayolu : Hava ulaşımı ise Nevşehir-Tuzköy (84 km), Kayseri (130 km) ve Ankara’daki (199 km) havalimanlarından karşılanmaktadır. 6.570 Km2 olan Kırşehir il hudutları dahilinde 269 KM devlet, 242 KM il olmak üzere 511 Km yol ağı vardır.

Ağalar Konağı

Kırşehir Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Aliöllez Dağı : [Dağ] , Sıdıklı Baraj Gölü : [Baraj Gölü] , Baran Dağı : [Dağ] , Obruk Gölü : [Baraj Gölü] , Çuğun Baraj Gölü : [Baraj Gölü] , Mucur Yeniköy Göleti : [Gölet] , Hirfanlı Baraj Gölü : [Baraj Gölü] , Seyfe Gölü : [Baraj Gölü] , Kültepe Barajı : [Baraj Gölü] , Kaman Değirmenözü göleti : [Gölet] , Karaova Barajı : [Baraj Gölü] , Kırşehir Kılıçözü Çayı : [Çay] , Kervansaray Dağı : [Dağ] , Çiçek dağı : [Dağ] ,

Cacabey Gökbilim Medresesi

Kırşehir tarihçesi

KIRŞEHİR Bilinen 5.000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Kırşehir, Hititler döneminde Akua Saravena (Su Şehri), Persler döneminde Katpatukya (Kapadokya-Güzel Atlar Ülkesi), Roma döneminde Makissos, Bizans döneminde Justinianapolis ve Anadolu Selçuklu döneminde Gülşehri adını almıştır.Kırşehir, tarihte yeniden canlanışını, Anadolu Selçuklularına borçludur.Özellikle XI. yüzyıldan sonra Kırşehir’in İlim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu gözlenmiştir. 1243’de yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğollar, Anadolu’ya hakim olmuştur. Bu dönemde Kırşehir’e Vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir’i bayındır bir duruma getirmiştir. Bu dönemde Kırşehir, Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri hâline gelmiş olup, Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa, Gökbilim Medresesinin kurucusu Cacabey, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve mutasavvıflarını yetiştirmiştir. Taptuk Emre ve Yunus Emre’nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı gözönüne alınırsa, bu gönül erenlerinin Moğol İstilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu’ya yerleşmesini sağladıklarını görmekteyiz. Daha sonra Kırşehir, çeşitli beyliklerin egemenliği altında sık sık el değiştirmiştir. Son olarak Kırşehir, II. Murat zamanında tam ve kesin olarak Osmanlılar yönetimine girmiştir. Kırşehir, XIX. yüzyılın ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri olmuştur. Konya eyaletine bağlı bir sancak olan Kırşehir, XIX. yüzyılın ikinci yarısında önce Konya vilayeti Niğde Sancağı’na bağlı bir kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı bir sancak durumuna getirilmiştir. Milli Mücadelede, devletimizin kurucusu ATATÜRK’e 5 gün ev sahipliği yapan Kırşehirliler, Kurtuluş Savaşı’nda da kendisine düşen görevi yapmış, 210 şehit ve 87 gazi ile bunu kanıtlamıştır. 1924’de il olan Kırşehir, 1954 yılında ilçe yapılarak Nevşehir iline bağlanmış, 1957’de yeniden il olmuştur. Halen 6 ilçesi, 223.498 nüfusu ile her gün daha da gelişen Kırşehir, geleceğin kültür, turizm ve sanayi merkezi olmaya aday bir kent konumundadır. Kırşehir Valiliği. (2013). Kırşehir Kent Rehberi..

Melik Gazi Türbesi
Gölhisar
Üçayak Kilisesi
Ağalar Konağı –
Hılla Gölü –
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi –
Dulkadirli Yeraltı Şehri –
Kent Park –
Merkez Kalehöyük –
Hacıbey Konağı –
Hacıbey Konağı –
Hirfanli Barajı –
Cacabey Meydanı –
Kesik Köprü –
kırşehir görüntü. –

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award